: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1240

Kaikki artikkelit

Reijo Kallio: Ratkaisun hetket lähestyvät
Luottamusta rakentamassa
Satakunta mukaan CPMR-verkostoon
Ajankohtaista koheesiopolitiikasta
Positiivisen rakennemuutoksen tietopohja vahvistu
MAKO:n toimeenpanosuunnitelma 2019-2020 työn alla
Pohjoinen kasvuvyöhyke vahvistaa Satakuntaa
Kokemäenjoki – Näkökulmia joen tulevaisuuteen
Merellisen matkailun koulutusta kehitetään
Lauhanvuoren kansallispuistoa myös Satakunnassa

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Satakunta mukaan Euroopan rannikkoalueiden CPMR-verkostoon

Euroopan alueiden välinen yhteistyöjärjestö CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) muodostaa Euroopan rannikkoalueiden erityiskysymyksiin keskittyvän verkoston, joka vaikuttaa EU:n instituutioihin sekä kansallisiin hallituksiin useilla merkittävillä politiikan ja aluekehityksen sektoreilla.

CPMR:n jäseninä on noin 160 aluetta Euroopan 28 maasta. Suomalaisia jäseniä ovat Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Varsinais-Suomi, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Satakunta on hyväksytty uudeksi jäsenalueeksi 1.1.2019 alkaen.

CPMR:n erityisvahvuudet verkostona ovat:
• Kokemus: vakiintunut asema jäsentensä edunvalvojana yli 40 vuoden aikana
• Edunvalvonta: vahva asiantuntija ja vaikuttaja EU:ssa, sen eri toimielimissä sekä jäsenalueiden erityiskysymyksissä
• Verkostokanava: yhteyksien rakentaja sekä korkean tason tapahtumien että kahdenvälisten tapaamisten ja neuvottelujen osalta.


Satakuntaliitto osallistuu CPMR:n yleiskokoukseen 17.-19. lokakuuta 2018 Madeiralla

CPMR edustaa Satakunnalle tärkeitä teemoja

Järjestön alaisuudessa toimii kuusi maantieteellistä komissiota. Suomalaiset maakunnat ovat mukana järjestön Itämeri-komissiossa. Tämän ajankohtaisia teemoja ovat koheesiopolitiikka ja aluekehittäminen, merenkulun ja muun liikenteen kysymykset, energiapolitiikka, kalastusasiat sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta.

CPMR edustaa Satakunnalle tärkeitä teemoja, joita ovat merelliselle rannikkoalueelle erityisesti aluepolitiikka, meripolitiikka sekä liikenne- ja energiakysymykset Itämeren alueella. CPMR on keskeisenä kumppanina näitä teemoja koskevissa Euroopan komission eri valmisteluissa.

Yhteistyön teemat keskittyvät merellisiin alueisiin

CPMR:n teemat kytkeytyvät Satakunnan näkökulmasta selkeästi aluekehittämisen sisältöihin ja fokusoituvat merellisiin alueisiin. Käytännön toimintamalli on intensiivinen ja osallistava erityisesti Itämeri-komissiossa. CPMR:n jäsenyys on Satakunnalle ajankohtainen ja merkittävä asia. Myös maakuntauudistuksen kannalta on merkityksellistä pohtia kansainvälistymistoimenpiteiden suuntaamista ja jatkuvuutta.

Kansainvälinen yhteistyö on strateginen toiminto

Satakuntaliitto on jäsenenä myös Itämeri-valtioiden yhteenliittymässä Baltic Sea States Sub-regional Co-operation (BSSSC) sekä Assembly of European Regions (AER) -verkostossa.
Kansainvälinen toiminta lisää osaamista ja avaa uusia yhteyksiä maakunnan elinkeinoelämälle, tutkimukselle ja kehittämiselle. Kansallisten ja kansainvälisten verkostojen rakentuminen ja verkostoissa toimiminen ovat merkittäviä tekijöitä maakunnan kärkialojen vahvistumiselle.


Teksti ja lisätiedot:
Katja Laitinen
vs. aluekehitysjohtaja

Kari Hietala
aluekehitysasiantuntija

Yhteystiedot 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009