04/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1206

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus: Positiivinen satakuntalainen
Brändityö - mitä Satakunta on?
Maakuntauudistuksen toimeenpano etenee
Teollisuuden uusiutuminen maakäytön näkökulmasta
Tunnissa Tampereelle ja kahdessa Helsinkiin
Lyhyt oppimäärä - Kokemäenjoen arviointia

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Pääkirjoitus: Positiivinen satakuntalainen

Sen lisäksi, että teemme parhaan osaamisemme kautta maakunta- ja soteuudistusta satakuntalaisille ja Satakunnan menestymiseksi, voimme hyvällä syyllä sanoa, että Satakunnan uuden brändikäsikirjan teemat: ”Hyvä elämä Satakunnassa”, ”Luo oma elämyksesi Satakunnassa” ja ”Suomi tarvitsee Satakunnan” ovat tänään entistä enemmän totta ja meidän kaikkien asia on toimillamme ja puheillamme tukea näiden asioiden tunnettavuuden paranemista.

Satakunnan alueen, selkeästi yritysten kasvuun perustuva, työllisyyden paraneminen on ollut vuoden takaiseen nähden suhteellisesti parasta koko maassa: lokakuussa 2017 Satakunnan työttömyys on 27,5 % pienempi kuin samaan aikaan vuotta aiemmin. Tämä tarkoittaa, että Satakunnassa on yli 4000 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Työttömyys on edelleen maakunnassa 10,5 % tasolla, joten tehtävää työllisyysasteen nostamiseksi ja työttömyysasteen laskemiseksi on edelleen paljon tekemättä. Erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien osalta tarvitsemme aktiivisia toimenpiteitä. Kun yritysten toimeliaisuus paranee, syntyy lisää työllistymismahdollisuuksia, lisää veronmaksukykyä ja sitä kautta mahdollisuuksia myös koulutus- kehitys- ja työllistämispalvelujen uudistamiselle.

Satakuntaliiton toiminnassa on alussa mainitsemani maakunta- ja soteuudistustyön ohella ollut vuonna 2017 vahvasti esillä uuden, vuosia 2018-2021 koskettavan maakuntaohjelman valmistelu ja päättäminen sekä Satakunnan vaihemaakuntakaava 2:n valmisteluprosessi ja merialuesuunnittelun eteenpäinvienti unohtamatta edunvalvontaa ja nyt syksyllä vahvasti painottunutta Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen ”Siltasopimusvalmistelua” yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön sekä muiden alueelliseen kehitykseen vaikuttavien ministeriöiden edustajien kanssa. Erityisesti maamme itsenäisyyden 100-vuotisjuhlallisuuksien osalta Satakuntaliiton Suomi100-toiminta on ollut näkyvää niin alueellisesti kuin kansallisestikin.


Satakunnan sisäinen kyky määritellä ja hyväksyä yhteiset, maakunnan kehittymisen kannalta keskeiset, tavoitteet, sekä kyky tehdä päätöksiä näiden yhteisten tavoitteiden mukaisesti on sekin paljon mainettaan parempi. Meidän, satakuntalaisten, pitäisikin kertoa niin itsellemme ja myös kansallisesti sekä kansainvälisesti, mitä Satakunnassa on ja mitä Satakunnassa osataan eikä jättää näitä hyviä asioita arkisten rutiinien alle piiloon.

Satakunnan tunnettuus, ne positiiviset muutokset ja mahdollisuudet, mitä maakunnassamme on, pitää uskaltaa ja osata kertoa. Tämä on meidän kaikkien satakuntalaisten yhteinen asia. Positiivinen satakuntalainen saa nousta esille!

Haluan kiittää Teitä kaikkia vuoden 2017 aikana tehdystä työstä ja toivottaa kaikille hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa sekä menestystä vuodelle 2018.

Asko Aro-Heinilä
vt. maakuntajohtaja

 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009