02/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1183

Kaikki artikkelit

Maakuntajohtajan pääkirjoitus: Pysyvä muutos
Maakuntaohjelma on kattava kuva kehittämisestä
Satakunnan saaristo- ja kalatalousasiat esillä
SuomiAreena on tärkeä edunvalvontatapahtuma
JärvikalaaNAM! – menestyspilotti
Rahoituskatsaus - AIKO- ja EAKR-rahoitukset
Maakuntauudistuksen makustelua
Meremme Tähden -tapahtuma Raumalla
SustainBaltic meremme puolesta
Merialuesuunnittelu käynnistyy Satakunnassa
Avoimet kylät -tapahtuman suosio kasvaa yhä
Lauhanvuori Region Geopark isännöi alan osaajia
Aineetonta arvonluontia Satakunnan luonnosta
Juhlavuoden viettoa satakuntalaiseen tyyliin
100visio - Itsenäisyysjulistus uusiksi!
Eurooppa alueellani
Uusia Satakuntaa markkinoivia aineistoja

 

Lehtiarkisto

02/2018
01/2018
04/2017
03/2017
02/2017

Näytä kaikki lehdet

Aineetonta arvonluontia Satakunnan luonnosta

Satakunnassa biotalouden palvelut eli luonnon aineettomiin arvoihin tukeutuva palveluliiketoiminta on kehittynyt viime vuosina nopeasti. Tämä nojautuu luontoresurssien kuten metsien ja vesistöjen hyödyntämiseen tuotteistettaessa palveluja erilaisille asiakasryhmille.

Satakunnassa palvelutuotteita voidaan rakentaa maakunnan omaleimaisen rannikon, luonnonilmiöiden ja hiljaisuuden ympärille. Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tuotteistaminen, kokemukselliset tuotteet esimerkiksi kalastuksessa ja lintumatkailussa, luonnontuotteet, riistaeläimet sekä luovien alojen kuten valokuvauksen yhdistäminen tuotteeseen ovat maakuntamme mahdollisuus erilaistaa tarjontaansa. Lisäksi maisema on merkittävä resurssi liiketoiminnan tukena, esimerkiksi kaunis vesistömaisema ravintolassa on lisäarvoa tuova elementti.

Alan yrittäjät kokevat toimivansa trendikkäällä kasvualalla. Yrittäjien usko omiin menestymismahdollisuuksiinsa on vahvaa, ja kasvun eväät nähdään olevan omissa käsissä. Asiakkaat arvostavat luontokokemuksia ja luontosuhteen merkitys omalle hyvinvoinnille ymmärretään nykyään hyvin. Lisäksi yrittäjät ymmärtävät luonnon virkistys- ja liiketoiminta-arvon olevan mitätön, jos luonnosta ei pidetä kestävällä tavalla huolta.


Asiakkaiden arvostus luontokokemuksia kohtaan kasvaa (Kuva: Eero Laamanen/Visit Finland)

Satakunta voisi profiloitua tunnetuksi luontokohteeksi

Satakunnassa pullonkaulana on kuitenkin osaamisen ja resurssien puute luonnon tarjoamien mahdollisuuksien tuotteistamisessa ja alan kansainvälistymisessä. Kasvu edellyttää myös vahvaa panostamista markkinointiviestintään ja konkreettisia kehittämistoimia myynnin aikaansaamiseksi. Lisäksi luonnon hyödyntäminen liiketoiminnassa vaatii monialaisuutta: rajat rikkovia kumppanuuksia hyvinvointi-, matkailu-, ympäristö- ja teknologiaosaajien kesken. Alaa kehittävän täydennyskoulutuksen uusiutuminen voisi tukea kasvua, sillä ala tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti pienille yrittäjille.

Alan yrittäjät näkevät, ettei alan kehittämismahdollisuuksia ole hyödynnetty maakunnassa tarpeeksi. Vaikka Satakunnassa painottuu merellisyys, muun muassa Yyteri, Reposaari ja Oura nähdään hyödyntämättöminä resursseina. Päättäjiltä toivotaankin rohkeita päätöksiä, jotta maakunta profiloituisi tunnetuksi luontokohteeksi.  

Luonnon aineettomia arvoja hyödyntävää palveluliiketoimintaa edistetään Satakunnan ammattikorkeakoulun BioSata-hankkeessa (EAKR, Satakuntaliitto). Hankkeen tavoitteena on valmistella kansainvälistä yhteistyötä ja -hankkeita biotalouden palvelujen ympärille maakuntaan. Tämän artikkelin näkökulmat perustuvat hankkeessa tehtyyn kartoitukseen, jossa selvitettiin maakunnan kehittäjätahojen ja yrittäjien ajatuksia aiheesta. Näiden pohjalta jätettiin esimerkiksi luontoyrittäjyyden kehittämiseen tähtäävä koulutushanke yhdessä virolaisten, ruotsalaisten ja latvialaisten kanssa Interreg Central Baltic -hakuun sekä liityttiin Itämeren rannikkomatkailustrategian asiantuntijaryhmään.


Teksti ja lisätietiedot:

Sanna-Mari Renfors, Satakunnan ammattikorkeakoulu, sanna-mari.renforssamk.fi
Jaana Ruoho, Satakunnan ammattikorkeakoulu, jaana.ruohosamk.fi 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009