Satanen 03/2016: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1136

Kaikki artikkelit

Mistä maakuntauudistuksessa on kyse?
Yhteistyö on Satakunnan edunajamisen avaintekijä
Merialuesuunnittelu edistää kestävää kehitystä
Aluesuunnittelua maan ja meren rajapinnassa
Asko Ijäs - ympäristöasioita isossa mittakaavassa
Kari Hietala aloitti aluekehittäjänä
Itsenäisyyden juhlavuosi lähestyy!
Essi Pursiheimo vastaa 100vision viestinnästä
Vaihekaava 2 tukee Satakunnan energiantuotantoa
FRESHABIT toimii Karvianjoen valuma-alueella
EU-perusteos tarjolla opetusmateriaaliksi
Satakunnan markkinointi on yhteistyötä
Tulevia tapahtumia

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

FRESHABIT toimii Karvianjoen valuma-alueella 2016-2022

Freshabit-hanke (2016-2022) on Suomen kaikkien aikojen suurin EU-LIFE-hanke, jossa laaja toimijajoukko eri aloilta yhdessä parantaa Suomen sisävesien tilaa ja niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta. Koko valtakunnallisen hankkeen budjetti on jopa 20 miljoonaa euroa, josta Lounais-Suomen toimien (Kiskonjoen ja Karvianjoen valuma-alueet) kokonaiskustannusarvio on noin 1,7 miljoonaa euroa painopisteen ollessa hieman Kiskonjoen puolella, jossa toteutetaan  mm. luonnonmukainen kalatie Kosken kartanon alueelle.  Hankkeen vetäjä on Metsähallitus ja toimia Lounais-Suomessa koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus.

FRESHABIT–LIFE-hankkeen Lounais-Suomen osio toteuttaa käytännön vesistökunnostuksia Kiskonjoen ja Karvianjoen Natura-alueiden uomassa ja valuma-alueilla sekä seuraa tehtyjen toimien vaikutuksia Natura-alueiden luontotyyppien ja lajien tilaan ja erityisesti EU:n luontodirektiviin simpukkalajeihin jokihelmisimpukkaan l. raakkuun ja vuollejokisimpukkaan. Tavoitteena on näissä vanhoissa raakkujoissa inventoida lajin nykytila ja selvittää mahdollisuus pelastaa kanta.  Raakun glokidiotoukka elää taimenissa ja lohissa. Lajin selviäminen edellyttää lohikalojen hyvää tilaa joissa. Lue lisää raakusta.


Karvianjoen raakut (kuva Rami Laaksonen)

Raakkuja Karvianjoessa!

Kesän 2016 sukellusinventoinneissa kartoitettiin alustavasti EU:n direktiivilajien jokihelmisimpukan eli raakun ja vuollejokisimpukan esiintymistä Karvianjoella ja Kiskonjoella. Runsaampia raakkuesiintymiä on havaittu vielä 1990-luvulla Karvianjoen yläjuoksulta.  Kiskonjoessa oli niin ikään raakkuja vielä 1990-luvulla. Karvianjoen arvokkailla koskialueita ehdittiin kartoittaa kesän aikana n. 500 metrin matkalta. Karvianjoesta löytyi 112 elävää raakkua ja runsaasti raakun kuoria. Suurin osa raakuista oli melko vanhoja, pituudeltaan n. 12-15 cm, mutta myös yksi nuorempi raakku löytyi, jonka pituus oli 6 cm ja ikä n. 10-20 vuotta. Vastaavia sukelluksia tehtiin myös Kiskonjoella, mutta vielä vuosituhannen vaihteessa paikalla sinnitellyt raakku näyttä sieltä jo kadonneen. Töitä jatketaan v. 2017.  Jatkossa pohditaan Karvianjoen sinnittelevän raakkukannan pelastamista keräämällä raakun glokidiotoukkia Karvianjoesta, ja kasvattamalla niitä herkän nuoruusvaiheen yli laboratoriossa, jonka jälkeen raakut voisi palauttaa Karvianjokeen.

