01/2018: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1214

Kaikki artikkelit

Vasama: Satakunnassa uudistukset tehdään! Yhdessä!
Maakuntauudistus ja kiinteistöt – mikä muuttuu?
Maakunnan markkinointi on oma lajinsa
Matkailulle vauhtia mereltä
Kaavoituskatsaus - alueiden käytön ajankohtaiset
Lausuntokierros - vaihemaakuntakaava 2 ehdotus
Meremme tähden -tapahtuma Raumalla 29.5.2018
Osallistu merialuesuunnitteluun 29.5. Raumalla!
Mari Pohja-Mykrä aloitti projektisuunnittelijana
Sanna Oksa aloitti hankeassistenttina
Anne Härkälä aloitti asianhallintasihteerinä

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Mari Pohja-Mykrä aloitti projektisuunnittelijana Pan Baltic Scope -hankkeessa

Mari Pohja-Mykrä aloitti Pan Baltic Scope -hankkeen projektisuunnittelijana Satakuntaliitossa 1.2.2018. Työ jatkuu vuoden 2019 loppuun.

Pan Baltic Scope –hanke on Itämeren maiden välinen merialuesuunnittelun kehittämishanke, jota rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR). Hankkeen vetäjänä on Ruotsin merialuesuunnittelun vastuuvirasto, Swedish Agency for Marine and Water Management. Satakuntaliitto hankekumppanina osallistuu aktiivisesti paitsi Itämeren maiden merialuesuunnittelijoiden välisen yhteistyöverkoston rakentamiseen ja tiedon vaihtoon, myös erityisesti yhteistyön kehittämiseen Ruotsin ja Ahvenanmaan kanssa. Merialuesuunnittelijat Varsinais-Suomen liitosta ja Pohjanmaan liitosta osallistuvat yhteistyöverkostojen toimintaan. Lisätietoa Satakuntaliiton merialuesuunnittelusta ja kansallisesta merialuesuunnittelusta.


Mari Pohja-Mykrä

Tervetuloa Satakuntaliittoon! Kuinka hyvin tunnet Satakuntaa?
Tunnen Satakuntaa kohtuullisen hyvin. Olen asunut Noormarkussa, ruukkialueen nurkilla jo 15 vuotta, ja maakuntaa olen ajellut työnikin puolesta ristiin rastiin. Erityisesti rannikkoalue on tuttua ja eri tapahtumissa olen vieraillut. Koira- ja eräharrastuksen kautta tutuiksi on tullut erityisesti Noormarkun alueen luonto.

Mistä olet kotoisin ja missä asut nyt?

Olen kotoisin Rovaniemeltä, ja muutaman mutkan kautta päädyin Turkuun opiskelemaan biologiksi. Turusta muutin miehen perässä Satakuntaan ja siirryin samalla pitkäaikaiseksi etätyöntekijäksi ensin Turun yliopistoon ja sittemmin Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttiin.

Mikä koulutustaustasi on?

Olen Turun yliopiston kasvatti, ja olen biodiversiteettitutkimukseen erikoistunut ekologi. Olen tehnyt väitöskirjan ympäristötieteissä ympäristöhistorian ja yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen parissa. Olen tutkinut mm. ihmisten ja ympäristön vuorovaikutusta, sekä suojelukonfliktien syntyä ja hallintaa. Näissä poikkitieteellinen lähestymistapa on ollut oleellista.

Millaisissa työtehtävissä olet aiemmin ollut?

Ala vei mukanaan, ja toimin yliopistotutkijana Helsingin yliopistossa vetäen vuosien mittaan 11 eri kehittämis- ja tutkimusprojektia. Viimeisin näistä oli erätalouden liiketoiminnan kehittämishanke, jossa kalastusmatkailu nousi näkyväksi erämatkailutuotteeksi. Aiempia töitäni ovat myös kansallisen suurpetopolitiikan kehittämisarviointi ja tutkimushanke sosiaalisen kestävyyden vahvistamiseksi ympäristöpäätöksenteossa. Toivottavasti tämä osaaminen tukee työtäni myös Pan Baltic Scope -hankkeessa Satakuntaliitossa.

Mikä sai sinut hakeutumaan Satakuntaliittoon töihin?

Pan Baltic Scope -projektin sisältö on erittäin mielenkiintoinen ja osuu erittäin hyvin siihen, mitä aiemmin olen tehnyt. Keskeistä hankkeessa on muun muassa paikallisen näkökulman ja kokemusperäisen tiedon esille tuominen päätöksenteossa, sekä toimivien sidosryhmäverkostojen rakentaminen. Mielenkiintoista on linkitys uuteen maakunnalliseen alueiden käytön tehtäväkenttään eli merialuesuunnitteluun. On myös hienoa olla osa suurempaa työyhteisöä tutkijavuosien jälkeen.

Millainen ensivaikutelma on ollut?

Vaikutelma on ollut erittäin positiivinen; työkaverit ovat ottaneet hienosti vastaan. Työ etenee päivä kerrallaan ja sen asiasisältö rakentuu. Työtä tullaan totta kai tekemään paljon verkostoissa, joita ovat muun muassa kansallinen merialuesuunnittelun koordinaatioryhmä, eri tutkimuslaitokset ja hankkeet, sekä paikalliset sinisen kasvun yrittäjäverkostot. Tunnen entuudestaan jo osan verkostossa toimivista, ja on hienoa, että kontaktit täydentyvät myös uusilla toimijoilla; mieli virkistyy aina uusissa kohtaamisissa.

Millaisia painopisteitä ja odotuksia sinulla on työllesi?

Työssä tuotetaan tietoa, joka tukee alueellista ja edelleen kansallista merialuesuunnittelua. Olemme osa kansallista toimintaa ja yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa muodostamme Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueen. Toivottavasti voimme Pan Baltic Scope – hankkeessa toteuttaa toimia, jotka edesauttavat paitsi oman alueen merialuesuunnittelua, myös muiden rannikkoalueiden merialuesuunnittelua. Tavoitteena on rakentaa vahva merialuesuunnitteluverkosto suunnittelijoiden kesken paitsi kansallisesti, myös kansainvälisesti kaikkien Itämeren maiden kesken. Kaikilla Itämeren mailla on sama EU:n merialuesuunnittelua koskevan direktiivin velvoittama työ edessä, ja tärkeitä kumppaneita Satakunnalle ovat erityisesti Ahvenanmaa ja Ruotsi. Kesäkuussa työ on edennyt siihen pisteeseen, että meillä on suunnitelma sille, mitä Satakunnassa konkreettisesti hankkeen tiimoilta tapahtuu. Sen jälkeen alkaa aktiivinen yhteistyön vuosi eri toimijoiden ja verkostojen kanssa.


Teksti:

Viestintäasiantuntija Tiina Leino 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009