04/2016: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxid=1150&taso=2

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus Kallio: EU:lla edessä vaikeat ajat
Maakuntajohtaja Pertti Rajala eläkkeelle
Aro-Heinilä Satakunnan uudeksi maakuntajohtajaksi
ELY-keskuksen näkökulmia maakuntauudistukseen
Seuraa Satakunta 2019 -maakuntauudistusta
Raideliikenne lisääntyy Satakunnassa
SATTUKO - ratkaisuja turvallisuuden parantamiseen
Windtek - tuulivoimarakentamisen koko kaari
100visio - Itsenäisyysjulistus uusiksi!
Suomen juhlavuosi lähestyy! Oletko valmis?
Tee valintoja Satakunnan parhaaksi!

 

Lehtiarkisto

03/2017
02/2017
01/2017
04/2016
03/2016

Näytä kaikki lehdet

ELY-keskuksen näkökulmia maakuntauudistukseen

Satakunnan TE-toimiston ja ELY-keskuksen tehtävät, palvelut ja henkilöstö siirtyvät maakuntauudistuksessa osaksi 1.1.2019 toimintansa aloittavaa uutta maakuntahallintoa.  Nykyisten ELY-keskusten ja TE-toimistojen toiminta päättyy maakuntauudistuksen voimaan tullessa, ja pääosa ELYjen ja TE-toimiston nykyisistä elinkeinopolitiikan ja työllisyyden hoidon tehtävistä siirtyy uusien maakuntien järjestämisvastuulle. Maakuntauudistus on historiallisen suuri muutos, joka koskettaa Satakunnassa paitsi suurta määrää henkilö- ja yritysasiakkaita, myös noin sataakuuttakymmentä valtion työntekijää ELY-keskuksessa ja TE-toimistossa.


23.11. järjestettiin sidosryhmätilaisuus maakuntauudistuksen Kasvupalveluihin liittyen

Maaseutupalvelut yhteen

Uusille maakunnille siirtyvät ELY-keskuksen maaseudun kehittämisen ja valvonnan tehtävien ohella myös kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden tehtävät sekä lomituspalvelut ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät.

Satakuntaan on viime vuosina maksettu 80-90 milj. euroa vuodessa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tukia, mm. viljelijätuet, maaseutuohjelman hanke- ja yritystuet sekä maatilainvestointien ja omistajanvaihdosten tuet. Maaseutupalvelujen kokonaisuudessa on kyse yli 220 henkilötyövuoden vuosittaisesta työpanoksesta. Tehtävien ja palvelujen kokoaminen maakuntahallintoon antaa hyvät lähtökohdat löytää synergiaetuja ja rakentaa maaseutupalveluista mahdollisimman asiakaslähtöinen, satakuntalainen malli.


23.11. järjestettiin sidosryhmätilaisuus maakuntauudistuksen Kasvupalveluihin liittyen

Työvoima- ja elinkeinopalveluista kasvupalveluiksi

Talouden ja työmarkkinoiden muutosvauhti on kova, ja se pakottaa julkiset palvelujärjestelmät uudistumaan radikaalisti. Nykyiset ELY-keskuksen yrityspalvelut sekä TE-toimiston palvelut uudistetaan maakuntauudistuksen yhteydessä julkiseksi kasvupalveluksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön valmisteleman kasvupalvelu-uudistuksen lähtökohtana on, että maakuntien kasvupalvelut tuotetaan taloudellisin ehdoin monituottajamallilla, jotta kilpailu ei vääristy. Palveluntuottajia voivat olla julkisomisteiset tai yksityiset yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat. Maakunta vastaisi TEM:n ehdotuksen mukaan palvelujen tuottamisesta vain silloin, kun markkinoilta ei löydy sopivia palveluntuottajia tai kyse on viranomaistehtävästä. Näin radikaali muutos ja toimivien markkinoiden rakentuminen vaatii luonnollisesti aikaa ja toteutuu vaiheittain. Markkinoiden avaamisella tavoitellaan asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien lisäämistä, parempaa asiakaspalvelua, kustannusten säästöä ja tehokkaampia toimintatapoja.

Maakunnallisten kasvupalvelujen lisäksi erityisesti yritysten kansainvälistymiseen ja innovaatioihin liittyviä kasvupalveluja tuotetaan myös valtakunnallisesti Finnveran, Tekesin ja Finpron toimesta. Jokainen maakunta saa myös oman Team Finland –kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorin, jotta yrityksille voidaan taata mahdollisimman sujuvat yhteydet valtakunnallisiin palveluihin ja kansainvälisille markkinoille.


Johtaja Juhani Sundell TE-toimisto

Sidosryhmät mukaan maakuntauudistuksen valmisteluun

Kesän jälkeen ripeästi käynnistynyt maakuntauudistuksen esivalmistelu pyörii täydellä teholla. Esivalmistelussa on organisoiduttu kuuteen valmisteluryhmään. Kulunut syksy on valmisteluryhmiltä kulunut eri organisaatioiden tehtävien, palvelujen ja resurssisen nykytilaa selvittäen, jotta uudella maakunnalla olisi mahdollisimman hyvät valmiudet aloittaa toiminta heti vuoden 2019 alussa. Aikaa ei ole yhtään liikaa.

Maakunta- ja kasvupalvelu-uudistukset vaikuttavat merkittävästi myös eri sidosryhmien, esim. kuntien ja elinkeinotoimijoiden rooleihin ja tehtäviin. Kevään työsuunnitelmissa kaikilla valmisteluryhmillä on sidosryhmien odotusten kartoittaminen koskien uuden maakunnan tehtäviä, palveluja ja toimintamallia. ELY-keskus järjesti marraskuun lopussa ensimmäisen keskustelutilaisuuden maakuntauudistuksesta sekä kasvupalvelujen että maaseutupalvelujen keskeisille sidosryhmille. Tilaisuuksissa saattoi aistia positiivisen odottavat ja innostuneet tunnelmat, vaikka monet asiat ovatkin vielä auki ja huoli palvelujen rahoittamisesta sote-kokonaisuuden rinnalla tuntuu olevan yhteinen.

Asiakkaat edellä!

Satakunnan TE-toimistolla on viime vuonna yli 200 000 asiakaskontaktia ja 36 000
työnhakijaa. TE-toimistossa asioi paikan päällä yli 37 000 henkilöä ja työvoimapalveluissa, mm. työvoimakoulutuksessa, valmennuksissa ja palkkatuetussa työssä oli runsaat 12 000 henkilöä. Yrityskontakteja TE-toimistolla ja ELY-keskuksella on vuosittain pitkälti toista tuhatta. Maakuntauudistukseen sisältyy paljon mahdollisuuksia, kunhan uudistusta tehtäessä muistetaan, että sillä tähdätään entistä toimivampiin palveluihin, kustannustehokkuuteen ja hallinnon sujuvoittamiseen. Asiakkaat edellä maakuntahallintoon toivovat ELY-keskus ja TE-toimisto!


Teksti ja lisätiedot:

Ylijohtaja Marja Karvonen Satakunnan ELY-keskus

puh 0295 022 111, marja.karvonenely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/satakunta
https://twitter.com/SATELYkeskusLisää aiheestaYlijohtaja Marja Karvonen
Satakunnan ELY-keskus
 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009