01/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1169

Kaikki artikkelit

Kohti maakuntauudistuksen käytännön toteutusta
Aro-Heinilä aloitti vs. maakuntajohtajana
Viestintä maakuntauudistuksessa
Maakuntaohjelma linjaa tulevaisuuden kehitystä
Rahoitushakuja tulossa ja käynnissä
Vaihemaakuntakaavan 2 luonnos nähtävillä 3.3. asti
Hyvillä mielin juhlavuoden 2017 viettoon
100visio - Itsenäisyysjulistus uusiksi!
Vapaaehtoistyötä Selkämeren kansallispuistossa
Robotit tulevat töihin
Vapaaehtoisen suojelun alueita etsitään
UNESCOn Geopark haussa Lauhanvuorelle
Vapaaehtoistyötä EU:ssa tarjolla 18-30-vuotiaille

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Vapaaehtoisen suojelun alueita etsitään Freshabitissa Karvianjoen varsilta

METSO ja Freshabit LIFE IP

Etelä-Suomen vapaaehtoisen suojelun toimenpideohjelma METSO jatkuu edelleen rahoituskehyksen pienenemisestä huolimatta. Tavoitteena on saada yksityisiä rauhoitusalueita perustettua tai alueita ostettua valtiolle yhteensä 96 000 hehtaaria; näistä puolet on toteutunut.

Rauhoitusmääräykset sovitaan maanomistajan kanssa yhteistyössä. Rauhoitusmääräyksissä määritellään mikä alueella on sallittua ja mikä kiellettyä suojelualueen perustamisen jälkeen. Pysyvissä rauhoituksissa ja kaupoissa maksetaan puuston käypä hinta verovapaana. METSO-rauhoitukset ovat kasvattaneet suosiotaan ja ELY-keskus joutuu tekemään jatkossa tarkempaa valintaa ohjelmaan otettavista kohteista.


Karvianjoen sivupuroja kunnostetaan lisäämällä puusuisteita ja soraa (kuva Pinja Kasvio).

Alueiden hankkimiseen on varattu noin 400 000 €

EU:n LIFE IP–hanke Freshabit (2016-2022) toimii Satakunnassa Karvianjoen valuma-alueella ja etsii soveltuvia kohteita METSOon Satakunnan Karvianjoen ja Varsinais-Suomen Kiskonjoen alueelta yhteensä n. 400 000 euron edestä.  Tavoitteena on tehdä lähiaikoina asiantuntijapalvelusopimus kohteiden etsimisestä ja METSO-markkinoinnista. Ensisijaisina kohteina ovat Natura-vesistöihin ja taimenpuroihin sekä arvokkaisiin pienvesiin rajoittuvat kohteet Karvianjoen varsilla. 

Freshabit on sisävesiemme ekologisen tilan ja monimuotoisuuden parantamiseen tähtäävä hanke, jossa tehdään kunnostustoimia vesistöissä ja niiden valuma-alueilla, kehitetään uusia pysyviä menetelmiä ja lisää tietoa sisävesistä sekä vesiperinnöstä ja innostetaan kaikkia niiden hoitoon. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa Lounais-Suomen toimien koordinoinnista ja Metsähallituksen Luontopalvelut on vastuussa koko hankkeesta.

Toimenpiteinä jokihelmisimpukoiden sekä vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaamiseksi Karvianjoen alueella kunnostetaan puroja 11 kilometrin edestä ja Kiskonjoella toteutetaan kunnostuksia 2 kilometriä sekä rakennetaan luonnonmukainen kalatie. Pinnan alainen luonto on alueilla vielä suureksi osaksi tuntematonta, ja sitä kartoitetaan molemmilla vesistöalueilla sukelluksilla. Hankkeessa on tärkeänä osana vesiperinnön arvostuksen ja kiinnostuksen lisääminen ja siksi järjestämme useita tapahtumia, talokoita, leirikouluja. Seuraava tapahtuma järjestetään 30.3.2017 Eurassa. Tilaisuuden nimi on 'Tulevaisuuden vesitalousratkaisut pelloilla ja metsissä'. Tule mukaan ja lue lisää tapahtumista hankkeen verkkosivuilta.


