01/2018: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1216

Kaikki artikkelit

Vasama: Satakunnassa uudistukset tehdään! Yhdessä!
Maakuntauudistus ja kiinteistöt – mikä muuttuu?
Maakunnan markkinointi on oma lajinsa
Matkailulle vauhtia mereltä
Kaavoituskatsaus - alueiden käytön ajankohtaiset
Lausuntokierros - vaihemaakuntakaava 2 ehdotus
Meremme tähden -tapahtuma Raumalla 29.5.2018
Osallistu merialuesuunnitteluun 29.5. Raumalla!
Mari Pohja-Mykrä aloitti projektisuunnittelijana
Sanna Oksa aloitti hankeassistenttina
Anne Härkälä aloitti asianhallintasihteerinä

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Matkailulle vauhtia mereltä

Selkämeren mahdollisuudet kasvavan matkailun kohteena

Satakuntaan laadittiin vuonna 2016 luontomatkailuohjelma, jossa määritettiin maakunnan luontomatkailun kärjet ja kehittämistarpeet sekä ehdotettiin toimenpiteitä alan liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Yhdeksi keskeisimmäksi kehittämiskokonaisuudeksi ohjelmassa nousi merellisen matkailun kehittäminen.

Satakunnan rannikko ja merialue tarjoavat matkailulle hyviä aineksia: Selkämerellä sijaitsee Suomen laajin merellinen kansallispuisto, Porissa on Pohjoismaiden suurin jokisuisto ja kansainvälistäkin tunnustusta saanut Yyterin alue. Merialueemme varsin puhtaat vedet ja luontokohteiden monipuolisuus luovat erinomaiset puitteet erilaisille luontoelämyksille ja aktiviteeteille puhumattakaan pitkän historiamme, kahden Unescon maailmanperintökohteen ja vahvan merellisen kulttuuriperinnön tarjoamista mahdollisuuksista.

Satakunnan rannikolta löytyy paljon matkailijoita houkuttelevia elementtejä, joita muualta Suomesta ei löydä. Rannikkomme myös sijaitsee varsin lähellä Etelä-Suomen tiheimmin asuttuja alueita. Selkämerellä erämaiseen luontokokemukseen on mahdollisuus jopa alle tunnin matkan päässä rannikkokaupunkien keskustoista, mutta toisaalta esimerkiksi Rauman saariston infrastruktuuri tarjoaa hyvän käyntikohteen monipuolisia palveluita tarvitsevallekin.
Haasteitakin kuitenkin riittää. Matkailumaakuntana Satakunta ei ole Suomen tunnetuimpia, eikä saavutettavuutemme ole paras mahdollinen. Sesonki on lyhyt. Suuri osa matkailuyrittäjistämme on sivutoimisia ja/tai mikroyrittäjiä, joiden mahdollisuudet esimerkiksi kansainvälistymiseen, investointeihin, markkinointipanostuksiin tai muuhun kehittämiseen ovat usein rajalliset.

Suunta Suomen ja Satakunnan matkailussa on kuitenkin hyvä. Ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymiset Suomessa ovat selvässä kasvussa. Vuoden 2017 tilastoissa kasvu oli suurinta (27%) nimenomaan Satakunnassa. Suurin osa matkailijoista tulee Satakuntaan Keski-Euroopasta ja Pohjoismaista. Osa matkustaa työn vuoksi, mutta vapaa-ajan matkailun kasvusta kertovat 34% kasvuluvut heinä-elokuussa.


Merikarvialla merellisen matkailun yhteistyö toimii hyvin. Yritykset tekevät aktiivisesti yhteistyötä matkailuyhdistyksessä ja yritysryhmissä. Kunta osallistuu markkinointiin ja ylläpitää infrastruktuuria mm. Ouraluodolla. Kuva Uusiniitty-Kivimäki

Laadukkaille palveluille on kysyntää

Kasvavaan matkailupalvelujen kysyntään on vastattava nopeasti. Meillä on nyt mahdollisuus tehdä Satakunnan rannikosta houkutteleva ja palveleva kansainvälinen matkailukohde. Sitä varten tarvitaan laadukkaita matkailutuotteita, jotka ovat saatavilla ja helposti ostettavissa. Vaikka kasvupotentiaali on kansainvälisissä matkailijoissa, on palveluiden markkinointi myös kotimaan ja lähialueen matkailijoille tärkeää yritysten toiminnan kannattavuuden ja ympärivuotisuuden näkökulmasta.

