03/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxid=1191&taso=2

Kaikki artikkelit

Kallio: Maakuntauudistuksen lisäaika hyödynnettävä
Maakuntaohjelma lausunnoilla 13.10. asti
Yhteinen viesti - Satakunnan brändikäsikirja
WFEO: väylä kansainväliseen yhteistyöhön
Tehtävämuutoksia Satakuntaliitossa
Maakuntauudistuksen kuulumisia
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 jatkovalmistelu
Esittelyssä hankesihteeri Jonna Fagerlund
Opetusaineistoa maataloudesta jaossa
Oivaltava robotiikkaväki kokoontui Porissa
JOKIohjelma hoitaa vesiä
Leader 20 vuotta: miljoona tuntia talkoita
Kaupunkipyöräily sähköistyy
100visio – Itsenäisyysjulistus uusiksi!
100 päivää 100-vuotiaan Suomen syntymäpäivään

 

Lehtiarkisto

01/2019
04/2018
03/2018
02/2018
01/2018

Näytä kaikki lehdet

Maakuntauudistuksen valmistelun lisäaika hyödynnettävä tehokkaasti

Valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti maakuntahallitus asetti kesäkuussa satakuntalaisista virkamiehistä koostuvan 15-jäsenisen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE). Toimielimen tehtävänä on mm. valmistella hallintoa, taloutta ja henkilöstöä koskevat selvitykset ja suunnitelmat, luoda edellytykset valittavan maakuntavaltuuston toiminnan onnistuneelle käynnistämiselle, valmistella maakuntavaalien järjestäminen ja huolehtia sidosryhmien sekä asukkaiden osallistumismahdollisuuksista valmistelun aikana.

Lisäksi samassa kesäkuun kokouksessa valittiin 15-jäseninen poliittinen ohjausryhmä. Ajatuksena on, että maakuntauudistuksen poliittinen ohjaus toteutuu tämän ryhmän kautta. Ohjausryhmä tuo maakuntatason poliittisen näkemyksen valmistelun tueksi ja antaa palautetta virkamiesten työskentelystä. Mielestäni on myös tärkeää, että puolueet kykenevät yhteiseen näkemykseen maakuntamme tulevaisuudesta.

Kun maakuntahallitus teki kesäkuussa ym. asettamispäätökset, niin olettamuksena oli, että maakunnat perustettaisiin tämän syksyn aikana ja väliaikaiset valmistelutoimielimet saisivat virallisen aseman maakuntauudistuksen valmistelijoina. Valinnanvapauslainsäädännössä ilmenneet perustuslailliset ongelmat aiheuttivat sen, että valmisteluaikataulua myöhennettiin vuodella. Uuden aikataulun mukaan maakuntavaalit pidetään syksyllä 2018 ja uudet maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2020 alussa. Maakuntavaalien osalta on tuotu esiin myös se vaihtoehto, että ne pidettäisiin yhdessä kevään 2019 eduskuntavaalien kanssa.

Aikataulun muutos tarkoittaa, että maakuntauudistuksen valmistelua jatketaan esivalmisteluna siihen saakka, kunnes maakuntauudistusta koskeva lainsäädäntö on hyväksytty. Hallinnollisesti tämä on tehtävissä Satakuntaliiton kehittämisprojektina. Näillä näkymin maakunnat voitaneen perustaa ensi kesänä. Tuolloin myös väliaikaisen valmistelutoimielimen asema voidaan virallistaa.

Vuoden lisäaika valmisteluun on tervetullut. Kyse on niin merkittävästä ja suuresta hallinnonuudistuksesta, että se on syytä valmistella mahdollisimman hyvin. Uudistuksen mittasuhteista kertoo se, että Satakunnassa kunnista, kuntayhtymistä ja valtion aluehallinnosta siirtyy noin 11 000 henkilöä maakunnan palvelukseen. Joka tapauksessa lisäaika tehokkaasti käytettynä parantaa uudistuksen toteuttamismahdollisuuksia.

Kun valmisteluaika pidentyy, niin resurssitarve kasvaa. On tärkeää, että valtio kantaa vastuunsa esivalmisteluajan riittävästä rahoituksesta. Tämä mahdollistaa valmistelussa tarvittavien asiantuntijoiden rekrytoinnin ja tehokkaan valmistelun sujumisen.

Haluan vielä lopuksi korostaa muutosviestinnän merkitystä valmistelun aikana. Turvallisen ja onnistuneen muutoksen ajatuksen on saavutettava päättäjien lisäksi sekä henkilöstö, asiakkaat että muutkin Satakunnan asukkaat.Lisää aiheesta

Reijo Kallio Maakuntauudistuksen vapaaehtoisen poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja
 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009