04/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1208

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus: Positiivinen satakuntalainen
Brändityö - mitä Satakunta on?
Maakuntauudistuksen toimeenpano etenee
Teollisuuden uusiutuminen maakäytön näkökulmasta
Tunnissa Tampereelle ja kahdessa Helsinkiin
Lyhyt oppimäärä - Kokemäenjoen arviointia

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet ja teollisuuden uudistuminen -hanke

Teollisuudella on pitkä historia Satakunnassa, ja teollisuuden merkitys Satakunnan taloudelle on edelleen merkittävä. Satakuntalainen teollisuus on myös valtakunnan mittakaavassa huomattava. Maakunnassa on useita teollisuuden keskittymiä ja monilla teollisuuden aloilla Satakunta on maan tärkeimpien alueiden joukossa. Teollisuudella nähdään olevan tärkeä rooli maakunnan taloudessa myös tulevaisuudessa, ja Satakunnassa toteutetaan toimenpiteitä, joiden avulla myös muuttuva ja uudistuva teollisuustuotanto voisi sijoittua Satakuntaan mahdollisimman vaivattomasti.

Teollisuuden tulevaisuuden sijoittuminen

Satakuntaliitossa toteutettiin vuosina 2015 - 2017 hanke, jossa teollisuuden uusiutumisen mahdollisuuksia käsiteltiin maankäytön suunnittelun näkökulmasta. Hankkeessa käytiin läpi olemassa olevat tärkeimmät satakuntalaiset teollisuuden keskittymät sekä niiden ominaisuuksia ja sijainnin kannalta olennaisia tekijöitä, kuten toimialarakenne, työpaikkojen määrä, työmatkaliikenteen määrä ja jakautuminen sekä sijainti liikenneverkkoon ja aluerakenteeseen nähden. Tulevaisuuden rakentamisen mahdollisuuksia varten käytiin läpi yksityiskohtaisesti suuren kokoluokan teollisuuden sijoittumisen kannalta potentiaalisimmat alueet, niiden maankäytön suunnitelmat, tonttijako sekä nykyinen rakentamistilanne. Tarkastelun tuloksena määräytyivät ne alueet Satakunnassa, joille on parhaat edellytykset suunnitella ja rakentaa merkittävän kokoluokan teollisuuslaitoksia.

Satakunnassa neljä erityisen hyvää aluetta kehittää teollisuuden menestymistä

Parhaina alueina Satakunnassa erottuivat Lakarin alue Raumalla, Euran ja Säkylän välinen seutu, valtatien 23 läheiset alueet Kankaanpäässä sekä Honkaluodon alue Porissa. Näillä alueilla toteutui parhaiten kaavallinen valmius uuden suuren kokoluokan teollisuuden rakentamiseen sekä sijainti suhteessa liikenneverkkoon ja aluerakenteeseen. Yleisesti ottaen kuitenkin useimmissa Satakunnan kunnissa aluesuunnittelu perustuu pienten yritysten tarpeisiin, ja lähes poikkeuksetta suurten teollisuusyritysten sijoittuminen uusille alueille Satakuntaan ei ole mahdollista ilman pitkää erillistä kaavoitusprosessia.

Satakunnassa Suomen ensimmäinen aurinkoenergiaa tukeva maakuntakaava

Teollisuuden alueiden lisäksi hankkeessa käsiteltiin laaja-alaisia aurinkoenergian tuotantoalueita ja niiden osoittamista maakuntakaavassa. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on ensimmäinen maakuntakaava Suomessa, jossa osoitetaan laaja-alaiselle aurinkoenergian tuotannolle soveltuvia alueita. Satakuntaliiton hankkeeseen sisältyi konsultin laatima esiselvitys sekä aurinkoenergian tuotantoon soveltuvien alueiden alustava paikkatietoanalyysi.

Hankkeen loppuraportti sekä muu aurinkoenergiaa koskeva aineisto on ladattavissa osoitteessa www.satakuntaliitto.fi/yritysalueet


Tärkeimmät teollisuuden keskittymät Satakunnassa.


Harjavallan teollisuuskeskittymän teoreettinen työmatkaliikenne.


Asemakaavoitettua teollisuusaluetta Säkylässä.

Teksti ja lisätiedot:
paikkatietoasiantuntija Veli-Matti Rintala 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009