01/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1158

Kaikki artikkelit

Kohti maakuntauudistuksen käytännön toteutusta
Aro-Heinilä aloitti vs. maakuntajohtajana
Viestintä maakuntauudistuksessa
Maakuntaohjelma linjaa tulevaisuuden kehitystä
Rahoitushakuja tulossa ja käynnissä
Vaihemaakuntakaavan 2 luonnos nähtävillä 3.3. asti
Hyvillä mielin juhlavuoden 2017 viettoon
100visio - Itsenäisyysjulistus uusiksi!
Vapaaehtoistyötä Selkämeren kansallispuistossa
Robotit tulevat töihin
Vapaaehtoisen suojelun alueita etsitään
UNESCOn Geopark haussa Lauhanvuorelle
Vapaaehtoistyötä EU:ssa tarjolla 18-30-vuotiaille

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

EAKR-haku alkaa keväällä ja AIKO-haku on jatkuvaa

Länsi-Suomen alueella syksyn Euroopan unionin ’Kestävää kasvua ja työtä’ -rakennerahasto-ohjelman rahoitushaku aukeaa kevään korvalla ja se päättyy 2.10.2017. Satakuntaliitto on mukana tässä haussa. Asiasta tiedotetaan tarkemmin, kun haku avataan. Hakuun tulee noin noin 2-2,5 miljoonaa euroa. Kevään hakuun Satakuntaliitto ei osallistunut. 

EAKR-rahoitusta on tähän mennessä eli ohjelmakauden puolivälissä myönnetty 56:een hankkeeseen yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa. Rahoitusta on puolestaan varattu käynnissä oleviin hankkeisiin n. 9,6 miljoonaa euroa eli hieman yli puolet Satakuntaliiton koko kehyksestä tälle ohjelmakaudelle.

Rakennerahasto-ohjelmassa on EAKR-hankkeille asetettu velvoite, jonka mukaan pitää hankkeista 25 % täyttää ns. vähähiilisyyden kriteerit. Edellisessä haussa painotettiin nimenomaan vähähiilisyyden teeman mukaisia hankkeita ja niiden prosenttiosuus onkin Satakuntaliiton osalta noussut jo 22,5:een. Ollaan siis lähellä tavoitetta, mutta pitää muistaa jatkossakin huolehtia tarpeeksi rahoitusta ko. teeman hankkeille. Toteumaprosenttia katsotaan ohjelmakauden lopussa ja koko valtakunnan tasolla.


Maksatukset laahaavat EAKR–hankkeiden osalta

Hankkeita on saatu hyvin käynnistettyä ja niissä on tehty arvokasta työtä. Tuloksiakin alkaa näkyä. Yksi asia kuitenkin huolettaa rahoittajan näkökulmasta katsottuna: hankkeiden maksatukset laahaavat aika tavalla perässä. Tämän vuoden loppuun mennessä on päättymässä useita hankkeita. Viimeisen vuoden rahoitusta ei myönnetä, jos maksatuksia ei kerry tarpeeksi. Tai oikeammin rahoituspäätös tehdään myöhemmässä vaiheessa vasta kun nähdään, että viimeisen vuoden rahoitukselle on tarvetta ja maksatukset on hoidettu ajan tasalle.

Osa hankkeista on päässyt käyntiin ajateltua myöhemmin, ja joissain hankkeissa on hankehenkilökuntaa vaihtunut. Näissä tapauksissa hankkeelle voidaan myöntää jatkoaikaa toteuttamiseen. Myös muista perustelluista syistä voidaan myöntää jatkoaikaa. Perusteltu syy on joko edellä mainitut tai esimerkiksi se, että jokin hankkeen toimenpiteistä on jäänyt puolitiehen ja sen loppuun saattamiseen tarvitaan lisää aikaa. Hanketoteuttajan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä Satakuntaliiton yhteyshenkilöön ennen muutoshakemusta. Muutoshakemukset käsitellään myös hankkeen ohjausryhmässä ennen viranomaiskäsittelyyn lähettämistä.


AIKO–rahoitusta jaossa noin 330 000 euroa

Satakuntaliitto on saanut Työ- ja elinkeinoministeriöltä 334 000 euroa rahoitusta suunnattavaksi alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin (AIKO) Satakunnassa vuonna 2017. Satakuntaliitto saa kansallista AIKO-rahoitusta vuosina 2016-2018. kaikkiaan noin 920 000 euroa. Ensimmäisen haun myötä on käynnistynyt seitsemän hanketta.

AIKO-rahoituksen järjestyksessään toinen haku avattiin helmikuun puolivälissä ja se jatkuu huhtikuun loppuun asti. Ohjeellinen hankekoko on 10 000 - 60 000 euroa. Satakuntaliiton myöntämän tuen osuus on 50 – 70 %.

Satakunnan AIKO –teemat ovat: uudistuva teollisuus, kasvava biotalous sekä muuttuvat palvelut. Avustusta myönnetään em. teemoja tukeviin hankkeisiin. Lisäksi hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:
- edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta
- nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen käynnistymistä
- vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä

Haun päättymisen jälkeen Satakuntaliiton hanketiimi pisteyttää hakemukset ja pyytää hanketoteuttajilta tarvittaessa lisäselvityksiä. Ennen varsinaista hankepäätösten tekemistä hankkeet käsitellään vielä Satakuntaliiton hankeryhmän kokouksessa. Varsinaiset hankepäätökset pyritään tekemään suuremmalta osin kesäkuun maakuntahallituksen kokouksessa.


Teksti ja lisätiedot:

EU-koordinaattori Jyrki Tomberg
YhteystiedotLisää aiheesta

Lue lisää 

http://www.satakuntaliitto.fi/rahoitus
 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009