04/2016: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1146

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus Kallio: EU:lla edessä vaikeat ajat
Maakuntajohtaja Pertti Rajala eläkkeelle
Aro-Heinilä Satakunnan uudeksi maakuntajohtajaksi
ELY-keskuksen näkökulmia maakuntauudistukseen
Seuraa Satakunta 2019 -maakuntauudistusta
Raideliikenne lisääntyy Satakunnassa
SATTUKO - ratkaisuja turvallisuuden parantamiseen
Windtek - tuulivoimarakentamisen koko kaari
100visio - Itsenäisyysjulistus uusiksi!
Suomen juhlavuosi lähestyy! Oletko valmis?
Tee valintoja Satakunnan parhaaksi!

 

Lehtiarkisto

03/2017
02/2017
01/2017
04/2016
03/2016

Näytä kaikki lehdet

Raideliikenne lisääntyy Satakunnassa

Junatarjonnassa Porin ja Tampereen välillä ei ole tapahtunut aikoihin muutoksia, mutta nyt tänä syksynä Liikenne- ja viestintäministeriön sekä VR:n välisten osto- ja velvoiteliikennettä koskevien neuvottelujen tuloksena radalle tulee kaksi uutta junavuoroa. Ensimmäinen uusi vuoro lähtee Tampereelta 6:03 ja tulee Poriin 7:48. Toinen uusi vuoro lähtee Porista 12:05 ja saapuu Tampereelle 13:51. Päivittäisten junavuorojen määrä arkisin on siis rataosalla jatkossa 16. Uudet junavuorot aloittivat liikennöinnin maanantaina 11.12.

Parannukset perustuvat alueen antamaan palautteeseen

Ensimmäistä kertaa tänä syksynä Liikenne- ja viestintäministeriö kysyi myös kunnilta ja maakuntaliitoilta heidän käsityksiään osto- ja velvoiteliikenteen tarpeesta. Satakunnassa tärkeimpänä ongelmana nähtiin, että ensimmäinen juna Poriin saapuu nykyisellään vasta noin kymmeneltä, viimeinen juna Porista lähtee jo kuudelta illalla ja muuten tasaisessa kahden tunnin vuorovälissä on keskipäivällä aukko. Nämä puutteet, varsinkin aamuisen Poriin tulevan junan puute, ovat toistaiseksi rajoittaneet sinällään varsin tiheän junayhteyden käyttöä maakunnan sisäisessä liikenteessä. Uudet junavuorot korjaavat varsin hyvin tätä ongelmaa.
Pori-Tampere 16 junavuoroa - Riihimäki-Tampere 18 paikallisjunavuoroa

Muutoksen jälkeen rautatiet palvelevat varsin hyvin paikallista liikennettä. Tasoa voi hyvin verrata Pääradan paikallisliikenteeseen Riihimäen ja Tampereen välillä, jolla kulkee arkisin 18 paikallisjunavuoroa. Jatkossa kun radalla kulkee ennen kahdeksaa juna myös Porin suuntaan, on yhteys käyttökelpoinen myös työ- koulumatkaliikenteeseen. Vaikka liikenne Porista päin loppuukin jo kuudelta, näissä päivittäisissä matkoissa se ei useinkaan ole ongelma.

City-linja aloittaa 2017 loppupuolella edistäen julkisen liikenteen toimivuutta

Käyttökelpoisuus edellyttää tietysti myös sitä, että yhteydet asemilta eteenpäin ovat kunnossa. Porin matkakeskushankkeen osana ensi vuoden loppupuolella aloittaa uusi city-linja Keskussairaalalta rautatieaseman ja keskustan kautta Puuvillalle, jolla on tiheä vuoroväli ja edullinen lipunhinta. Tämä on tärkeä lisä kokonaisuuteen ja yhdessä parantuneen junaliikenteen kanssa muodostuu radanvarren kuntiin kilpailukykyinen joukkoliikennejärjestelmä. Tätä järjestelmää voidaan kehittää edelleen esimerkiksi ottamalla käyttöön yhteisiä lipputuotteita, järjestämällä Poriin kaupunkipyöräjärjestelmän, varaamalla radan varren asemille hyvät liityntäpysäköintialueet ja myöhemmin myös avaamalla uusia asemia ja lisäämällä vuoroja edelleen. Kaikkinensa uudet lisävuorot ja Porin uusi city-linja antavat hyvät lähtökohdat seudullisen junaliikenteen kehittämiselle Satakunnassa.

Pitkäjänteinen työ tuo tulosta - seuraavana kohteena nopeuttaminen

Satakunnassa on tehty pitkäjänteistä työtä junaliikenteen kehittämiseksi. Yhdessä Pirkanmaan kanssa on 2010 perustettu Porin ja Tampereen välinen ratatyöryhmä, jossa maakuntaliittojen lisäksi mukana ovat radanvarren kunnat ja kaupungit. Ryhmän tavoitteena on ollut paikallisliikenteen kehittämisen lisäksi myös keskeisesti ollut junayhteyden nopeuttaminen. Kun paikallisliikenteen suhteen ollaan päästy hyvin liikkeelle, onkin luontevaa seuraavaksi keskittyä seuraavaksi nopeuttamiseen. Tätä voidaan edistää lyhentämällä vaihto- tai seisonta-aikaa Tampereella, ottamalla käyttöön pendolinokalustoa, joka voi kulkea Kokemäen ja Nokian välisen mutkaisen rataosuuden tavallisia veturijunia nopeammin ja pidemmällä aikataululla parantamalla radan geometriaa.

Rauma selvittää henkilöjunaliikenteen mahdollisuutta

Rauman kaupunki on myös ryhtynyt selvittämään henkilöjunaliikenteen aloittamista uudelleen. Viimeksihän Raumalle on päässyt vuonna 1988. Tältäkin osin raideliikenteen tulevaisuus Satakunnassa näyttää valoisalta.


Teksti ja lisätiedot:

Liikennesuunnittelija Ville Turunen Satakuntaliitto 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009