03/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1198

Kaikki artikkelit

Kallio: Maakuntauudistuksen lisäaika hyödynnettävä
Maakuntaohjelma lausunnoilla 13.10. asti
Yhteinen viesti - Satakunnan brändikäsikirja
WFEO: väylä kansainväliseen yhteistyöhön
Tehtävämuutoksia Satakuntaliitossa
Maakuntauudistuksen kuulumisia
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 jatkovalmistelu
Esittelyssä hankesihteeri Jonna Fagerlund
Opetusaineistoa maataloudesta jaossa
Oivaltava robotiikkaväki kokoontui Porissa
JOKIohjelma hoitaa vesiä
Leader 20 vuotta: miljoona tuntia talkoita
Kaupunkipyöräily sähköistyy
100visio – Itsenäisyysjulistus uusiksi!
100 päivää 100-vuotiaan Suomen syntymäpäivään

 

Lehtiarkisto

01/2019
04/2018
03/2018
02/2018
01/2018

Näytä kaikki lehdet

Maakuntauudistuksen kuulumisia

Kuntien, maakuntien ja valtion välisiä tehtäviä sekä aluehallintoa muokkaava maakuntauudistus etenee Satakunnassa vahvasti. Maakuntauudistuksen valmistelutyö jatkuu kesään 2018 asti pidennettynä esivalmisteluna, sillä hallituksen päätöksen mukaisesti maakuntien perustaminen siirrettiin vuoteen 2020.

Hallituksen antama lisäaika ei muuta ratkaisevasti Satakunnassa tehtävien valmistelujen aikataulutusta tai sisältöä, sillä valmistelutyötä jatketaan johdonmukaisesti. Maakuntavaalit on tarkoitus järjestää syksyllä 2018, jotta maakuntahallinto voi aloittaa toimintansa 1.1.2019. Palveluiden on tarkoitus siirtyä maakuntahallinnon vastuulle kokonaisuudessaan 1.1.2020.


Muutosjohtajat (vas.) Jukka Mäkilä, Terttu Nordman ja Timo Vesiluoma

Esivalmistelulla luodaan edellytyksiä uuden maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämiselle

Käynnissä olevassa, toisessa esivalmisteluvaiheessa sote- ja maakuntavalmisteluiden linjat yhdistetään. Keskeisimpiä tehtäviä kesään 2018 asti on tulevan maakunnan palvelutoiminnan ja hallinnon käynnistämiseen liittyvien asioiden valmistelu. Valmistelutyössä keskitytään sote- ja elinvoimapalvelujen sisältöjen ohella esimerkiksi henkilöstöön, omaisuuteen, talouteen sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen. Myös maakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvien sopimusten kartoittaminen ja läpikäyminen on keskeisessä asemassa. Toiminnallisesti yhdistettävät valmisteluryhmät sekä Satasoten aikanaan käynnistämät muutosohjelmat ja hankkeet jatkavat aiemmin aloittamaansa työtä aktiivisesti.

Loppuvuoden 2017 aikana odotetaan valtakunnallisia sisältölinjauksia mm. uutta lainsäädäntöä odottavaan valinnanvapauskokeiluun ja valtion lisärahoitukseen liittyen. Satakunnassa aletaan valmistella valinnanvapauskokeilun hakemusta heti, kun ministeriö julkistaa tarkemmat hakukriteerit ja -ohjeet. Kokeilut on tarkoitus toteuttaa laajamittaisesti uuden valinnanvapausmallin mukaan 1.7.2018–31.12.2019.

Pidennetystä esivalmisteluvaiheesta vastaa kesäkuussa nimitetty, virkamiehistä koostuva väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). VATE toimii Satakuntaliiton projektina, kunnes eduskunta vahvistaa maakuntauudistusta koskevat lait. Uudet lait astuvat voimaan todennäköisesti kesäkuussa 2018. VATE:n työtä tukee osaltaan poliittinen ohjausryhmä. Valmistelutyössä keskeisessä roolissa ovat myös maakuntauudistuksen muutosjohtajat ja projektitoimiston vastuuvalmistelijat.


Maakuntauudistuksen projektitoimisto muotoutuu

Satakunnan maakuntauudistus etenee vahvasti. Satakunnan maakuntauudistuksen ja Satasoten valmistelulinjat yhdistävä projektitoimisto luo yhdessä väliaikaisen valmistelutoimielimen kanssa edellytykset sille, että uusi maakuntavaltuusto voi aloittaa tehtävänsä 1.1.2019 ja uusi maakunta toimintansa 1.1.2020. Valmistelutyötä tukee osaltaan myös vapaaehtoinen poliittinen ohjausryhmä.

- Satakunnassa on vahva yhteinen tahtotila maakuntauudistuksen edistämiseksi. Valmisteluvaiheessa pyrimme aktiivisella ja tiiviillä yhteistyöllä siihen, että uudella maakunnalla olisi erinomaiset edellytykset aloittaa toimintansa 1.1.2020, kertoo väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja, vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

Maakuntauudistuksen muutosjohtajina toimivat Jukka Mäkilä, Terttu Nordman ja Timo Vesiluoma. Aiemmin vuoden 2017 aikana Satasoteen palkatut ICT-asiantuntija Arttu Perttula, lakimies Päivi Vuorinen ja viestintäasiantuntija Taru Naskali siirtyvät syksyn aikana maakuntauudistuksen projektitoimiston palkkalistoille. He osaltaan edistävät maakuntauudistuksen valmistelutyötä.

Projektitoimiston henkilöstön tehtävänä on valmistella väliaikaisen valmistelutoimielimen käsittelemiä asioita. Pääosin valtion rahoittama projektitoimisto kasvattaa henkilöstömääräänsä vaiheittain, kun uudistustyöhön työn edetessä rekrytoidaan lisää asiantuntijoita. Syksyn aikana projektitoimistoon rekrytoidaan mm. henkilöstö- ja taloushallinnon asiantuntijoita. Projektitoimiston arvioitu alustava henkilötarve on loppuvuodesta 2017 noin 10 - 15 henkilötyövuotta. Vuonna 2018 tarve kasvaa edelleen riippuen mm. siitä, onko Satakunta niiden maakuntien joukossa, jotka aloittavat sote-valinnanvapauskokeilun vuonna 2018.

Projektitoimisto sai elokuussa käyttöönsä yhteiset toimitilat Porin Puuvillasta.


Maakuntauudistuksen projektitoimisto Porin Puuvillassa

Teksti ja lisätiedot:

Taru Naskali
Maakuntauudistuksen viestintäasiantuntija
taru.naskalisatakunta.fi 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009