01/2019: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxid=1270&taso=2

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus: Tiedonvälityksen merkitys kasvaa
Tilikauden 2018 tulos positiivinen
Maakuntaedunvalvonnan kilpailu kiristyy
ICT-valmistelussa asiakas on tärkein
Satakuntaliitto käsittelee kaavamuistutuksia
Satakunnan matkailun kasvuohjelmaa laaditaan
Satakunnasta bio- ja kiertotalouden edelläkävijä
Merialuesuunnittelu kommentointiin huhtikuussa
Vanhusneuvostojen puheenjohtajat koolla
Haku päällä! Vuoden kylä on...
Satakunnan vuodenvaihteen juhla 4.1.2019
ASKO - Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma
TEUVO tukee teollisuuden uudistumista

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Satakunnan matkailun kasvuohjelman laadinta käynnissä

Maakunnallisen matkailun kasvuohjelmatyön kautta haetaan yhteisiä askelmerkkejä Satakunnan matkailun kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Työ toteutetaan kevään aikana: kasvuohjelman laadinta käynnistyi tammikuussa ja ensimmäinen avoin kysely on toteutettu. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä mahdollisimman laajasti näkemyksiä matkailualan mahdollisuuksista ja haasteista Satakunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Kasvuohjelmaan liittyen tullaan järjestämään huhtikuun alussa avoin työpaja.

Matkailun yhteistyön syventäminen ja työnjaon selkeyttäminen teemana

Kasvuohjelman laadinnan ja toimeenpanon kautta pyritään syventämään alueen toimijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta, selkiyttämään matkailutoimijoiden työnjakoa, vahvistamaan yhteistä tahtotilaa alueen matkailun kehittämisessä sekä hyödyntämään matkailun potentiaali sekä tunnistamaan ja löytämään ratkaisuja matkailun kehittymisen haasteisiin.

Matkailu on kasvuala

Matkailutoimialalla on paljon kasvupotentiaalia ja matkailu voi luoda uutta liiketoimintaa, infrastruktuuria, työtä ja toimeentuloa myös muille toimialoille. Yhteisen näkemyksen muodostamiseen matkailun kasvun saavuttamisen askelmerkeistä sekä alan toimijoiden työnjaosta on ilmennyt selkeä maakunnallinen tarve.

Matkailun kasvuohjelman laadintaprosessi toteutetaan yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa. Eri toimijaryhmien mahdollisimman laajaan osallistamiseen pyritään kokeilemaan uusia ketteriä menetelmiä, joilla vaikuttamisen mahdollisuuksia kasvuohjelmatyöhön voidaan vahvistaa.

Kasvuohjelmien laadinta tukee Satakunnan maakuntaohjelmaan 2018-2021 valittujen kehittämisteemojen toimeenpanoa ja maakunnan toimijoiden sitoutumista valittujen tavoitteiden toteuttamiseen. Kasvuohjelma toteutetaan Ketteryyttä alueellisiin ohjelmaprosesseihin - case: Satakunnan matkailun kasvuohjelma -hankkeen toimenpiteenä. Hanke on rahoitettu Alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO -rahoituksella.


Teksti ja lisätiedot:

Lisätietoja:
hankekoordinaattori Jonna Fagerlund
aluekehitysasiantuntija Krista Tupala 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009