01/2019: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxid=1261&taso=2

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus: Tiedonvälityksen merkitys kasvaa
Tilikauden 2018 tulos positiivinen
Maakuntaedunvalvonnan kilpailu kiristyy
ICT-valmistelussa asiakas on tärkein
Satakuntaliitto käsittelee kaavamuistutuksia
Satakunnan matkailun kasvuohjelmaa laaditaan
Satakunnasta bio- ja kiertotalouden edelläkävijä
Merialuesuunnittelu kommentointiin huhtikuussa
Vanhusneuvostojen puheenjohtajat koolla
Haku päällä! Vuoden kylä on...
Satakunnan vuodenvaihteen juhla 4.1.2019
ASKO - Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma
TEUVO tukee teollisuuden uudistumista

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Perustarkoituksen toteuttamisessa tiedonvälityksen merkitys kasvaa

Opimme koko ajan sietämään entistä enemmän epävarmuutta, koska niin maakunta- ja -soteuudistusvalmistelun kuin yhteiskunnan ja tiedonvälityksen yleisen kehityksen luoma ympäristömme on hektisempi – uskallan väittää – kuin koskaan ennen.

Lähes kaikkeen odotetaan vastausta ja mielipidettä tässä ja nyt, mieluummin äsken!   

Näkemykseni mukaan Satakuntaliiton henkilöstö on onnistunut nykyisessä ympäristössä todella laadukkaasti toteuttamaan asetettuja tavoitteita ja vastaamaan esille nousseisiin moninaisiin tarpeisiin, joten seuraavia näkökantojani ei saa tulkita heikkouksilla arvosteluksi, vaan vahvuuksien vahvistamiseksi.

On erittäin tärkeää, että maakuntaliiton perustehtävät ja eri työyksiköiden tavoitteet, myös maakuntauudistuksen projektitoimiston osalta, pysyvät kirkkaina ja työyksikön koko henkilökunnan yhteisinä. Jos emme pidä riittävästi huolta toimintamme ja tavoitteidemme samansuuntaisuudesta voimme kovin nopeasti havaita tekevämme kovastikin töitä, mutta töitä, jotka eivät ole perustarkoituksemme ja asetettujen tavoitteidemme kannalta merkittäviä.

Lisäksi meidän on koko ajan opittava entistä enemmän ja entistä laadukkaammin viestimään omasta tekemisestämme niin organisaation sisällä kuin myös yhteistyökumppaneillemme. Ja tämä viestinnän toteuttaminen on meidän kaikkien vastuulla. Verkostotoiminnassa kyky olennaisen tiedon välittämiselle oikeille tahoille on vaikuttavuuden kannalta yksi keskeisimmistä asioista.

Olemme Satakuntaliiton sisällä käynnistäneet tämän vuoden alusta sisäisen, joka toinen viikko toteutettavan, tiedonvaihdon palaverikäytännön, johon jokainen työntekijä on oikeutettu osallistumaan. Nämä palaverit eivät ole työnantajan ja työntekijän välisiä työnjohtopalavereja, vaan kaikkien osallistujien samanarvoiseen tiedonvaihtoon perustuvia tilaisuuksia, jossa jokainen osallistuja saa kertoa omista meneillään olevista työasioista. Jo nyt parin kuukauden kokemuksen pohjalta voin sanoa, että tämä palaverikäytäntö on osoittanut tarpeellisuutensa ja hyötynsä sekä antanut monelle meistä näkemystä ja myös tarvittavaa tietoa organisaatiossa toisaalla työn alla olevista asioista.  Kannustan vahvasti aloittamamme käytännön jatkamiseen ja kehittämiseen.

Meneillään oleva alkuvuosi 2019 on maakuntaliiton toimintaympäristön ja toiminnan perustavoitteiden kannalta erittäin merkittävä

- sekä toimikautensa päättävän eduskunnan työn osalta 
- että eduskuntavaalien jälkeen toimintansa aloittavan uuden eduskunnan ja vaalien jälkeen muodostettavan hallituksen hallitusohjelman kautta. 

Kykymme viestiä omista näkökohdistamme ja tavoitteistamme valtakunnan tasolle on erittäin isossa roolissa, kun haluamme saada Satakunnan kannalta keskeisiä asioita eteenpäin.

Mielenkiintoinen kevät ja kesä 2019 odottavat aktiivista toimintaamme!


vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä
Yhteystiedot 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009