Raakun tila joissa riippuu purojen hyvästä ekologisesta tilasta ja lohikalakannoista. Hankkeen puitteissa toteutetaankin laajalti aiemmin suunniteltuja purokunnostuksia geneettisesti ainutlaatuisen taimenkannan tilan parantamiseksi ja raakun elinmahdollisuuksien lisäämiseksi. Toimenpiteet keskittyvät Karvian, Honkajoen ja Kankaanpään kuntien alueille Kankaanpään pohjoispuolella useaan melko erilliseen luomaan. Kohteita ovat mm. Saunaluoma, Kirkkoluoma, Kaartiskaluoma, Peuraluoma, Myllyoja, Santasjoki, Myllykankaanoja, Vesinevanoja, Jyränoja ja Lohipuro.  Kunnostukset käsittävät mm. soraistuksia, puumateriaalin lisäämistä uomaan ja kynnysten sekä kiveyksien tekoa ja rantojen eroosiosuojausta. Karvianjoen Freshabitissa tehtävien toimien kilpailutuksen voitti 2016 kauhajokelainen Tmi Terrapolar, joka toteuttaa kunnostustoimia yhteensä 9 uomakilometrin alueella halukkaiden maanomistajien mailla em. kohteilla 2016-2021. Tehtyjen toimien onnistumista ja vaikutuksia seurataan ja dokumentoidaan tarkasti hankkeen aikana. Vuoden 2016 kunnostuskohteet ovat Peuraluoma, Jyränoja, Vesinevanoja ja Latikanoja.


Karvianjoen kohdealuekartta tarkennettuna


FRESHABIT toimii Karvianjoen valuma-alueella 2016-2022

Toimintaa tukevia hankkeita Karvianjoen valuma-alueelle

Tärkeänä tavoitteena on käynnistää LIFE-hankkeen tavoitteita tukevia ns. integroivia hankkeita Karvianjoen valuma-alueella. Tulevina vuosina etsitään yhteistä kontaktipintaa GEOPARK-alueen perustamiseenkin liittyen ja autetaan Karvianjoen valuma-alueen vesiensuojeluyhdistyksiä ja muita tahoja vesistökunnostustoimien suunnittelussa ja toteutuksessa.  Myös työllisyyshankkeen (Green Care) ja Suomen Metsäkeskuksen kanssa on jo pohdittu yhteistyökuvioita. Inventointitarpeen osalta Noormarkun kosket ovat nousseet esiin. Karvianjoen paraneva ekologinen tila on edellytys raakun menestymiselle. Lounais-Suomen uudeksi koordinaattoriksi valittu Pinja Kasvio aloittaa työt Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa 02.11.2016.

METSO-rahoitusta on Lounais-Suomessa korvamerkitty Kiskojoen ja Karvianjoen valuma-alueilla arvokohteiden ostoon tai rauhoituskorvauksiin.  Hanke etsiikin valtiolle ostettavia tai pysyvän rauhoituksen kohteita Karvianjoen valuma-alueelta, etenkin tammukkapurojen ja Karvianjoen varsilta.  Maaomistajalle voidaan maksaa puuston arvo verovapaana sekä maanostoissa että rauhoituksissa.


Kankaanpään Myllyoja (kuva Teemu Tuovinen)

Teksti ja lisätiedot:

Hankevastaava Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa
Ylitarkastaja Iiro Ikonen, p. 0295 022 869
iiro.ikonen(at)ely-keskus.fi
Luonnonsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisää aiheesta

Hankkeesta hyötyvät paikalliset yrittäjät, vesistöjen virkistyskäyttäjät sekä tulevat sukupolvet, jotka saavat nauttia puhtaammista sisävesistä.

Hankkeen yhteiset verkkosivut ovat osoitteessa www.metsa.fi/freshabit

Kohdealueet ja kartat (pdf):
Tietoa Lounais-Suomen FRESHABIT-hankkeen kohdealueista
Kohdealuekartta_Karvianjoki
Kohdealuekartta_Kiskonjoki
Kohdealuekartta_Koko Suomi

Esite / yleisesittely (pdf):
Raakku (Metsähallitus)
FRESHABIT_yleisesittely_03122015

 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009