: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1238

Kaikki artikkelit

Reijo Kallio: Ratkaisun hetket lähestyvät
Luottamusta rakentamassa
Satakunta mukaan CPMR-verkostoon
Ajankohtaista koheesiopolitiikasta
Positiivisen rakennemuutoksen tietopohja vahvistu
MAKO:n toimeenpanosuunnitelma 2019-2020 työn alla
Pohjoinen kasvuvyöhyke vahvistaa Satakuntaa
Kokemäenjoki – Näkökulmia joen tulevaisuuteen
Merellisen matkailun koulutusta kehitetään
Lauhanvuoren kansallispuistoa myös Satakunnassa

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Ratkaisun hetket lähestyvät

Suomen suurinta hallintoreformia  -  maakunta- ja sote-uudistusta  -  on valmisteltu vuosikausia. Uudistus koskettaa satojatuhansia viranhaltijoita ja toimihenkilöitä. Tarkoitus on koota kuntien, kuntayhtymien sekä valtion aluehallinnon tehtäviä ja palveluja maakuntien hoidettavaksi.

Uudistuksen valmisteluun on käytetty valtavat määrät niin henkilöresursseja kuin rahaakin. Satakunnassa kymmenissä valmisteluryhmissä on ollut satoja ammattilaisia oman työnsä ohella. Projektiorganisaatiota on vahvistettu asteittain. Tällä hetkellä työssä on noin 40 henkilöä.

Uudistuksen suuri ongelma on ollut se, että aikataulut ovat pettäneet pahasti. Hallituksen alkuperäinen tavoiteaikataulu on siirtynyt 1,5 vuotta eteenpäin. Maakunnalliselle valmistelulle tämä on ollut myrkkyä. Valmistelussa mukana olevan henkilöstön motivaation ylläpito on vaikeutunut.

Tällä hetkellä aikataulun osalta ollaan viimeisellä rajalla. Mikäli uudistuksen keskeistä lainsäädäntöä ei kyetä säätämään ja vahvistamaan ennen joulua, niin uudistus kaatuu. Lainsäädännön eteneminen on paljolti kiinni eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnasta sekä perustuslakivaliokunnasta. Jos lainsäädäntö läpäisee nämä valiokunnat, niin suuri epävarmuus leijuu vielä täysistunnon lopullisen äänestyksen yllä. Hallituspuolueilla on äärimmäisen niukka enemmistö eduskunnassa.

Maakunta- ja sote-uudistusta ovat vastustaneet paitsi oppositiopuolueet niin myös suurimmat kaupungit. Myös kansalaisten enemmistö on suhtautunut nuivasti uudistukseen. Oman arvaamattoman lisän päätöksentekoon tuo eduskuntavaalien läheisyys. Minulle onkin jäänyt se vaikutelma, että usko uudistuksen läpimenoon on ollut hiipumassa. Jopa hallituspuolueiden piiristä on tullut arvioita, että on syytä varautua myös uudistuksen kaatumiseen.

Se, miten uudistuksen käy, ratkeaa lähiaikoina. Valmistelua maakunnissa, myös Satakunnassa, on tehty sitä silmällä pitäen, että uudistus toteutuu. Mutta jos uudistus kaatuu, niin meilläkin tulee olla valmius koota kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnalliseen kuntayhtymään. Tämä parantaisi palvelujen saatavuutta ja kustannustehokkuutta sekä lisäisi integraatiota hoitopolkuja sujuvoittamalla.

Monet maakunnat (mm. Etelä-Karjala, Kainuu, Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala) ovat jo tälle tielle lähteneet ja monissa asiaa pohditaan. Myös Satakunnassa on alustavaa keskustelua käyty. Tehty hyvä valmistelu on kyettävä hyödyntämään maakunnan parhaaksi.


Reijo Kallio
Maakuntahallituksen puheenjohtaja
Satakunnan maakunta- ja sote-uudistuksen vapaaehtoisen poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009