01/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1168

Kaikki artikkelit

Kohti maakuntauudistuksen käytännön toteutusta
Aro-Heinilä aloitti vs. maakuntajohtajana
Viestintä maakuntauudistuksessa
Maakuntaohjelma linjaa tulevaisuuden kehitystä
Rahoitushakuja tulossa ja käynnissä
Vaihemaakuntakaavan 2 luonnos nähtävillä 3.3. asti
Hyvillä mielin juhlavuoden 2017 viettoon
100visio - Itsenäisyysjulistus uusiksi!
Vapaaehtoistyötä Selkämeren kansallispuistossa
Robotit tulevat töihin
Vapaaehtoisen suojelun alueita etsitään
UNESCOn Geopark haussa Lauhanvuorelle
Vapaaehtoistyötä EU:ssa tarjolla 18-30-vuotiaille

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Muutosmaakuntaohjelma 2018-2021 linjaa tulevaisuuden kehitystä

Maakuntasuunnitelman eli Satakunnan Tulevaisuuskäsikirjan 2035 kolme teemaa muodostavat rakenteen uuden Satakunnan maakuntaohjelman laatimiselle. Tämä muutosmaakuntaohjelma vuosille 2018-2021 huomioi myös maakuntauudistuksen mukanaan tuomat muutokset ja kokonaisuudet.

Muutosmaakuntaohjelman 2018-2021 teemat Tulevaisuuskäsikirjan mukaisesti ovat 1) kannustava yhteisöllisyys, 2) puhdas elinvoima ja 3) ihmislähtöiset ratkaisut. Nämä teemat täsmentyvät ja konkretisoituvat edelleen maakuntaohjelmassa. Siinä esitetään ja kootaan yhteen
• maakunnan kehittämistyön keskeiset tavoitteet,
• toimenpide-ehdotukset,
• toteuttamisen resurssit sekä
• kytkennät alueidenkäytön suunnitteluun sekä merialuesuunnitelmaan, joka laaditaan vuoteen 2021 mennessä.


Rahoitusohjelmat merkittävässä roolissa

Keskeisimmät toteuttamisen välineet tulevat olemaan erilaiset rahoitusvälineet ja -ohjelmat. Näitä ovat mm. EU:n rahoitusohjelmat ja kansalliset rahoitukset, joista merkittävässä roolissa ovat erityisesti ELY-keskusten (elinkeino-, liikenne- ja ympäristö) toimenpiteet Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.

Lisäksi tärkeitä ovat ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma ja niihin liittyvä Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään myös EU:n kansainvälisiin ohjelmiin ja niiden mahdollisuuksiin maakunnan kehittämisen rahoituksessa.


Maakunnalliset merkittävät teemoja kehittävät kokonaisuudet nostetaan esiin

Mahdollisia laajempialaisia kuntien ja kuntayhtymien sekä koko maakunnan kehittämiseen vaikuttavia temaattisia kehittämiskokonaisuuksia nostetaan esille, erityistesti jos niillä on kansallista painoarvoa. Maakuntaohjelman laadintaprosessissa määritetään myös maakunnan edunvalvonnan keskeiset hankkeet, jotka edellyttävät valtion ratkaisuja ja resursointia. Ohjelman perustaksi laaditaan Satakunnan tilannekuva sekä osaamisprofiili. Lisäksi maakuntauudistusprosessin yhteydessä tehtävä tulevaisuustyö sovitetaan yhteen maa-kuntaohjelman 2018 - 2021 laadinnan kanssa.

Satakunnan muutosmaakuntaohjelman laadintaprosessi sisältää mm. seuraavat kokonaisuudet:
• aluekehityksen tilannekuva sisältäen ympäristön tilakuvauksen
• tulevaisuustarkastelu maakunnan kehityksen kannalta olennaisista kehitysilmiöstä
• mahdollisia uusia sisältötäydennyksiä 2014–2017 maakuntaohjelman kehittämislinjauksiin tunnistettujen tarpeiden osalta. Tehtävänä on olemassa olevien kehittämislinjausten linjausten päivittäminen.
• Satakuntaliitto toteuttaa maakuntaohjelman laadintaprosessiin liittyen seutukuntien tapaamiset kuntien virkamies- ja luottamushenkilöjohdolle maalis-huhtikuussa 2017.
• vaikutusten arviointi


Uuden maakunnan ensimmäinen aluekehittämisen ohjelma

Nyt laadittavat maakuntaohjelman valmistellaan muutostilanteessa ja niiden rooli on keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana uusien maakuntien aloittaessa työnsä 1.1.2019. Maakuntaohjelma 2018–2021 on uuden maakunnan ensimmäinen aluekehittämistä käsittelevä ohjelma. 

Maakuntavaltuustot hyväksyvät nyt valmisteltavan maakuntaohjelman vuoden 2017 viimeisessä valtuustossa. Tällöin Satakunnalla on vuonna 2018 voimassaoleva maakuntaohjelma. Uuden Satakunnan maakunnan valtuusto voi tarvittaessa päivittää maakuntaohjelman vuonna 2019.


Teksti ja lisätiedot:

Aluekehitysasiantuntija Katja Laitinen
YhteystiedotLisää aiheesta

Hyvä elämä SatakunnassaKannustava yhteisöllisyysPuhdas elinvoima Ihmislähtöiset ratkaisut

 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009