01/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1161

Kaikki artikkelit

Kohti maakuntauudistuksen käytännön toteutusta
Aro-Heinilä aloitti vs. maakuntajohtajana
Viestintä maakuntauudistuksessa
Maakuntaohjelma linjaa tulevaisuuden kehitystä
Rahoitushakuja tulossa ja käynnissä
Vaihemaakuntakaavan 2 luonnos nähtävillä 3.3. asti
Hyvillä mielin juhlavuoden 2017 viettoon
100visio - Itsenäisyysjulistus uusiksi!
Vapaaehtoistyötä Selkämeren kansallispuistossa
Robotit tulevat töihin
Vapaaehtoisen suojelun alueita etsitään
UNESCOn Geopark haussa Lauhanvuorelle
Vapaaehtoistyötä EU:ssa tarjolla 18-30-vuotiaille

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Viestintä maakuntauudistuksessa

Maakuntauudistus on suurin muutos suomalaiseen aluehallintoon koskaan. Uudistuksen tavoite on mm. uudistaa palveluita asiakaslähtöisesti, kehittää toimintoja kustannustehokkaammiksi ja ottaa digitalisaatio voimakkaasti mukaan kehitystyöhön nyt ja jatkossa.
 
Uudistuksessa kuntien, maakuntien ja valtion tehtävät uudistetaan ja muodostetaan uudet maakuntaorganisaatiot. Uusi Satakunnan maakunta aloittaa 1.1.2019, ja sen ensiaskel, väliaikainen valmistelutoimielin, aloittaa 1.7.2017. 

Kuntien ydintehtäviä tulevaisuudessa ovat osaamisen ja kulttuurin edistäminen, kunnan elinvoiman edistäminen, elinympäristön kehittäminen sekä paikallisen identiteetin ja demokratian edistäminen. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta maakuntien tehtäviksi.

Maakunnan tehtäviä tulevat olemaan mm. sosiaali- ja terveyspalvelut, alueen kehittäminen, työ- ja elinkeinopalvelut, pelastuspalvelut, joukkoliikenne ja ympäristöön liittyviä palveluita. Tehtäväkenttä on laaja, ja siihen sisältyvät muun muassa alueellisen identiteetin, elinvoiman, kulttuurin ja hyvinvoinnin edistäminen.

Valtio ohjaa toimintaa, ja koska maakunnille ei ole tulossa verotusoikeutta, maakuntien rahoitusneuvottelut käydään ministeriöiden kanssa.


Valtakunnallista viestintää - piirrosvideo kasvupalvelu-uudistuksesta

Muutoksen viestiminen on monimuotoista ja haasteellista

Muutos koskettaa Satakunnan 224 000 asukasta ja muutosorganisaatioiden 11 000 työntekijää. Näin valtavan muutoksen viestiminen maakunnan ja kuntien asukkaille, muutosorganisaatioiden työntekijöille ja sidosryhmille on haastava tehtävä. Luonnollisesti kullekin ihmiselle muutos tarkoittaa eri asioita liittyen siviilielämään, työpaikkaan ja asuinpaikkaan. Lähimmäs kansalaista palvelut tullevat sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä työ- ja elinkeinopalveluissa. Lisäksi muutoksen kustannukset, säästöt tai kulut, sekä palveluiden laatu ja saatavuus, kiinnostanevat laajalti. Alueen kehittämistyö ja kasvupalvelut tukevat maakunnan elinvoimaa, ja siten ovat oleellisessa roolissa myös maakunnan asukkaiden palveluita tuotettaessa ja turvattaessa. 

Tällä hetkellä muutosta ja uutta maakuntaorganisaatiota valmistellaan. Tästä valmistelusta vaiheineen viestitään useissa kanavissa, jotka löytyvät oikeanpuoleisesta sivupalkista. Muutokseen liittyvät lait ovat vielä käsittelyssä ja siten ilman eduskunnan hyväksyntää. Koska suurimmat asiat ovat vielä avoinna, täsmällisen tiedon tarjoaminen maakuntauudistuksesta on hankalaa. Tämä heijastuu tietysti myös Satakunnan valmisteluun. Valmistelun lähtökohta on julkisuusperiaate eli valmistelun tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Esimerkiksi valmisteluryhmien kokouksien esityslistat ja muistiot ovat vapaasti luettavissa verkkosivuilta. Asukkaiden ja työntekijöiden osallistuminen on merkittävässä roolissa uudistuksessa. Osallistua voi nyt esimerkiksi lähettämällä palautetta, ja sidosryhmä- ja henkilöstötilaisuuksia on pidetty ja suunnitteilla. Valtakunnallinen, maakunnallinen ja kunnallinen koordinaatio viestinnässä täsmentyy muutoksen edetessä.


Muutoksen tekevät ihmiset

Muutoksen tekevät ja mahdollistavat ihmiset, muutosorganisaatioiden johtajat ja työntekijät. Hyvillä työsuunnitelmilla, oikealla resursoinnilla ja avoimella kommunikoinnilla tämäkin muutos mahdollistetaan. Muutoksen tässä vaiheessa henkilöstöviestintä on muutoksen keskiössä, ja sitä johtavat osaltaan muutosjohtajat, johtajat ja esimiehet.

Muutos tapahtuu lopulta aina työn teon käytännöissä, mitä muutetaan ja miten. Tärkeää on, että kunkin alan osaajat ovat vaikuttamassa oman tehtäväkenttänsä kehittämiseen. Aidolla osallistamisella ja mahdollistamisella saadaan parhaat ideat esiin ja käytäntöön.

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) alkaa linjata ja rakentaa uuden maakunnan toimintoja 1.7.2017 alkaen. Maakuntahallitus nimeää toimielimen kokouksessaan 12.6.2017.


Teksti ja lisätiedot:

Viestintäsuunnittelija Tiina Leino
YhteystiedotLisää aiheesta

Verkkosivu:
www.satakunta2019.fi

Facebook:
www.facebook.com/satakunta2019

Twitter:
www.twitter.com/satakunta2019

Verkkosivu:
www.satasote.fi

Facebook:
www.facebook.com/satasote

Twitter:
www.twitter.com/satasote1Valtakunnallinen valmistelu:
http://alueuudistus.fi 
http://alueuudistus.fi/tiekartta

 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009