01/2018: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1219

Kaikki artikkelit

Vasama: Satakunnassa uudistukset tehdään! Yhdessä!
Maakuntauudistus ja kiinteistöt – mikä muuttuu?
Maakunnan markkinointi on oma lajinsa
Matkailulle vauhtia mereltä
Kaavoituskatsaus - alueiden käytön ajankohtaiset
Lausuntokierros - vaihemaakuntakaava 2 ehdotus
Meremme tähden -tapahtuma Raumalla 29.5.2018
Osallistu merialuesuunnitteluun 29.5. Raumalla!
Mari Pohja-Mykrä aloitti projektisuunnittelijana
Sanna Oksa aloitti hankeassistenttina
Anne Härkälä aloitti asianhallintasihteerinä

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Maakuntauudistus ja kiinteistöt – mikä muuttuu käytännössä?

Maakunta- ja soteuudistus muuttaa nykyisiä kiinteistöjärjestelyjä sekä vuokravastuita. Uudet, perustettavat maakunnat eivät tule omistamaan kiinteistöjä, vaan ne vuokraavat kaikki toimintaansa tarvittavat toimitilansa välivuokraajan, Maakuntien Tilakeskus Oy:n kautta. Maakunnilla tulee olemaan siten vain yksi vuokrasopimuskumppani.

Maakuntien Tilakeskus Oy vuokraa maakunnille niiden tarvitsemat toimitilat joko omistamistaan tiloista tai hankkimalla kunnilta tai markkinoilta ja vuokraamalla ne edelleen maakunnille. Toiminnan alkuvuosina merkittävin osa tiloista vuokrataan kunnilta ja ne tulevat siten saamaan vuokratuloa maakuntien käyttämistä kiinteistöistä.  Eniten maakuntien tarvitsemia tiloja on sairaalakiinteistöissä, terveyskeskuksissa, erilaisissa hoitolaitoksissa sekä pelastustoimen kiinteistöissä. Sairaanhoitopiirien kiinteistöomaisuus velkoineen siirtyy Maakuntien tilakeskus Oy:n omistukseen.

Maakuntien tilatarpeiden ja Maakuntien Tilakeskus Oy:n vastuulle tulevien tilojen kartoitus käynnistettiin kesällä 2017. Kartoituksen tarkoituksena on varmistaa yhdenmukainen ja tasa-arvoinen vuokrien määrittelymalli. Osana kartoitusta Maakuntien Tilakeskus Oy:n edustaja tekee kiinteistökatselmuskierroksia yli 150 rakennukseen Suomessa. Satakunnasta katselmoitiin helmikuussa yhteensä 10 rakennusta eri puolilla Satakuntaa.

Maalis-huhtikuussa työ etenee kohteiden tietojen tarkistuksella ja vuokrakustannuksien laskemisella. Vuokrakustannusten laskenta perustuu valmisteilla olevaan lainsäädäntöön sekä sitä täydentävään asetukseen. Vuokrasopimuksia maakuntien kanssa aletaan neuvotella syksyllä 2018.

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjä koskevat tiedot on kerätty ja vuokrajärjestelmää rakennetaan parhaillaan. Vuokrasopimusten laadinta kohteisiin alkaa keväällä 2018 ja sopimukset maakunnan kanssa pyritään allekirjoittamaan keväällä 2019.

Ensimmäinen laskelma maakunnan tulevista kokonaisvuokrakustannuksista saadaan toukokuun 2018 alussa. Vuokrakustannuksissa on huomioituna kuntien ja yksityiseltä vuokranantajalta vuokratut kiinteistöt sekä myös sairaanhoitopiirien kiinteistömassojen vuokrakustannukset.


Kiinteistökatselmus

Kuntakierrokset keskeinen osa alueellista kiinteistövalmistelutyötä

Satakunnan maakuntauudistuksen kiinteistöihin liittyvästä valmistelutyöstä vastaa kiinteistövalmistelija Miia Hietapakka:

− Olen aloittanut kuntakohtaiset kiinteistökierrokset, jotka auttavat saamaan kokonaiskäsityksen Satakunnan kunnissa olevien toimipisteiden kunnosta ja ominaisuuksista. Kunnat saavat itse valita uudistuksen kannalta merkittävimmät rakennukset, joihin kierroksen aikana käydään tutustumassa. Laadin kierroksen yhteydessä kiinteistökohtaiset katselmuslomakkeet, jotka voidaan liittää osaksi karttanäkymää.

Karttapohjalle syötetyt kiinteistöt antavat havainnollista tietoa eri toimipaikkojen muodostamasta verkostosta. Näitä tietoja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää, kun suunnitellaan palveluverkkoa, eli sitä mistä mitäkin palvelua on saatavilla.

− Työtä tehdään yhdessä. Verkostoituminen Satakunnan kuntien edustajien sekä muiden maakuntien kiinteistövalmistelijoiden kanssa on tärkeää työn onnistumisen kannalta. Aktiivisessa verkostossamme jaetaan kokemuksia ja toimintatapoja, tehdään ja oivalletaan yhdessä.

Lähde mukaan virtuaaliselle kiinteistökatselmuskierrokselle!
Teksti ja lisätiedot:

Kiinteistövalmistelija Miia Hietapakka 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009