Satanen 03/2016: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1138

Kaikki artikkelit

Mistä maakuntauudistuksessa on kyse?
Yhteistyö on Satakunnan edunajamisen avaintekijä
Merialuesuunnittelu edistää kestävää kehitystä
Aluesuunnittelua maan ja meren rajapinnassa
Asko Ijäs - ympäristöasioita isossa mittakaavassa
Kari Hietala aloitti aluekehittäjänä
Itsenäisyyden juhlavuosi lähestyy!
Essi Pursiheimo vastaa 100vision viestinnästä
Vaihekaava 2 tukee Satakunnan energiantuotantoa
FRESHABIT toimii Karvianjoen valuma-alueella
EU-perusteos tarjolla opetusmateriaaliksi
Satakunnan markkinointi on yhteistyötä
Tulevia tapahtumia

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Sote sai rinnalleen Makun – mistä maakuntauudistuksessa on kyse?

Sote-uudistuksen rinnalla on myös Satakunnassa käynnistynyt maakuntauudistus eli tuttavallisemmin Maku. Sote- ja maakuntauudistuksessa on kyse historiallisen laajasta toimenpiteestä. Suomeen ollaan luomassa uusia itsehallintoalueita eli maakuntia. 1.1.2019 toimintansa aloittavat maakunnat eivät ole kunnallishallinnon jatke, vaan kokonaan uusi itsehallinnollinen taso kuntien ja valtion välissä. Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta eli meillä on myös jatkossa 18 maakuntaa. Näistä maakunnista Satakunta on yksi.


Muutos on Satakunnalle mahdollisuus

Maakuntauudistus on Satakunnalle ja sen tulevaisuudelle tärkeä asia. Satakunnalla on hyvät eväät ”hoitaa homma kotiin”: Satakunnassa on oma vaalipiiri, Satakunnassa tulee olemaan oma laajan päivystyksen keskussairaala ja oma, itsehallinnollinen maakuntahallinto. Onnistuneen maakuntauudistuksen takaavat sitoutuneet, aktiiviset ihmiset.


Muutoksessa luodaan uusi organisaatio

Uusille maakunnille siirtyvät kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi alueellinen pelastustoimi, maakuntien liittojen kaikki tehtävät ja ELY-keskuksen tehtävistä mm. alueelliset kehittämiseen ja elinkeinojen edistämisen tehtävät. Osa ELY-keskusten liikenne- ja ympäristövastuualojen tehtävistä tulee myös maakuntien hoidettavaksi. Maakuntiin siirtyvät myös pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon sekä mm. maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisen tehtävät. Nykyisin edellä mainittuja tehtäviä hoitavien organisaatioiden, myös Satakuntaliiton, henkilöstö siirtyy uusien maakuntien palvelukseen nk. vanhoina työntekijöinä.


Vaihe vaiheelta kohti uutta Satakunnan maakuntaa

Uutta maakunta kohti edetään neljän eri vaiheen kautta. Esivalmisteluvaihe kestää sote-järjestämislain ja maakuntalain voimaantuloon 1.7.2017 saakka. Tässä vaiheessa sovitaan valmistelun yhteistyöstä, löydetään työlle muutosvisio ja tavoitteet, tehdään nykytilanteen kartoituksia sekä yksityiskohtaiset esiselvitykset.

Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe on käynnistynyt syyskuussa myös Satakunnassa. Työ on organisoitu ja ohjaus-, johto- ja valmistelutyöryhmät ovat aloittaneet työnsä. Lokakuun alussa järjestettiin kaikille valmisteluryhmille yhteinen aloitustilaisuus, jossa kerrottiin uudistuksen tavoitteista ja toimenpiteistä. Mukana valmistelussa on kaikkiaan yli 200 henkilöä. Valmisteluryhmät selvittävät parhaillaan uuteen maakuntaan siirtyvien toimintojen nykytilaa: tehtäviä, asiakkaita ja resursseja. Ryhmät jättävät väliraporttinsa johto- ja ohjausryhmälle marraskuun lopussa. Maakunta- ja sote-valmistelujen raiteet yhtyvät kesällä 2017, jolloin väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa toimintansa.

Väliaikainen valmistelutoimielin toimii ajalla 1.7.2017 – 28.2.2018. Toimielimen keskeisenä tehtävänä on organisoida maakunnan toiminnan ja käynnistämisen valmistelu siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu alkuvuodesta 2018. Väliaikainen toimielin jatkaa edellisen vaiheen valmistelua.

Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään vuoden 2018 presidentinvaalin yhteydessä. Näissä vaaleissa valitaan uuden maakunnan ensimmäinen maakuntavaltuusto. Sen toimikausi alkaa vuoden 2018 maaliskuun alusta ja kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyy, kun maakuntavaltuusto on valittu ja sen asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Maakuntavaltuuston ja -hallituksen tehtävänä on vuoden 2018 aikana valmistella ja ratkaista palveluiden järjestämisvastuun siirtymiseen liittyvät kysymykset. Näin uusi Satakunnan maakunta voisi aloittaa työnsä 1.1.2019.Lisää aiheesta

Luodaan Satakuntaan yhdessä aito ja sujuva itsehallinto.Aluekehitysjohtaja, projektipäällikkö Timo Vesiluoma
Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmisteluvaiheHallintojohtaja, projektipäällikkö Jukka Mäkilä
Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmisteluvaihe
 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009