04/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1207

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus: Positiivinen satakuntalainen
Brändityö - mitä Satakunta on?
Maakuntauudistuksen toimeenpano etenee
Teollisuuden uusiutuminen maakäytön näkökulmasta
Tunnissa Tampereelle ja kahdessa Helsinkiin
Lyhyt oppimäärä - Kokemäenjoen arviointia

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Muutosjohtaja Timo Vesiluoma: Maakuntauudistuksen toimeenpano etenee Satakunnassa
Satakunnan maakunta- ja soteuudistuksessa on parhaillaan menossa esivalmisteluvaihe 2, joka kestää toukokuun loppuun 2018 saakka. Esivalmisteluvaihe on 90 % valtion rahoittamaa Satakuntaliiton vastatessa 10 % omavastuuosuudesta. Valmisteluhankettahanketta hallinnoi Satakuntaliitto.

Valmistelutyötä johtaa muutosorganisaatioiden edustajista koottu väliaikainen valmisteluelin (VATE), joka toimii esivalmisteluvaihe 2:n aikana epävirallisesti ja paneutuu niihin asioihin, joita maakunnan voimaanpanolakiluonnoksen mukaan tulee selvittää. Selvitettäviä asioita ovat mm. henkilöstö, tulevan maakunnan omaisuus, sopimukset, talous- ja hallinto sekä ICT-arkkitehtuuri.

Maakunnallisen esivalmistelun kanssa samaan aikaan valmistellaan valtakunnallisesti merkittävää sote- ja maakuntalakipakettia. Viimeisiä tarkennuksia odottavat mm. soten valinnanvapauslaki, aluekehitys- ja kasvupalvelulaki sekä laki maantienpidosta ja liikennejärjestelmistä. Merkittävä on myös nk. MAKU II-lakikokonaisuus, jossa muutetaan yli 200 lakia.

Eduskunta pääsee keväällä 2018 käsittelemään kokonaisuutena uudistusta, jonka tavoitteena on varmistaa mm. ihmisten yhdenvertaisuus palveluissa ja kestävä julkisen talouden hoito Suomessa. Eduskunnan tulisi hyväksyä lait toukokuun loppuun mennessä, jotta uuden maakunnan väliaikaishallinto voisi virallisesti aloittaa toimintansa kesäkuussa 2018.

Projektitoimisto ja kärkihankkeet vievät asioita eteenpäin

Epävirallisen väliaikaishallinnon työrukkasena toimii maakuntauudistuksen projektitoimisto. Toimistossa työskentelee nyt noin 10 valmistelijaa, mm. muutosjohtajat ja eri teemojen vastuuvalmistelijoita henkilöstö-, talous-, ICT-, sopimus- ja kiinteistöasioissa. Merkittävän työpanoksen muutoksen eteenpäin viemiselle antavat myös sote-kärkihankkeet, joita Satakunnassa on meneillään 10 kappaletta.

Henkilöstöä koskevien asioiden tiedonkulun edistämiseksi on perustettu epävirallinen YT-elin, jonka toimikausi kestää kesäkuuhun 2018 saakka. YT-elimessä ovat mukana keskeisten pääsopijajärjestöjen edustajat. Kesällä 2018 YT-elimen rooli muuttuu viralliseksi.
Keväällä 2019 muutosorganisaatio saa lisäresursseja maku-palveluiden, turvallisuuden ja varautumisen sekä henkilöstön siirron esivalmisteluun.

Maakuntavaalien jälkeen pysyvään viralliseen hallintoon


Väliaikaishallinto organisoi uuden maakunnan ensimmäiset maakuntavaalit lokakuussa 2018. Vaalien jälkeen valitut maakuntavaltuusto ja -hallitus aloittavat toimintansa vuoden 2019 alusta, jolloin uuteen maakuntaan siirtyvien toimintojen valmistelua jatketaan poliittisessa ohjauksessa. Tavoitteena on, että uusi maakunta aloittaa toiminnallisesti työnsä 1.1.2020.

Lisätietoja Satakunnan maakunta- ja soteuudistuksesta saa osoitteesta www.satakunta2019.fi.


Lisätietoja:
Muutosjohtaja Terttu Nordman, terttu.nordmanpori.fi
Muutosjohtaja Jukka Mäkilä, jukka.makilasatakunta.fi
Muutosjohtaja Timo Vesiluoma, timo.vesiluomasatakunta.fi
Viestintäasiantuntija Taru Naskali, taru.naskalisatakunta.fi 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009