01/2018: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1220

Kaikki artikkelit

Vasama: Satakunnassa uudistukset tehdään! Yhdessä!
Maakuntauudistus ja kiinteistöt – mikä muuttuu?
Maakunnan markkinointi on oma lajinsa
Matkailulle vauhtia mereltä
Kaavoituskatsaus - alueiden käytön ajankohtaiset
Lausuntokierros - vaihemaakuntakaava 2 ehdotus
Meremme tähden -tapahtuma Raumalla 29.5.2018
Osallistu merialuesuunnitteluun 29.5. Raumalla!
Mari Pohja-Mykrä aloitti projektisuunnittelijana
Sanna Oksa aloitti hankeassistenttina
Anne Härkälä aloitti asianhallintasihteerinä

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Maakunnan markkinointi on oma lajinsa

Satakunnan brändikäsikirja kokoaa yhteen Satakunnasta kerrottavia viestejä. Pääviestit ovat:

- Hyvä elämä Satakunnassa
- Suomi tarvitsee Satakunnan ja
- Luo oma elämyksesi Satakunnassa


Nämä yhteiset viestit muodostuvat Satakunnan vetovoimatekijöistä, ja niillä korostetaan positiivisuutta, myönteistä maakuntahenkeä ja yhteisöllisyyttä Satakunnan asioiden edistämisessä. Maakunnan yhteisen hyvän edistäminen on kaikkien satakuntalaisten ja Satakunta-mielisten yhteistä työtä, jota kukin henkilö ja taho voi edistää sopivin tavoin. Se, että Satakunta kaikkine vahvuuksineen tiedetään Suomessa ja maailmalla, on satakuntalaisten yhteinen etu.

Satakuntaliiton toteuttaman maakunnan markkinoinnin kanavia ovat muun muassa:

Satakunta.fi-maakuntaportaali (suomi & englanti)
Koe Satakunta -hakuportaali (suomi & englanti)
Instagram: satakunnasta
Facebook: Satakunta.fi (suomi & englanti)
Youtube: SatakuntaFi-Finland (suomi & englanti)
Issuu: esitteitä ja julkaisuja (suomi & englanti)
TapahtumatSatakunnan viestit: Hyvä elämä Satakunnassa - Suomi tarvitsee Satakunnan - Luo oma elämyksesi Satakunnassa - Satakunnasta.

Hyvän viestinnän ja markkinoinnin rakentaminen vie vuosia ja vuosikymmeniä

Satakunnan markkinoinnin perustaa on rakennettu vuodesta 2010, jona aikana toimintoja on kehitetty, tuotettu sisältöjä, toteutettu markkinointia ja luotu verkostoja. Selkeiden tavoitteiden avulla on ollut mahdollista hahmottaa, eritellä ja tuottaa markkinointikokonaisuus, joka on koonti ja esittely Satakunnasta.

Satakunnan brändikäsikirja syntyi tarpeeseen tuottaa maakunnallisen tiedon kokoava viestintäaineisto. Työ alkoi keväällä 2016 ideoinnilla, tiedon keräämisellä ja jalostamisella. Mitä tarvitaan ja miksi? Millainen olisi lopputulos? Mitä sisältöjä se vaatii? Mitä vaikutuksia halutaan ja millä aikavälillä? Satakunnan brändikäsikirja hyväksyttiin maakuntahallituksessa 4.9.2017, mikä tarkoittaa sen virallista käyttöönottoa.


Maakunnan markkinointi kokoaa yhteen koko maakunnan sisällön

Maakunnan markkinointi on laaja kokonaisuus, jossa huomioidaan niin markkinoinnin ja viestinnän säännöt kuin myös maakunnan eri toimijat, ihmiset, asiat, tilanteet, näkökulmat, päätöksentekoprosessit, verkostojen johtaminen ja muokkaaminen, kokonaisuuksien eri osat, mielikuvat, toiveet, käytännön ja visioiden ristiriidat, resurssipula ja resurssien optimointi, idealismi ja realismi, varmuus ja innostuneisuus asiasta ja suunnasta sekä useita muita asioita.

Kokonaisuuden hallinta vaatii keskustelua, kuuntelua, kykyä visioida ja tehdä päätöksiä, selkeyttä ja projektinhallintaa. Tieto kertyy ja syntyy pitkällä aikavälillä ja samalla jatkuvasti; se jalostuu ja kristallisoituu kokonaisuudeksi, jota voi välittää viestinnän ja johtamisen keinoin muun muassa Satakunnan brändityön kautta.


Yhdessä töitä Satakunnan tunnettuuden eteen

Palaute Satakunnan brändikäsikirjasta on ollut positiivista. Viestien käyttöönotto maakunnan eri toimijoiden ja henkilöiden sisällöissä etenee. On hienoa huomata, että pitkäkestoinen työ edistyy ja kehittyy yhdessä.

Satakunnan tunnettuus on teemana Satakunnan edunvalvontafoorumissa 4.4. Tuolla saamme yhdessä työstää maakunnasta kertovia viestejä.


Teksti ja lisätiedot:

Viestintäasiantuntija Tiina Leino 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009