04/2017: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1209

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus: Positiivinen satakuntalainen
Brändityö - mitä Satakunta on?
Maakuntauudistuksen toimeenpano etenee
Teollisuuden uusiutuminen maakäytön näkökulmasta
Tunnissa Tampereelle ja kahdessa Helsinkiin
Lyhyt oppimäärä - Kokemäenjoen arviointia

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Tunnissa Tampereelle ja kahdessa Helsinkiin
Läntisen Suomen kuusi maakuntaa - Kanta-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Keski-Suomi - ovat kuluvan vuoden syksyn aikana valmistelleet yhteisen raideliikenteen kehittämisesityksen ”Päärata plus”. Esitys sisältää konkreettiset tavoitteet ja aikataulutuksen niiden toteuttamiselle. Perusajatuksena on pyrkiä lyhentämään matka-aikoja niin, että Tampereelta pääsisi noin tunnissa Poriin, Vaasaan, Jyväskylään ja Helsinkiin, jolloin tietysti muiden maakuntakeskusten välille ja niistä Helsinkiin päästäisiin kahdessa tunnissa.

Itse ehdotuksessa on käyty läpi konkreettisia toimenpiteitä tähän pääsemiseksi, kuten vaikka Porin ja Tampereen välisen radan tasoristeysten poistaminen ja ratageometrian parantaminen. Saavutettavuuden parantuessa elinkeinoelämän kilpailukyky kohenee ja kansalaisten liikkuminen helpottuu ja nopeutuu, mikä mahdollistaa myös työssäkäyntialueiden laajentamisen.

Asemanseudut kehityskohteina

Kaikissa alueen maakunnissa asemanseutuja kehitetään merkittävästi. Huomattava osa kaupunkiseutujen kehittämisestä rakentuu suurelta osin tai lähes kokonaan asemien varaan. Asemat ovat solmupisteitä, joissa valtakunnallinen ja paikallinen liikenneverkko kohtaavat, mikä luo mahdollisuuksia monenlaisille toiminnoille: kouluille ja tutkimuslaitoksille, yrityksille, elämyspalveluille ja niin edelleen. 

Asemanseutujen kehittämisessä on huomattavaa potentiaalia, jota on nyt alettu systemaattisesti hyödyntämään. Tämä kehitys lisää junaliikenteen palvelutason parantamisen ja erityisesti sen nopeuttamisen vaikuttavuutta huomattavasti. Ehdotetut tunnin yhteydet kytkisivät juuri asemanseudut kiinteästi toisiinsa avaten kokonaan uusia kehittämismahdollisuuksia. On myös tärkeää, että itse asemia kehitetään, jotta ne vastaisivat kehittyvien asemanseutujen vaatimuksia. Myös matkailun ja elämystalous hyötyisivät paremmista junayhteyksistä.

Etuja myös tavaraliikenteelle

Myös tavaraliikenteen näkökulmasta ratayhteyksien kehittäminen Länsi-Suomessa on tärkeää. Läntisen Suomen maakuntien elinkeinotoiminnan perustat ovat metsä-, metalli-, teknologia-, energia- ja kemianteollisuudessa sekä bio- ja puualan osaamisessa. Lisäksi alueella on meriteollisuuden keskittymiä. Paljon kuljetuksia vaativan teollisuuden osuus maakuntien viennistä on suuri. Raideliikennekuljetusten osuus sekä raaka-aine- että tuotekuljetuksissa on merkittävä. Läntisessä Suomessa on tehty tai on suunnitelmissa  investointeja, jotka edellyttävät hyvää raidekuljetuskapasiteettia.


Teksti ja lisätiedot:
liikennesuunnittelija Ville Turunen 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009