04/2016: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1145

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus Kallio: EU:lla edessä vaikeat ajat
Maakuntajohtaja Pertti Rajala eläkkeelle
Aro-Heinilä Satakunnan uudeksi maakuntajohtajaksi
ELY-keskuksen näkökulmia maakuntauudistukseen
Seuraa Satakunta 2019 -maakuntauudistusta
Raideliikenne lisääntyy Satakunnassa
SATTUKO - ratkaisuja turvallisuuden parantamiseen
Windtek - tuulivoimarakentamisen koko kaari
100visio - Itsenäisyysjulistus uusiksi!
Suomen juhlavuosi lähestyy! Oletko valmis?
Tee valintoja Satakunnan parhaaksi!

 

Lehtiarkisto

03/2017
02/2017
01/2017
04/2016
03/2016

Näytä kaikki lehdet

Pääkirjoitus Kallio: EU:lla edessä vaikeat ajat

Länsi-Suomen allianssin ( Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta) puheenjohtajat ja maakuntajohtajat tekivät parin päivän opintomatkan Brysseliin. Tapasimme matkalla mm. komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen, suomalaisia meppejä sekä komission ja Suomen EU-edustuston virkamiehiä ja muita asiantuntijoita. Länsi-Suomen ja Pirkanmaan Eurooppa-toimistot olivat tehneet erinomaisen ohjelman.

Tunnelma Brysselissä on hämmentynyt. Ison-Britannian päätyminen kansanäänestyksessä EU:sta eroamiseen sekä Trumpin voitto Yhdysvalloissa olivat ikäviä yllätyksiä EU:n päättäjille. Murheita lisäsi juuri pidetty Italian kansanäänestys, jonka seurauksena maan hallitus joutuu eroamaan. Nyt pelätään ensi vuoden tärkeiden vaalien (Ranskan presidentinvaalit, Hollannin ja Saksan parlamenttivaalit) tulosta. Uhkana on, että populismin voittokulku jatkuu. Jos näin käy, niin seuraukset voivat olla arvaamattomia EU:n tulevaisuudelle.

Brysselissä saadaan aikaan tuloksia vain, jos jäsenmaat ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin. Valitettavasti näyttää siltä, että EU on pirstoutumassa. Jäsenmaiden keskinäinen luottamus on heikentynyt. Unkari ja Puola ovat kääntäneet selkänsä niille arvoille, joita unionia rakennettaessa nostettiin yhteisiksi tavoitteiksi.

Vaikka Saksalla on mennyt viime aikoina taloudellisesti hyvin, niin samaa ei voi sanoa koko EU-alueesta. Vuonna 2000 hyväksytyn Lissabonin strategian mukaan EU:n piti olla maailman kilpailukykyisin alue vuoteen 2015 mennessä. Valitettavasti tämä jäi vain mahtipontiseksi julistukseksi. Investoinnit EU-alueella ovat edelleen vuoden 2008 finanssikriisiä edeltänyttä tasoa alempana. Erityisesti ICT-sektorin investoinnit ovat jääneet huolestuttavan vähäisiksi. Jyrki Kataisen vetämän Strategisten investointien rahaston pitäisi olla vastaus tähän investointi-ongelmaan. Ensikokemukset ovatkin olleet rohkaisevia.

Toinen keskeisesti EU-maiden talouteen vaikuttava asia on heikko tuottavuuskehitys, mikä on rapauttanut kilpailukykyä. Kuilu USA:han kasvaa koko ajan. Suomen kannalta huolestuttavaa on, että vuosia 2005 – 2015 koskevassa analyysissä 20:n teollisuussektorin tuottavuuskehityksestä vain Kreikka ja Kypros jäivät Suomen taakse. EU:ssa keskeinen keino tuottavuuden parantamiseksi on sisämarkkinoiden toimivuuden parantaminen.

Satakuntaliiton kannalta keskeisiä asioita lähitulevaisuudessa ovat seuraavan tutkimuksen puiteohjelman valmisteluun osallistuminen ja tulevan koheesiopolitiikan sisältöön vaikuttaminen. Jatkossa meidän on Satakunnassa kyettävä valmistelemaan sellaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita, joihin on mahdollista saada rahoitusta puiteohjelmasta. Koheesiopolitiikassa Satakunnan painopisteet ovat tutkimus, kehitys ja investoinnit, energia sekä älykäs erikoistuminen. Näitä meille tärkeitä asioita meidän on vietävä eteenpäin EU:n uhkakuvista huolimatta.Lisää aiheesta
Reijo Kallio
Maakuntahallituksen puheenjohtaja
 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009