Merellisten matkailupalvelujen kysyntää selvitettiin viime kesänä asiakastutkimuksella SAMKin, Satakuntaliiton ja Metsähallituksen yhteistyönä. Kyselyyn vastasi noin 250 yleisöristeilylle tai veneretkelle Satakunnan rannikolla osallistunutta. Suurin osa vastaajista oli Satakunnan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen alueilta sekä pääkaupunkiseudulta. Vastanneista 2% oli ulkomaalaisia.

Satakunnassa merelle menevä matkailija käyttää tällä hetkellä risteily- ja veneretkipalvelujen lisäksi lähinnä peruspalveluja kuten ravitsemus- ja majoituspalveluja sekä hankkii tuliaisia. Vastausten perusteella matkailijoita kuitenkin kiinnostavat myös ohjelmapalvelut ja harrastekurssit. Kiinnostavimpina teemoina tutkimuksessa nousivat esiin melonta, lintujen tarkkailu, valokuvaus, kalastus ja erilaiset opastetut retket. Hyvinvointipalveluista etenkin saunapalveluille on kysyntää. Nämä teemat ovat kiinnostavia myös ulkomaalaisen matkailijan näkökulmasta, tullaanhan Suomeen juuri luonnon vuoksi.


Merialueellamme on hyvät mahdollisuudet sekä luonnonrauhan kokemiseen että laadukkaiden palvelujen rakentamiseen. Kuva Uusiniitty-Kivimäki

Matkailun kasvu syntyy yhteistyöllä

Palvelujen kehittämiseen on saatu Satakunnassa vauhtia yritysryhmähankkeista. SAMKin vetämänä on käynnistetty tähän mennessä kahdeksan matkailun yritysryhmää. Hankkeissa toimintaansa kehittää kaikkiaan 34 mikroyritystä, jotka ovat mukana myös merkittävällä taloudellisella panostuksella. Valtakunnallisesti tarkasteltuna Satakunta on edelläkävijä matkailun yritysryhmissä. Toimenpiteet hankkeissa liittyvät muun muassa tuotteistamiseen, kansainvälistymiseen sekä markkinointiin.

Vastikään Luvialla käynnistyneessä yritysryhmässä keskitytään merellisen luontomatkailun palvelukokonaisuuden luomiseen Luvian saaristoon ja Laitakariin. Hankkeen avulla Kaljaasi Ihana, Luvian Merihelmi, entisellä merivartioasemalla toimiva Villa Poseidon ja Soul Sisters Catering ovat palkanneet luontomatkailun asiantuntijan tuomaan uutta näkemystä vetovoimaisten palveluiden kehittämiseen, koordinoimaan yritysten yhteistyötä sekä tuomaan voimaa markkinointiin ja myyntiin. Merikarvialla on käynnissä yritysryhmähankkeet liittyen kansainvälistymiseen sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntävien Green Care -palveluiden kehittämiseen. Tämänkaltaista kehittämistyötä tarvitaan Satakunnan rannikolle jatkossakin.

Yksinomaan palveluiden kehittäminen ei kuitenkaan riitä. Merellisen matkailun kasvu edellyttää strategista, koordinoitua yhteistyötä eri tasoilla. Yhteistyö on toimivien kokonaisuuksien syntymisen edellytys ja kivijalka palvelujen markkinoinnille ja myynnille. Mukaan tarvitaan yrityksiä palveluiden tarjoajina ja matkailun muita toimijoita, mutta myös muuta elinkeinoelämää ja julkista sektoria rakentamaan palveluiden tueksi mm. toimivia liikenneyhteyksiä ja infrastruktuuria sekä vahvistamaan alueemme tunnettuutta.

Tehdään yhdessä Satakunnan rannikosta palveleva ja houkutteleva matkailukohde!


Luonnonrauhalle ja laadukkaille palveluille on kysyntää, mutta kannattava toiminta edellyttää myös näkyvyyttä myyntikanavissa ja palvelujen paketoimista helposti ostettaviksi kokonaisuuksiksi. Kuva Uusiniitty-Kivimäki

Teksti ja kuvat:

Minna Uusiniitty-Kivimäki
SAMK, Matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmä
projektipäällikkö
BlueSata – Vesistöistä palveluliiketoimintaa Satakuntaan ja matkailun yritysryhmähankkeet

Lisätietoa
Satakunnan matkailulle vauhtia mikroyrittäjien yhteistyöryhmistä
Satakunnan merellisen matkailun kehittäminen tarvitsee yhteistyötä 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009