02/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1177

Kaikki artikkelit

Maakuntajohtajan pääkirjoitus: Pysyvä muutos
Maakuntaohjelma on kattava kuva kehittämisestä
Satakunnan saaristo- ja kalatalousasiat esillä
SuomiAreena on tärkeä edunvalvontatapahtuma
JärvikalaaNAM! – menestyspilotti
Rahoituskatsaus - AIKO- ja EAKR-rahoitukset
Maakuntauudistuksen makustelua
Meremme Tähden -tapahtuma Raumalla
SustainBaltic meremme puolesta
Merialuesuunnittelu käynnistyy Satakunnassa
Avoimet kylät -tapahtuman suosio kasvaa yhä
Lauhanvuori Region Geopark isännöi alan osaajia
Aineetonta arvonluontia Satakunnan luonnosta
Juhlavuoden viettoa satakuntalaiseen tyyliin
100visio - Itsenäisyysjulistus uusiksi!
Eurooppa alueellani
Uusia Satakuntaa markkinoivia aineistoja

 

Lehtiarkisto

02/2018
01/2018
04/2017
03/2017
02/2017

Näytä kaikki lehdet

Saaristoasiain neuvottelukunnan kesäkokous Porissa 8.-9.8.2017

Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) saapuu pitämään kesäkokoustaan Porissa elokuun alkupuolella. Neuvottelukunta tutustuu Porin merellisiin kohteisiin ja erityisesti Reposaareen, joka on valtioneuvoston saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista antaman asetuksen mukaan Porin saaristo-osaa. Saaristoasiain neuvottelukunnan kesäkokousta isännöi Porin kaupunki yhteistyössä Satakuntaliiton kanssa.

Valtioneuvosto antoi 8.12.2016 asetuksen saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä. Asetus on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. Porin kaupunki nimettiin uutena alueena saaristo-osakunnaksi vuonna 2015. Saaristokuntaa koskevia säännöksiä sovelletaan Porissa saariin, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä sekä Reposaareen. Saaristolaki velvoittaa kaikkia viranomaisia ottamaan huomioon saariston erityisaseman toiminnassaan. Saaristopäätöksellä on vaikutusta muun muassa kuntien valtionosuuksiin, yritystukiin, kuntien tukialue- ja EU:n tavoitealueasemaan sekä liikenneyhteyksien kehittämiseen. Porin saama saaristolisä vuonna 2017 kuntien valtionosuuksiin on n. 316 000 €.  Ehdotus saaristo-osakunnan aseman hakemisesta Porin kaupungille tuli alun perin Reposaari-yhdistykseltä. Porin kaupunginhallitus ja Satakuntaliiton liittohallitus tekivät asiasta virallisen esityksen Työ- ja elinkeinoministeriölle.

Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) on pysyvä lakisääteinen valtioneuvoston asettama neuvottelukunta, joka toimii maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä. Neuvottelukunta osallistuu saaristoalueiden kehittämiseen yhdessä maakuntien, kuntien, valtion viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa.


Reposaari Porissa valittiin Suomen vuoden kyläksi vuonna 2016.

Meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman seurantakomitea vierailulla Satakunnassa

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman seurantakomitea piti kokouksensa Porissa Reposaaren Merimestassa ja vieraili kalatalouteen liittyvissä kohteissa Satakunnassa 17.–18.5.2017.

Suomen EMKR-toimintaohjelman tavoitteena on luoda kalataloudelle kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka kannustaa ja mahdollistaa alan arvoketjun kestävän kasvun ja uudistumisen. Ohjelman tavoitteena on myös edistää Suomen kalavarojen elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta, kalatalouden, vesienkäytön ja ympäristönsuojelun tavoitteiden yhteensovittamista sekä myös muita mereen liittyviä taloudellisia toimintoja ja ympäristön suojelua yhdennetyn meripolitiikan puitteissa.  Euroopan Meri- ja kalatalousrahaston hallintoviranomaisena toimii Maa-ja metsätalousministeriö ja välittävänä toimielimenä ELY-keskukset. Satakunnan osalta EMKR-tehtäviä hoitaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Ohjelman kokonaisrahoitus ohjelmakaudelle 2014-2020 on yhteensä 140,9 miljoonaa euroa (74,4 milj. € EU + 66,5 milj. € kansallisia varoja).

Seurantakomitean vierailun järjestelyihin osallistui Satakuntaliiton lisäksi myös Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä.


Seurantakomitean kokous pidettiin Reposaaren Merimestan merellisessä miljöössä


Seurantakomitea pääsi tutustumaan KalaValtasen Honkaluodon tehtaalle asianmukaisessa varustuksessa.

Pyhäjärvi-instituutissa saatiin infoa instituutin kalataloudellisista kehittämishankkeista ja selvityksistä.

Teksti ja lisätiedot:

Aluekehitysasiantuntija Krista Tupala
Yhteystiedot 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009