02/2018: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxid=1232&taso=2

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus: Luottavaisesti kohden uutta
Bio- ja kiertotalousohjelman laadinta käynnissä
Satakunnan satamat elintärkeitä Suomelle
Satakunnan Vaikuttajakouluun motivoituneita nuoria
Mikä on hienoa Satakunnan rannikkoalueella?
Vihreää yrittäjyyttä kehitetään
Satakunta Asuntomessuilla
Maakuntauudistus isosti SuomiAreenassa
Lounais-Suomen ihme esillä SuomiAreenassa
Merialuesuunnittelun aloitusseminaari Raumalla
Vastineet kaavalausuntoihin hyväksytty
Satakuntaa markkinoidaan monin tavoin - osallistu!

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Mikä on satumaisen hienoa Satakunnan rannikkoalueella? Entä mikä mättää? – Vastaa kyselyyn ja kerro

Satakuntaliitto ja Turun yliopisto toteuttavat touko-heinäkuun 2018 aikana kyselyn, jossa kartoitetaan Satakunnan rannikkoalueella asuvien ja alueella vapaa-aikaansa viettävien ihmisten näkemyksiä alueen hienoimmista kohteista sekä niiden merkityksestä. Kyselyyn pääsee vastaamaan alla olevan linkin kautta:

https://app.maptionnaire.com/fi/4076/
Meri- ja rannikkoalue on satakuntalaisille erittäin tärkeä

Satakunnan meri- ja rannikkoalueella on luonto- ja kulttuuriarvojen ohella suuri merkitys paikallisten ihmisten virkistyskäytön sekä luontoon tukeutuvan matkailun näkökulmasta. Matkailu- ja virkistyskäyttö perustuu mitattavissa olevien arvojen ohella ihmisten henkilökohtaisiin arvoihin ja näkemyksiin siitä, mitkä tekijät tekevät alueesta hienon (kauniit kasvit, maisema, hiljaisuus, jne.) tai miten he haluavat nauttia alueesta nauttia.

Näitä näkemyksiä kartoittamalla on mahdollista tunnistaa tekijöitä, joita ihmiset alueella arvostavat ja jotka tulisi osaltaan pyrkiä turvaamaan osana maa- ja merialueiden käytön suunnittelua. Alueella liikkuvien ihmisten arvostusten lisäksi kyselyllä kerätään tietoa kohteista, joissa vastaajat kokevat esimerkiksi veden laadun heikkenemisen tai kasvaneiden väkimäärien vaikuttavan mahdollisuuksia luonnosta nauttimiseen.

Kysely toteutetaan karttapohjaisena, ts. vastaajien on mahdollista esittää arvostamiaan paikkoja myös kartalla. Vastaajien on mahdollista oman halunsa mukaan merkitä kyselyyn joko yksi tai useampia kohteita. Kyselyyn vastaaminen vie 5−10 minuuttia ja siihen on mahdollista vastata täysin anonyymisti. Kyselyn tulokset analysoidaan kokonaisvaltaisesti, eikä raportoinnissa tulla esittämään yksittäisten ihmisten antamia vastauksia.


Vastaamisaikaa heinäkuun loppuun asti

Kyselyä oli tarkoitus pitää avoimena elokuun loppuun asti. Hanketeknisistä syistä johtuen joudumme kuitenkin sulkemaan kyselyn jo heinäkuun lopussa, jotta aineiston analysoimiseen ja raportointiin jää riittävästi aikaa. Satakuntaliitto pahoittelee asiaa ja toivoo kaikkien kiinnostuneiden ehtivän kertomaan mielipiteensä aikaistetusta määräajasta huolimatta.


Tavoitteena Satakunnan rannikkoalueiden kestävä käyttö

Karttakysely on osa Interreg Central Baltic Programme 2014–2020 -ohjelman rahoittamaa SustainBaltic-projektia, jonka tavoitteena on edistää meri- ja rannikkoalueiden kestävän hoidon ja käytön suunnittelua. Yksi hankkeen teemoista Satakunnassa on rannikkoalueen matkailu- ja virkistyskäytön huomioinen osana maa- ja merialueiden käytön suunnittelua. Teemaa käsitellään laajemmin Satakuntaliitossa keväällä 2018 valmistuneessa suunnitelmaluonnoksessa Kestävän matkailun kehittäminen – maankäytön suunnittelun näkökulma, jonka viimeistelyssä hyödynnetään myös toteutettavan kyselyn tuloksia.


Teksti ja lisätiedot:

Asko Ijäs
Projektisuunnittelija
asko.ijas satakunta.fi
Puh. +358 44 711 4393

Nora Fagerholm
Dosentti
Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos
nora.fagerholm utu.fi
puh. +358 29 450 3572 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009