02/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxid=1178&taso=2

Kaikki artikkelit

Maakuntajohtajan pääkirjoitus: Pysyvä muutos
Maakuntaohjelma on kattava kuva kehittämisestä
Satakunnan saaristo- ja kalatalousasiat esillä
SuomiAreena on tärkeä edunvalvontatapahtuma
JärvikalaaNAM! – menestyspilotti
Rahoituskatsaus - AIKO- ja EAKR-rahoitukset
Maakuntauudistuksen makustelua
Meremme Tähden -tapahtuma Raumalla
SustainBaltic meremme puolesta
Merialuesuunnittelu käynnistyy Satakunnassa
Avoimet kylät -tapahtuman suosio kasvaa yhä
Lauhanvuori Region Geopark isännöi alan osaajia
Aineetonta arvonluontia Satakunnan luonnosta
Juhlavuoden viettoa satakuntalaiseen tyyliin
100visio - Itsenäisyysjulistus uusiksi!
Eurooppa alueellani
Uusia Satakuntaa markkinoivia aineistoja

 

Lehtiarkisto

02/2018
01/2018
04/2017
03/2017
02/2017

Näytä kaikki lehdet

Maakuntaohjelma on kattava kuva Satakunnan kehittämisestä

Parhaillaan laadittavana olevan Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 rooli on keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana muutostilanteessa kun uudet maakunnat aloittavat toimintansa ja aluekehittämisjärjestelmän strateginen kokonaisuus uudistuu.

Maakuntaohjelmassa keskitytään neljän vuoden aikana toteutettaviin kehittämiskokonaisuuksiin, joihin voidaan yleisellä tasolla kytkeä rahoitus- ja muut resurssit. Maakuntaohjelmassa on myös pidemmän aikavälin tavoitteita. Ohjelmaa käytetään viestintävälineenä valtion suuntaan, maakunnan muita sektoristrategioita ja ohjelmia ohjaavana sekä kehittämisrahoitusta suuntaavana asiakirjana. Maakuntaohjelmaa sanotaan ohjelmien ohjelmaksi, mikä tarkoittaa, että sen tulee antaa mahdollisimman kattava kuva maakunnassa tapahtuvasta kehittämisestä. Toisaalta nykyisten ohjelmien arviointi, osin kansallinen ohjaus, rahoituksen väheneminen ja EU:n älykkään erikoistumisen lähtökohta suosittavat kaventamaan ja fokusoimaan sisältöä.


Satakunta on vahva teollisuusmaakunta. Harjavallan suurteollisuuspuisto, Norilsk Nickel (kuva Antti Partanen).

Kehittämislinjauksia koottu koko maakunnasta

Maakuntaohjelmassa esitellään maakunnan erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin perustuvat alueen kehittämisen tavoitteet. Kehittämislinjausten tausta-aineistoa on koottu alkuvuoden 2017 aikana esim. useissa sidosryhmätapaamisissa, seutukuntakohtaisissa keskustelutilaisuuksissa kuntien luottamushenkilöiden ja virkamiesjohdon kanssa sekä toteutettu maakunnan osaamisprofiilia että alustavia kehittämislinjauksia käsittelevät kyselyt.

Tavoitteena on tuoda selkeästi esille maakunnan aluekehittämisen temaattiset kokonaisuudet, joihin kehittämisresursseja suunnataan. Kehittämislinjausten taloudelliset, sosiaaliset, ekologiset ja kulttuuriset vaikutukset arvioidaan teemoittain samoin kuin todennäköiset merkittävät yhteisvaikutukset. Maakunnan yhteistyöryhmä toimii maakuntaohjelman ns. SOVA-ryhmänä (laki suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnista), joka käsittelee vaikutusten arvioinnin kokonaisuuden.


Sininen kasvu on meriin, vesistöihin ja vesialaan liittyvää strategista kehittämistä. Raumalla Oras on vesialan edelläkävijä (kuva Oras).


Kalastus on osa sinistä kasvua niin elinkeinona kuin harrastuksena. Kuvassa muikkunuotan nostamista Pyhäjärvellä. (kuva Tuomo Hurme)

Luonnos kommenteilla kesä-elokuussa

Kesäkuun maakuntahallitus käsittelee maakuntaohjelman 2018-2021 ensimmäisen luonnoksen, joka on nähtävillä ja kommentoitavana Satakuntaliiton verkkosivuilla kesä-elokuussa 2017. Saadut kommentit huomioidaan ja täsmennetty luonnos lähetetään viralliselle lausuntokierrokselle syyskuussa. Maakuntavaltuuston hyväksyttävänä nyt valmisteltava maakuntaohjelma on vuoden 2017 viimeisessä valtuustossa joulukuussa.


Teksti ja lisätiedot:

Aluekehitysasiantuntija Katja Laitinen
Yhteystiedot 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009