Freshabitissa sukellettiin vuonna 2016 Karvianjoen pinnan alle ja sukelluksia jatketaan tulevina kesinä (kuva Rami Laaksonen).

Kunta - METSO kunniaan

Tärkein vaihtoehto kuntien metsien suojeluun METSO-ohjelman kautta on alueen pysyvä rauhoittaminen. Rauhoittamisesta voidaan kriteerien täyttyessä maksaa myös kunnille osittaiskorvausta rauhoituksen aiheuttamisesta taloudellisista menetyksistä. Osittaiskorvaus voi olla enintään 50 % käyvästä metsätalousarvosta, koska kunnillakin on luonnonsuojelulain mukaan velvollisuus edistää alueidensa suojelua. Jos valtio ostaa kunnilta alueita voidaan kohteet hinnoitella käypään metsätalousarvoon perustuen. Ympäristöministeriö rahoitti kuntien METSO-kartoituksia 2010-2012 ja mukana oli mm. Porin kaupunki. Tehtyjen kartoitusten perusteella olisi nyt järkevää tehdä päätöksiä suojelusta.


Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja

Samaan aikaan METSO-ohjelman kanssa on käynnissä vuonna 2017 Luontolahjani satavuotiaalle –kampanja, joka kutsuu maanomistajia sekä kuntia osallistumaan Suomen 100 –vuotisjuhlaan. Tässäkin tavoitteena on yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen metsä- tai suoalueelle, ja turvata näin luonnon monimuotoisuutta ja arvokkaan maiseman säilyminen tuleville sukupolville. Jos yksityinen taho tai yritys rauhoittaa alueensa niin valtio rauhoittaa vastaavan kokoisen alueen. Kampanjan tavoitteena on löytää kustakin maakunnasta 100 hehtaaria.

Varsinais-Suomen ELY-keskus muistuttaa, että myös kunnat ovat tervetulleita osallistumaan Kimmo Tiilikaisen lanseeraamaan kampanjaan ja tukemaan omilla suojelupäätöksillään yksityisten ja valtion suojelutavoitteita. Kuntien suojelema pinta-ala ei kuitenkaan kasvata valtion maiden suojeltavaa pinta-alaa.  On kuitenkin paljon alueita jotka eivät täytä KuntaMETSOn kriteerejä tai soveltuvat muutoin suoraan suojelukampanjaan, mm. avosuot. On huomattava, että Rauman kaupunki teki esimerkillisen 1100 hehtaarin suojelupäätöksen saaristoalueellaan. Jälkipolvet kiittävät. Jokaisesta kunnasta löytyy varmasti yksi kohde mukaan kampanjaan.

Kunnan tulisi laittaa suojelualoite vireille omassa päätöksenteossaan vuoden 2017 aikana, jotta suojeltava alue tulee osaksi itsenäisyyden juhlavuoden suojelukohteita. Varsinais-Suomen ELY-keskus tulee ehdottamaan aktiivisesti muutamia kuntien kohteita kampanjan osaksi. Rauhoituksesta saa kunniakirjan ja Ympäristöministeriö tiedottaa asiasta kuntien niin halutessa.


Teksti ja lisätiedot:

Ylitarkastaja Iiro Ikonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
puh. +358 40 825 6610
iiro.ikonenely-keskus.fi

Freshabit hankkeen aluekoordinaattori Pinja Kasvio, Varsinais-Suomen ELY-keskus
pinja.kasvioely-keskus.fi
puh +358 40 769 9058


 Lisää aiheesta

Luontolahjakampanja www.luontolahjani.fi

Metso-ohjelma www.metsonpolku.fi

Freshabit LIFE IP www.metsa.fi/freshabit

 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009