03/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1197

Kaikki artikkelit

Kallio: Maakuntauudistuksen lisäaika hyödynnettävä
Maakuntaohjelma lausunnoilla 13.10. asti
Yhteinen viesti - Satakunnan brändikäsikirja
WFEO: väylä kansainväliseen yhteistyöhön
Tehtävämuutoksia Satakuntaliitossa
Maakuntauudistuksen kuulumisia
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 jatkovalmistelu
Esittelyssä hankesihteeri Jonna Fagerlund
Opetusaineistoa maataloudesta jaossa
Oivaltava robotiikkaväki kokoontui Porissa
JOKIohjelma hoitaa vesiä
Leader 20 vuotta: miljoona tuntia talkoita
Kaupunkipyöräily sähköistyy
100visio – Itsenäisyysjulistus uusiksi!
100 päivää 100-vuotiaan Suomen syntymäpäivään

 

Lehtiarkisto

01/2019
04/2018
03/2018
02/2018
01/2018

Näytä kaikki lehdet

Vapaaehtoinen JOKIohjelma turvaa pitkäjänteisen vesienhoitotyön

JOKIohjelmaa valmisteltiin pitkään yhteistyössä eri tahojen kanssa. Pyhäjärvi-instituutin EAKR-rahoitteisessa Yhteinen Eurajoki -hankkeessa luotiin haastattelujen ja työpajojen kautta ehdotus toimintamalliksi ja ohjelman sisällöksi. Sen jälkeen ohjelmaa ja sitä rahoittavaa rahastoa työstettiin yhteistyössä Rauman Seutukunnan kuntien kanssa. Ohjelman työnimenä oli Eurajoki-Köyliönjoki -ohjelma. Varsinaista nimeä etsittiin yleisöäänestyksellä kevään 2017 aikana ja ohjelman nimeksi valikoitui ”JOKIohjelma”.JOKIohjelman tominta-alue sijaitsee Euran, Säkylän ja Eurajoen kuntien sekä Rauman kaupungin alueella. Alueen päävesistö on Eurajoki, joka saa alkunsa Säkylän Pyhäjärvestä ja laskee Eurajoensalmeen Selkämeressä. Eurajokeen laskevat merkittävimmät sivujoet ovat Köyliönjoki ja Juvajoki. Alueen suurimmat järvet ovat Köyliönjärvi ja Turajärvi. Näiden lisäksi alueella on muutama pienempi järvi. Vesistöt ovat ekologisen luokituksen mukaan pääosin tyydyttävässä tilassa. Köyliönjärvi on rehevöitynyt ja välttävässä ekologisessa tilassa. Alueen vesistöjä kuormittavat maa- ja metsätalous, jätevedet sekä turvetuotanto. Eurajoki toimii raakaveden lähteenä juomavedeksi sekä teollisuuden käyttöön. Eurajoki on rakennettu joki ja siinä neljä voimalaitospatoa. Kahteen patoon on rakennettu kalatie. Alueen vesistöt ovat merkittäviä paikallisten asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden virkistyskäyttökohteita.


JOKIohjelma

JOKIohjelman painopiste on toimenpiteissä, jotka konkreettisesti parantavat veden laatua ja vähentävät ravinnekuormitusta. Nämä toimet edistävät toiminta-alueen monipuolista käyttöä. Toisaalta tarvitaan myös vesistöihin liittyvää tiedotusta ja koulutusta toimijoiden motivoimiseksi ja sitouttamiseksi.

Ohjelman tarkoituksena on pitkäjänteisesti:
•    edistää toiminta-alueen vesienhoitoa ja veden laadun turvaamista ja parantamista
•    kehittää toiminta-alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia
•    kehittää toiminta-alueen kalataloutta
•    lisätä valuma-alueen toimijoiden ympäristötietoisuutta ja vahvistaa toiminta-alueen vesistöjen arvostusta
•    turvata toiminta-alueen vesistöjen tärkeitä luontoarvoja
•    varmistaa raakaveden laatu juomaveden valmistamiseen ja teollisuuden käyttöön

Ohjelman ensimmäinen toimikausi alkoi 13.4.2017 ja päättyy 31.12.2021. JOKIohjelman perustamisessa mukana ovat olleet Euran, Säkylän ja Eurajoen kunnat, Rauman kaupunki, JVP-Eura Oy, Jujo Thermal Oy ja Pyhäjärvi-instituutti. Pyhäjärvi-instituutti hallinnoi ohjelmaa ja rahastoa. Instituutissa työskentelee 5-7 vesiensuojelun ja elintarviketuotannon osaajaa, jotka osallistuvat JOKIohjelman toteuttamiseen. Ohjelman perustajat toimivat tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä erityisesti vesi- ja ympäristöviranomaisten, toiminnanharjoittajien ja kaikkien paikallisten toimijoiden kanssa. Rahastoon voivat liittyä kaikki halukkaat organisaatiot, ja tavoitteena onkin saada mukaan laaja joukko alueen yrityksiä ja yhdistyksiä pitkäjänteiseen vesiensuojelutyöhön.


Lisätietoja JOKIohjelmasta

Pyhäjärvi-instituutti

Teija Kirkkala, toiminnanjohtaja, teija.kirkkalapji.fi
Henri Vaarala, asiantuntija, henri.vaaralapji.fi
Lisää aiheesta

Lisää JOKIohjelmasta www.jokiohjelma.fi Facebook: @JOKIohjelma Instagram: @jokiohjelma
 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009