02/2016: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1121

Kaikki artikkelit

Huhtanen: Maakuntauudistus – Satakunnan parhaaksi
Rajala: Maakuntauudistus etenee
Maakuntavaltuusto on ylin päättävä elin
Verkkopalvelu Satakunta.fi virkistyi
Satakunnalle luontomatkailuohjelma
OutdoorsSatakunta -sivut palvelevat matkailijaa
Kauklainen – vuoden kylä
Avoimet kylät 11. kesäkuuta
Liikenteen digitalisaatio ja palvelut tulevat
Katso hauska Vaikuta vesiin –kampanjan video
Satu Uusi-Uola Satakurssin hankeassistentiksi
Ajankohtaista

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Satakunnalle luontomatkailuohjelma

Rikas, monimuotoinen luonto on Satakunnan ehdoton vahvuus

Satakuntaan valmistuu kevään 2016 aikana luontomatkailuohjelma. Tämä täydentää maakuntaan laadittua Matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelmaa (Satakuntaliitto 2012), jossa luonto ja elämykset on nostettu yhdeksi matkailun kehittämisen ja markkinoinnin kokonaisuuksista. Luontomatkailuohjelma määrittää Satakunnan luontomatkailun kehittämisen teemat, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden kautta maakunnan luontomatkailun liiketoimintapotentiaali saadaan esille.

Luontomatkailuohjelman taustalla on elinkeinon toive saada tarkennettuja suuntaviivoja luontomatkailuun liittyvän liiketoiminnan kehittämiseksi. Maakunnan tasolla kaivataan yhteistä tavoitteenasettelua ja tukea runsaille paikallisille kehittämistoimille sekä valtakunnallisten kehittämisohjelmien jalkauttamiselle Satakuntaan. Luontomatkailuohjelman laatimiseksi Satakunnan ammattikorkeakoulu sai Satakuntaliitolta maakunnan kehittämisrahaa.

Luontomatkailuohjelmassa todetaan, että monimuotoinen, erilaisia luontotyyppikokonaisuuksia tarjoava luonto matkailun resurssina on Satakunnan ehdoton vahvuus. Luonnonympäristö on rikas: hyvät olosuhteet ja edellytykset luontomatkailulle ovat olemassa Satakunnassa.


Maakunnan monimuotoiset vesistöt mahdollistavat elämyksellisten vesistöaktiviteettien kehittämisen Kuva: Jouni Lindström

Tuotteistamista kehitetään - Kulttuurin ja luonnon yhdistäminen myös tavoitteena

Vetovoimaisia ideoita tuotteistamisen perustaksi maakunnassa on runsaasti, mutta näiden toteuttaminen käytännössä ontuu. Luontomatkailussa kysyntä ja tarjonta eivät siten täysin kohtaa toisiaan. Erilaisten luontomatkailijoiden tarpeet täyttäviä, nimenomaan Satakunnan luonnon vahvuuksiin pohjautuvia tuotteita tarvitaan siten lisää kysyntään vastaamiseksi. Lisäksi infran tulee olla kunnossa, jotta luontokohde on matkailijalle vetovoimainen.

Satakunnan luontomatkailussa tuleekin tukea maakunnan luonnon erityispiirteistä nousevien ideoiden tuotteistamista sekä runsaan aktiviteettitarjonnan luomista. Erityisesti vesistöaktiviteettien tuotteistamista vahvistetaan, koska Satakunnan monimuotoiset vesistöt mahdollistavat lukuisten matkailijoille vetovoimaisten vesistöaktiviteettien kehittämisen. Lisäksi lintumatkailua kehitetään pitkäjänteisesti, sillä maakunnassa on monia kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittäviä lintukohteita, jotka ovat vielä matkailullisesti hyödyntämättä. Kulttuuri ja luonto yhdistetään entistä vahvemmin tuotteissa. Maakunnan luontokohteita tuodaan tuotteissa enemmän esille hyvinvointia tuottavina paikkoina. Metsän antimet ja luontoruokailu kytketään tiiviisti luontomatkailutuotteeseen. Vaellusreittien ja kasvavan maastopyöräilyn reittien kehittämistä vahvistetaan. Lisäksi maakunnan kärkiluontokohteiden profilointi aktiviteettikohteina on tärkeää.


Verkostojen rakentaminen ja kehittyvä yhteistyö tavoitteena

Matkailijan näkökulmasta Satakunta on suhteellisen näkymätön ja heikosti tunnettu luontomatkailukohde. Maakunnan luontomatkailua koskeva tieto on hajanaista ja matkailijan vaikeasti löydettävissä.  Maakunnan tunnettuuden lisääminen luontomatkailukohteena elämyksellisen sisältömarkkinoinnin keinoin ja kootun informaation tuottaminen nähdään erittäin tärkeiksi kehittämiskohteiksi.

Satakunnan luontomatkailussa toimii pieniä, paikallisia verkostoja. Luontomatkailun tuotteistamisessa, markkinoinnissa sekä myynnissä laajemmat yhteistyöverkostot ovat vielä suppeita ja yhteistyön aste vaihtelee. Monissa maakunnan luontokohteissa majoitusyrittäjät nähdään potentiaalisiksi toimijoiksi, joiden ympärille verkostoja ja valmiita palvelukokonaisuuksia voitaisiin lähteä rakentamaan. Majoitus- ja aktiviteettiyrittäjien, luonto-osaajien ja yhdistystoimijoiden verkostoitumisen edistäminen olisi olennaista elinkeinon kehittymiseksi Satakunnassa.

Maakunnan luontomatkailun kohderyhmästrategia pohjautuu erityisesti lähimaakuntien suurten asutuskeskusten matkailijoiden houkuttelemiseen Satakuntaan. Lisäksi maakunnan omia asukkaita (ml. vapaa-ajan asukkaat) aktivoidaan käyttämään maakunnan luontokohteita ja -palveluja. Maakunnan luontomatkailun kehittymiseksi myös kansainvälisen luontomatkailun volyymiä kasvatetaan valikoiduilla markkinoilla.


Ohjelman laaja aineisto on julkaistu erillisenä raporttina, joka löytyy internetistä osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/106221

Varsinainen luontomatkailuohjelma julkaistaan touko-kesäkuun vaihteessa sivuilla http://www.satakuntaliitto.fi/matkailuTeksti ja lisätiedot:
Sanna-Mari Renfors, tutkimusryhmän vetäjä, SAMK
sanna-mari.renforssamk.fi 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009