02/2018: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1233

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus: Luottavaisesti kohden uutta
Bio- ja kiertotalousohjelman laadinta käynnissä
Satakunnan satamat elintärkeitä Suomelle
Satakunnan Vaikuttajakouluun motivoituneita nuoria
Mikä on hienoa Satakunnan rannikkoalueella?
Vihreää yrittäjyyttä kehitetään
Satakunta Asuntomessuilla
Maakuntauudistus isosti SuomiAreenassa
Lounais-Suomen ihme esillä SuomiAreenassa
Merialuesuunnittelun aloitusseminaari Raumalla
Vastineet kaavalausuntoihin hyväksytty
Satakuntaa markkinoidaan monin tavoin - osallistu!

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Maakuntahallitus hyväksyi vastineet kaavalausuntoihin

Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi 4.6.2018 vastineet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta 1 annettuihin lausuntoihin.

Satakuntaliitto pyysi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta 1 lausuntoja kaikkiaan yli 70 taholta. Lausuntoja saatiin 46 taholta. Lausuntoja ja alustavia vastineita käsiteltiin ennen maakuntahallituksen hyväksymiskäsittelyä ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelussa 16.5.2018, vaihemaakuntakaavan yhteistyöryhmässä 22.5.2018 ja maakuntakaavatoimikunnassa 25.5.2018.


Kuva Anne Savola

Lausunnoissa nousivat esiin turvetuotannon ja maisema-alueiden teemat

Lausunnoissa kiinnitettiin eniten huomiota Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 esitettyyn turvetuotannon teemaan. Pohjois-Satakunnan alueelle esitettiin turvetuotannon alueiden lisäämistä elinkeinoelämän näkökulmasta. Toisaalta huomiota kiinnitettiin myös turvetuotannon vesistö- ja luontovaikutuksiin.

Ehdotusvaiheessa Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 luonnoksessa esitettyjen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden merkintä muutettiin maisemallisesti tärkeiksi alueiksi ja suunnittelumääräystä supistettiin. Viranomaisten ja Pohjois-Satakunnan kuntien lausunnossa esitettyjen kannanottojen perusteella ratkaisua pidettiin kohtuullisena.

Lausuntojen lyhennelmät ja laaditut vastineet ovat luettavissa Satakuntaliiton verkkosivuilta: http://www.satakuntaliitto.fi/ehdotusvaihe-1


Kaava julkisesti nähtäville syksyllä

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakuntakaavan laadintaprosessi poikkeaa muista kaavatasoista kaksiosaisella ehdotusvaiheella. Ensimmäinen vaihe käsittää ainoastaan lausuntopyyntökierroksen, jolloin maakuntaliitto pyytää asetuksessa mainituilta tahoilta lausunnot. Vasta maankäyttö- ja rakennuslaissa mainitun viranomaisneuvottelun jälkeen kaava asetetaan julkisesti nähtäville.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusta 2 valmistellaan kesän ja alkusyksyn aikana Satakuntaliiton maakuntahallituksen hyväksymien vastineiden perusteella. Tavoitteena on, että Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 asetetaan julkisesti nähtäville ensi syksynä. Nähtävillä oloaikana on kuntien jäsenillä ja osallisilla oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuksen aineistoa esitellään seudullisissa yleisötilaisuuksissa eri puolilla Satakuntaa. Yleisötilaisuuksien paikkakunnat päätetään syksyn kuluessa.

Kaavaprosessin vaiheita voi seurata Satakuntaliiton verkkosivuilta: http://www.satakuntaliitto.fi/vmk2


Teksti ja lisätiedot:

Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf
puhelin +358 44 711 4334
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009