03/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1204

Kaikki artikkelit

Kallio: Maakuntauudistuksen lisäaika hyödynnettävä
Maakuntaohjelma lausunnoilla 13.10. asti
Yhteinen viesti - Satakunnan brändikäsikirja
WFEO: väylä kansainväliseen yhteistyöhön
Tehtävämuutoksia Satakuntaliitossa
Maakuntauudistuksen kuulumisia
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 jatkovalmistelu
Esittelyssä hankesihteeri Jonna Fagerlund
Opetusaineistoa maataloudesta jaossa
Oivaltava robotiikkaväki kokoontui Porissa
JOKIohjelma hoitaa vesiä
Leader 20 vuotta: miljoona tuntia talkoita
Kaupunkipyöräily sähköistyy
100visio – Itsenäisyysjulistus uusiksi!
100 päivää 100-vuotiaan Suomen syntymäpäivään

 

Lehtiarkisto

01/2019
04/2018
03/2018
02/2018
01/2018

Näytä kaikki lehdet

Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 luonnos 2 nähtävillä ja lausunnoilla 13.10.2017 asti

Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021 linjaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Maakuntaohjelmassa esitellään maakunnan erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin perustuvat alueen kehittämisen tavoitteet sekä aluekehittämisen temaattiset kokonaisuudet.

Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 luonnos 2 perustuu maakuntasuunnitelman – Satakunnan Tulevaisuuskäsikirjan 2035 teemoihin Kannustava yhteisöllisyys, Puhdas elinvoima ja Ihmislähtöiset ratkaisut. Kehittämisteemat ovat: Yrittäjyys, Työllisyys ja sosiaalinen osallisuus, Uudistuva teollisuus, Energia, Biotalous, Kiertotalous, Sininen kasvu, Vetovoima, Hyvinvointi, Turvallisuus ja Saavutettavuus. Osaamisen vahvistaminen, kansainvälistyminen ja digitalisaatio vaikuttavat läpi ohjelman.
Teemavalintoihin ovat vaikuttaneet edellisen maakuntaohjelman arviointi, satakuntalaisille sidosryhmille suunnatut tilaisuudet sekä verkkokyselyt. Kehittämislinjausten tausta-aineistoa on koottu alkuvuoden 2017 aikana esim. useissa sidosryhmätapaamisissa, seutukuntakohtaisissa keskustelutilaisuuksissa kuntien luottamushenkilöiden ja virkamiesjohdon kanssa sekä toteutettu maakunnan osaamisprofiilia että alustavia kehittämislinjauksia käsittelevät kyselyt. Laadintaprosessiin on sisältynyt myös erillinen tulevaisuuden trendejä ja muutosilmiöitä koskeva tarkastelu.

Ensimmäiseen maakuntaohjelmaluonnokseen, joka oli nähtävillä 19.6.–4.8.2017, tuli kommentteja 36 vastaajalta. Maakuntahallitus päätti 4.9.2017 asettaa kommenttien pohjalta valmistellun toisen luonnoksen nähtäville ja laajalle lausuntokierrokselle Satakuntaliiton sidosryhmille 13.10.2017 asti. S

Satakunnan maakuntaohjelman 2018–2021 luonnokseen 2 voi tutustua Satakuntaliiton virastolla (Pohjoisranta 11 D, Pori) tai verkkosivuilla www.satakuntaliitto.fi/maakuntaohjelma2018-2021_luonnos2

Parhaillaan laadittavana olevan Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 rooli on keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana muutostilanteessa kun uudet maakunnat aloittavat toimintansa ja aluekehittämisjärjestelmän strateginen kokonaisuus uudistuu.


Teksti ja lisätiedot:

Vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitinen
puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Aluekehitysasiantuntija Krista Tupala
puhelin  +358 44 711 4387
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009