01/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1167

Kaikki artikkelit

Kohti maakuntauudistuksen käytännön toteutusta
Aro-Heinilä aloitti vs. maakuntajohtajana
Viestintä maakuntauudistuksessa
Maakuntaohjelma linjaa tulevaisuuden kehitystä
Rahoitushakuja tulossa ja käynnissä
Vaihemaakuntakaavan 2 luonnos nähtävillä 3.3. asti
Hyvillä mielin juhlavuoden 2017 viettoon
100visio - Itsenäisyysjulistus uusiksi!
Vapaaehtoistyötä Selkämeren kansallispuistossa
Robotit tulevat töihin
Vapaaehtoisen suojelun alueita etsitään
UNESCOn Geopark haussa Lauhanvuorelle
Vapaaehtoistyötä EU:ssa tarjolla 18-30-vuotiaille

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 luonnos nähtävillä 3.3. asti

Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi (MH 28.11. ja 15.12.2016) Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineiston, asettaa aineiston nähtäville ja pyytää kaavasta lausunnot. Aineisto on ollut nähtävillä 1.2.2017 lähtien ja nähtävillä oloaika päättyy 3.3.2017.


Seudullisia yleisötilaisuuksia pidettiin neljä

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineistoa esiteltiin seudullisissa yleisötilaisuuksissa Porissa, Eurassa, Karvialla ja Kokemäellä. Kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa esiteltiin kaavaratkaisun lisäksi myös kaavan lähtökohdat, tavoitteet ja vaikutusten arviointi. Tilaisuuksien lopuksi varattiin aikaa keskusteluun kaavan suunnittelijoiden kanssa. Lisäksi Jämijärven kunta kutsui Satakuntaliiton edustajan esittelemään Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineistoa kunnan luottamushenkilöille.

Kärkiteemana Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on energiantuotanto: turve, bioenergia, mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita kaavan teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

Yleisötilaisuuksissa keskusteluun ovat nousseet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 luonnoksessa esitetyt arvokkaat maisema-alueet sekä muutamat turvetuotannon alueet.


Mielipiteitä vielä huomiseen 3.3. asti

Satakuntaliiton maakuntahallitukselle osoitetut mielipiteet tulee toimittaa kirjeenä tai nettisivulla julkaistun palautelomakkeen avulla. Mielipiteet tulee toimittaa Satakuntaliiton virastoon nähtävillä oloaikana eli 3.3.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella: SATAKUNTALIITTO, Maakuntahallitus, PL 260, 28101 Pori tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamosatakunta.fi.


Kaavan seuraavat vaiheet

Tavoitteena on, että kaava etenee uudentyyppiseen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaiseen kaksiosaiseen ehdotusvaiheeseen vuoden 2017 aikana ja hyväksymisvaiheeseen vuoden 2018 aikana. Kaava-aineistot ja lisätietoja osoitteesta www.satakuntaliitto.fi/vmk2


Teksti ja lisätiedot:

Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf
YhteystiedotLisää aiheesta

Kaava-aineistot ja lisätietoja
www.satakuntaliitto.fi/vmk2


Mielipiteitä vielä huomiseen 3.3. asti

Satakuntaliiton maakuntahallitukselle osoitetut mielipiteet tulee toimittaa kirjeenä tai nettisivulla julkaistun palautelomakkeen avulla. Mielipiteet tulee toimittaa Satakuntaliiton virastoon nähtävillä oloaikana eli 3.3.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella: SATAKUNTALIITTO, Maakuntahallitus, PL 260, 28101 Pori tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@satakunta.fi.

 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009