: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1239

Kaikki artikkelit

Reijo Kallio: Ratkaisun hetket lähestyvät
Luottamusta rakentamassa
Satakunta mukaan CPMR-verkostoon
Ajankohtaista koheesiopolitiikasta
Positiivisen rakennemuutoksen tietopohja vahvistu
MAKO:n toimeenpanosuunnitelma 2019-2020 työn alla
Pohjoinen kasvuvyöhyke vahvistaa Satakuntaa
Kokemäenjoki – Näkökulmia joen tulevaisuuteen
Merellisen matkailun koulutusta kehitetään
Lauhanvuoren kansallispuistoa myös Satakunnassa

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Luottamusta rakentamassa

Maakuntauudistuksen valmistelua jatketaan. Valtioneuvosto päivitti maakuntavalmistelun määräajat pääministerin kesäisen ilmoituksen jälkeen. Koko aikataulu on luettavissa www.alueuudistus.fi-sivustolta.

Aikataulun siirtyminen vuodella nosti monen mieleen kysymyksiä, joiden taustalla häilyy epäluottamus; tuleeko koko uudistuksesta mitään, miten palvelut toimivat välivaiheessa, miksi uudistuksia ei voida vain tehdä. Niille, jotka ovat olleet valmistelun kaikissa vaiheissa mukana, uudet määräajat merkitsivät hetkellistä hämmennystä.

'On innovatiivisten ratkaisuiden aika'


Uudistuksesta vastaavat kuntaministeri Anu Vehviläinen ja peruspalveluministeri Annika Saarikko lähettivät maakuntien valmistelijoille kirjeen syyskuun alussa. Ministerit kiittivät tehdystä työstä ja esittivät painokkaasti, että valmistelua jatketaan täysillä. Ministerit totesivat, että ”tavoitteena on monialainen maakunta, joka tulee vastaamaan sille osoitetuista tehtävistä yhtenä kokonaisuutena. Monialainen, perus- ja erikoistason palvelujen yhteensovittaminen on keskeinen keino uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen toteutuminen vaatii vielä paljon tekemistä. On innovatiivisten ratkaisujen aika, joiden toteuttamiseen vuoden lisäaika ja toimeenpanon vankka tuki tuovat mahdollisuuden.”

Alueuudistus on kuluvan hallituskauden tärkein hanke ja historiallinen uudistus usealla tavalla. Valtioneuvosto organisoi ja määrittelee hanketta, rahoittaa sitä ja seuraa valmistelun etenemistä.  Ministereiden kirje oli teko, jonka tarkoituksena on vastata maakuntien valmistelijoiden epävarmuudesta kumpuaviin kysymyksiin, valaa uskoa ja luottamusta uudistuksen etenemiseen sekä kertoa, että valtiovalta edellyttää valmistelutyön jatkamista. Myös Satakunnan vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä on painokkaasti ilmoittanut, että valmistelua jatketaan.


Luottamus on työnteon ytimessä

Syntyy yli 10 000 työntekijän organisaatio

Vuoden lisäaika voidaan toden totta käyttää hyvin hyödyksi esimerkiksi henkilöstöasioita valmisteltaessa. Lakien tultua voimaan saamme aloittaa siirtyvien henkilöiden rakenteen selvittämisen. Organisaation muodostaminen sekä kaikkien tehtävien ja vastuiden määrittely on valtaisa urakka, johon annettua lisäaikaa käytetään – maakunta on valmiimpi, kun se aloittaa. Maakuntavalmistelun tässä vaiheessa henkilöstö on runsaan 10 000 henkilön kokonaisuus. Kun maakunta aloittaa 1.1.2021 meillä on runsaat 10 000 työtekijää, joilla on nimi, työhistoria, tehtävä ja paikka uudessa organisaatiossa.

Maakuntauudistus muuttaa toteutuessaan myös kuntien tehtäväkenttää. Vähäinen asia ei ole se, että kunnat voivat nyt rauhassa valmistella maakuntauudistuksen jälkeistä organisaatiota ja tehtävien muuttumista.

Työn tekemisen uudet toimintatavat ja digitalisaatio merkityksellisiä

Uudessa maakunnassa on otettava mittava digiloikka kaikissa tehtävissä. Olemassa oleviin järjestelmiin on saatava parannusta, jotta maakunta voi vastata sille asetettuihin tavoitteisiin. Jokainen maakunnan työtekijä tulee saamaan uusia välineitä, joiden avulla ja kautta tehdä asiakastyötä ja toimia työntekijänä suuressa organisaatiossa. Uusia järjestelmiä ja toimintatapoja pitää myös oppia laajasti, mihin lisäaika antaa mahdollisuuden. Perusratkaisut pitää tehdä ajoissa, jotta lisäaika saadaan hyödyksi.

Luottamus syntyy jakamisesta

Sanotaan, että luottamus on työelämän tärkeintä pääomaa. Tästä pääomasta on pidettävä huolta erityisesti muutosvaiheissa. On johdon tehtävä vastata työntekijöiden luottamuksen säilyttämisestä epävarmuudessa, kuunnella ja vastata kysymyksiin. Meillä kaikilla on vastuu toimia rakentavasti yhteisesti asetetun päämäärän suuntaan.


Teksti ja lisätiedot:
Helena Metsälä
Henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija, Satakunnan maakuntauudistus
Yhteystiedot 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009