02/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1180

Kaikki artikkelit

Maakuntajohtajan pääkirjoitus: Pysyvä muutos
Maakuntaohjelma on kattava kuva kehittämisestä
Satakunnan saaristo- ja kalatalousasiat esillä
SuomiAreena on tärkeä edunvalvontatapahtuma
JärvikalaaNAM! – menestyspilotti
Rahoituskatsaus - AIKO- ja EAKR-rahoitukset
Maakuntauudistuksen makustelua
Meremme Tähden -tapahtuma Raumalla
SustainBaltic meremme puolesta
Merialuesuunnittelu käynnistyy Satakunnassa
Avoimet kylät -tapahtuman suosio kasvaa yhä
Lauhanvuori Region Geopark isännöi alan osaajia
Aineetonta arvonluontia Satakunnan luonnosta
Juhlavuoden viettoa satakuntalaiseen tyyliin
100visio - Itsenäisyysjulistus uusiksi!
Eurooppa alueellani
Uusia Satakuntaa markkinoivia aineistoja

 

Lehtiarkisto

02/2018
01/2018
04/2017
03/2017
02/2017

Näytä kaikki lehdet

Merialuesuunnittelu käynnistyy Satakunnassa

Satakunnan maakuntahallitus on päättänyt käynnistää merialuesuunnittelun. Merialuesuunnittelu sisältyy maakuntalakiluonnoksen mukaan myös tulevien maakuntien tehtäviin.

Merialuesuunnittelun avulla edistetään merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. Merialuesuunnittelussa on tarkasteltava eri käyttömuotojen tarpeita ja pyrittävä sovittamaan ne yhteen. Tarkasteltavia käyttömuotoja ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Merialue-suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin.

Merialuesuunnittelua koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.10.2016. Lakimuutoksen mukaan Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle tulee laatia merialuesuunnitelmat vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Merialuesuunnitelmien laatimisesta vastaavat ne maakuntien liitot, joiden alueeseen kuuluu aluevesiä. Maakuntien liitot laativat suunnitelmat yhteistyössä, siten että Suomeen laaditaan kolme merialuesuunnitelmaa. Maakunta¬valtuustot hyväksyvät suunnitelmat kukin erikseen. Varsinais-Suomen liitto laatii yhdessä Satakuntaliiton kanssa suunnitelman, joka kattaa Saaristoja Selkämeren alueet sekä niihin rajautuvat talousvyöhykkeet.


Outoorin saariryhmä (kuva Visa Vehmanen)

Teksti ja lisätiedot:

Maakuntainsinööri Anne Nummela
Yhteystiedot



 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009