02/2018: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1229

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus: Luottavaisesti kohden uutta
Bio- ja kiertotalousohjelman laadinta käynnissä
Satakunnan satamat elintärkeitä Suomelle
Satakunnan Vaikuttajakouluun motivoituneita nuoria
Mikä on hienoa Satakunnan rannikkoalueella?
Vihreää yrittäjyyttä kehitetään
Satakunta Asuntomessuilla
Maakuntauudistus isosti SuomiAreenassa
Lounais-Suomen ihme esillä SuomiAreenassa
Merialuesuunnittelun aloitusseminaari Raumalla
Vastineet kaavalausuntoihin hyväksytty
Satakuntaa markkinoidaan monin tavoin - osallistu!

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Vihreää yrittäjyyttä ja liiketoimintaa kehitetään Itämeri-yhteistyössä

Satakunnan ammattikorkeakoulu vetää vihreän yrittäjyyden ja liiketoiminnan hanketta Keskisellä Itämerellä. NatureBizz-hankkeen (1.3.2018-31.10.2020) kohderyhmänä ovat vastuullisesti toimivat mikroyrittäjät, jotka työskentelevät esimerkiksi marjajalosteiden, luonnonkosmetiikan, luontomatkailun, vaatetuotannon tai vaikkapa yrttiviljelyn parissa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa.


Vihreässä yrittäjyydessä ja liiketoiminnassa yhdistyvät luonnonvarat, talous ja yhteiskunta

Hankkeen tarve pohjautuu vihreän ja sinisen talouden kasvuun, joka synnyttää uutta liiketoimintaa ja luo hyvinvointia. Se tarjoaa mikroyrittäjille uusia liiketoimintamahdollisuuksia korkean arvonlisän tuotteiden ja palvelujen kasvavan kysynnän myötä. Ekologisuus, eettisyys ja vastuullisuus ovat hankkeen kohderyhmänä olevien mikroyrittäjien tärkeitä arvoja.

Vihreässä yrittäjyydessä ja liiketoiminnassa korostuu siten luontoon pohjautuva liiketoiminta, jossa yhdistyvät luonnonvarat, talous ja yhteiskunta. Liiketoimintaan liittyy vahvasti kaupallinen tavoite sekä hyvinvoinnin tuottaminen. Asiakkaan tarpeisiin vastataan rakentamalla samalla kannattavaa liiketoimintaa ja kestävää yhteiskuntaa. Luonnon ja liiketoiminnan suhde on vuorovaikutteinen: luonto on hyväksi ihmisille kun ihmiset ovat hyviä luonnolle.

Paikallisten raaka-aineiden käyttö liiketoiminnassa tukee yhteiskunnan hyvinvointia, sillä kuluttajat kokevat puhtaan luonnon ja aitojen tuotteiden tekevän itselle hyvää fyysisesti ja henkisesti. Kuluttajien kiinnostus kokonaisvaltaista hyvinvointia kohtaan onkin lisännyt luonnon hyvinvointihyötyjä tuottavien tuotteiden sekä palvelujen myyntiä. Esimerkiksi innovatiiviset erikoistuotteet kuten puuvedet ja marjajauheet käyvät kaupaksi. Luonnonkosmetiikan kysyntä kasvaa räjähdysmäisesti.


Kuluttajat ovat kiinnostuneita luonnon hyvinvointihyödyistä (kuva Sanna-Mari Renfors)

Hankkeen toiminta Satakunnassa

Hankkeen ensimmäinen toimenpide on vihreän yrittäjyyden ja liiketoiminnan osaamistarpeiden tunnistaminen. Tätä varten neljässä maassa käydään läpi viime vuosina julkaistuja strategioita ja toimialaraportteja sekä haastatellaan kehittäjäorganisaatioita ja yrityksiä.  Osaamiskartoituksen pohjalta tunnistetut osaamistarpeet käännetään ja yhtenäistetään uudeksi opetussuunnitelmaksi, joka toteutetaan yrittäjien täydennyskoulutuksena pääosin verkossa.

Hankkeen kautta erityisesti yrittäjät saavat räätälöityä ja kohdistettua osaamista, joka mahdollistaa vihreän yritys- ja liiketoiminnan kasvattamisen heidän luontoarvojensa mukaisesti. Hanke uudistaa ammatillista koulutusta ja vahvistaa osaamisen uudelleen suuntaamista tukien yrittäjien mukautumista muuttuvaan liiketoimintaympäristöön. Hankkeen kautta yrittäjät myös verkostoituvat kansainvälisesti.


Teksti, kuvat ja lisätiedot:

Sanna-Mari Renfors, tutkijayliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu
044 710 3821, sanna-mari.renfors samk.fi

https://www.facebook.com/CBNatureBizz/ 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009