01/2018: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxid=1212&taso=2

Kaikki artikkelit

Vasama: Satakunnassa uudistukset tehdään! Yhdessä!
Maakuntauudistus ja kiinteistöt – mikä muuttuu?
Maakunnan markkinointi on oma lajinsa
Matkailulle vauhtia mereltä
Kaavoituskatsaus - alueiden käytön ajankohtaiset
Lausuntokierros - vaihemaakuntakaava 2 ehdotus
Meremme tähden -tapahtuma Raumalla 29.5.2018
Osallistu merialuesuunnitteluun 29.5. Raumalla!
Mari Pohja-Mykrä aloitti projektisuunnittelijana
Sanna Oksa aloitti hankeassistenttina
Anne Härkälä aloitti asianhallintasihteerinä

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Vasama: Satakunnassa uudistukset tehdään! Yhdessä!

Satakunnassa käynnistettiin kaksi vuotta sitten omaehtoinen valmistelu sosiaali- ja terveysuudistuksen parissa. Nimeksi uudistukselle tuli Satasote ja projektisuunnitelma hyväksyttiin kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien valtuustoissa. Vahva sitoutuminen ja yhdessä tekeminen antoivat erinomaisen perustan uudistuksen eteenpäin viemiseksi.

Uudistuksen alkuvaiheessa perustettiin työryhmiä valmistelemaan erillisiä osa-alueita. Näin uudistusorganisaatioon sitoutui lähemmäs 500 oman työn ohessa valmistelua tekevää ammattilaista. Satakunnassa todellakin aloitettiin tehdä asioita yhdessä. Vapaaehtoisen vaiheen keskeiset pääteemat olivat nykytila-analyysi ja alueen tarveprofiili vuoteen 2030 asti. Siitä on aina lähdettävä, missä ollaan.


Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Juha Vasama

Vapaaehtoisen vaiheen jälkeen on vajaa vuosi sitten jatkettu väliaikaisen toimielimen, vaten, johtamana. Sosiaali- ja terveysuudistuksen ja maakuntauudistuksen raiteet ovat yhdistyneet. Työtä on jatkettu maan hallituksen ohjauksen mukaan kohti Suomen ensimmäisiä maakuntavaaleja. Monia aiemmin kunnilla tai kuntayhtymillä olleita toimia ollaan siirtämässä maakuntiin ja tämän muutoksen parissa on paljon tehty työtä viimeisen vuoden aikana.

Selvää on, että lokakuun viimeisenä sunnuntaina pidetään maakuntavaalit. Niissä valitaan päätöksentekijät vuoden 2019 alussa aloittavaan maakuntavaltuustoon. Satakunnassa on hyvä vauhti päällä saada valmistelua eteenpäin ennen varsinaista toiminnan aloittamista. Valmisteltavaa on paljon samoin kuin poliittisesti sovittavaa. Näillä asioilla luodaan perusta sujuvalle toiminnan siirrolle uuteen maakuntaan.

Tulevien kuukausien aikana on pystyttävä päättämään konsernirakenteesta, luottamushenkilö- ja virkamiesorganisaatiosta sekä tavoitteista uudistukselle. Osan tavoitteista tuo tullessaan valtakunnalliset laskelmat, joiden perusteella toimintaa on suunnattava. Lisäksi on syytä aloittaa keskustelut hyvissä ajoin myös palveluverkkopäätöksistä ja toimintaprosessien selkeyttämisestä. Satakunnassa sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuutta haastaa talouden kiristyminen, väestökehityksen muutos, laitospainotteisuus ja oman toiminnan tehostaminen.

Satakunnassa on sekä sosiaali- että terveysuudistuksessa ja maakuntauudistuksessa tekemisen meininki. Samaan tapaan kuin aikanaan oli vapaaehtoisesti käynnistetyssä Satasotessa. Meidän tulee huomioida, että Satakuntaan sopii erinomaisesti maakuntamalli. Olemme väestömäärältä ja alueeltamme sopivan kokoinen maakunta. Lisäksi tulemme säilyttämään merkittävän toimijan, laajan päivystävän keskussairaalan.
 
Satakunnassa ei puhuta, jos uudistukset tulevat. Satakunnassa uudistukset tehdään. Tähän uudistustyöhön tarvitaan meitä kaikkia, Siis mukaan ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita. Tehdään Satakunnasta Suomen paras maakunta. Yhdessä. 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009