04/2018: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxid=1258&taso=2

Kaikki artikkelit

Positiivisella mielellä uutta kohden
Aluekehityksen tilannekuva syksyllä 2018
Rakennerahastokauden 2021-2027 valmistelu
Pan Baltic Scope yhteistyötä rakentamassa
Kiertotalouteen vaikuttavat ilmiöt ja trendit
Satakunnan pääväyliä runkoverkkoon
Satakunnan edunvalvontaa kuntayhteistyönä
Satakunnan vanhusneuvosto aktiivinen toimija
Satakunnan vuodenvaihteen juhla 4.1.2019
Kameran kanssa luonnossa
Geopark-hakemus UNESCOn käsissä
Satakunta haki työntekijöitä Helsingissä
Satakunnan brändityö jatkuu, yhdessä

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Satakunnan aluekehityksen tilannekuva syksyllä 2018

Aluekehittämisen tavoitteena on alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä sen asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Aluekehittämisen strategisiin valintoihin tarvitaan vahvaa tietopohjaa, joka mahdollistaa perusteltujen ja vaikuttavien linjausten tekemisen. Tietopohja syntyy tilastoista, tutkimuksista, ennakointitiedosta ja selvityksistä, mutta se vaatii tuekseen myös asiantuntijoiden, sidosryhmien ja verkostojen näkemystä ja tulkintaa alueen tilanteesta ja tulevaisuuden näkymästä.

Alueen strateginen ja vaikuttava kehittäminen sekä kehittämiseen ja palvelujen suunnitteluun liittyvä päätöksenteko sekä tiedolla johtaminen tarvitsee tuekseen ajantasaista tilannekuvaa ja tulevaisuuteen suuntaavaa tietoa. Satakunnan maakuntaohjelmaan 2018–2021 on strategisella tasolla kuvattu maakunnan aluekehittämisen tavoitteet ja niitä toteuttavat kehittämislinjaukset, seurantamittarit sekä tuotu esille mahdollisia rahoituslähteitä.


Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 toimintalinjat ja kehittämisteemat

Maakunnalliset foorumit kehitystyön osina

Satakunnan aluekehittämisen toimintalinjojen edistämiseksi on tunnistettu kaikkia teemoja yhdistäviä, läpileikkaavia sisältöjä. Toteutumista seurataan osana teemakohtaisia maakunnallisia foorumeita. Maakuntaohjelman seurantaa ja toteutusta palvelevat maakunnallinen alue-ennakoinnin ja TKI-toiminnan (tutkimus, kehitys, innovaatio) -yhteistyö. Satakuntaliitto koordinoi maakunnallista alue-ennakoinnin yhteistyötä. Alue-ennakointia hyödynnetään maakunnallisissa prosesseissa ja ajantasaisen alueellisen kehityskuvan seurannassa.

Satakunnan maakuntaohjelman 2018–2021 toteuttamisen seurannan, maakuntaohjelman kehittämisteemojen tilannekuvan sekä keskeisten muutosilmiöiden pohdinnan osalta on syksyllä 2018 laadittu Satakunnan aluekehityksen tilannekuvaraportti, joka tullaan jatkossa laatimaan kaksi kertaa vuodessa.


Tulevaisuustyö ja ilmiöt pohjana

Tilannekuvaan sisältyvässä ilmiötarkastelussa on hyödynnetty ministeriöiden vuonna 2018 valmistelemia tulevaisuuskatsauksia sekä TEM:n syksyllä 2018 julkaisemaa Kestävän kasvun agendaa 2.0, joka osaltaan luo visiota ja viitekehystä myös ilmiötarkastelun teemoihin.

Muutostekijät ja ilmiöt läpäisevät koko yhteiskunnan ja niiden ratkaisut edellyttävät eri tahojen tiivistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Ilmiöiden tarkastelun tavoitteena on auttaa valmistautumisessa erilaisiin muutoskulkuihin ja tarkastelemaan maakunnan aluekehittämisen strategisia linjauksia, tehtäviä ratkaisuja ja päätöksiä näiden mahdollisten muutosten kautta.


Maakuntien ja valtion vuoropuhelu avainroolissa

Maakuntauudistus muuttaa osaltaan laajasti hallintoa, toimintatapoja ja toimijoiden rooleja vuoden 2021 alusta lähtien. Uudet, itsehallinnolliset maakunnat muodostavat jatkossa Suomessa kokonaan uuden hallinnon tason.

Valtion ja maakuntien yhteistyön edistämiseksi ja alueiden kasvun ja elinvoiman tukemiseksi on tarkoituksenmukaista vahvistaa ja kehittää valtion ja maakuntien vuoropuhelua. Valtion ja maakunnan yhteisen näkemyksen muodostamiseksi alueen kehittämisen tavoitteista ja toimintaedellytyksistä tarvitaan tietoa maakunnan tilanteesta tilastojen ja laadullisen tilannekuvan muodossa.


Teksti ja lisätiedot:

vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitinen
aluekehitysasiantuntija Krista Tupala
aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009