: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1241

Kaikki artikkelit

Reijo Kallio: Ratkaisun hetket lähestyvät
Luottamusta rakentamassa
Satakunta mukaan CPMR-verkostoon
Ajankohtaista koheesiopolitiikasta
Positiivisen rakennemuutoksen tietopohja vahvistu
MAKO:n toimeenpanosuunnitelma 2019-2020 työn alla
Pohjoinen kasvuvyöhyke vahvistaa Satakuntaa
Kokemäenjoki – Näkökulmia joen tulevaisuuteen
Merellisen matkailun koulutusta kehitetään
Lauhanvuoren kansallispuistoa myös Satakunnassa

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Ajankohtaista koheesiopolitiikasta

EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää kehityseroja alueiden välillä ja luoda hyvinvoinnin edellytyksiä muita heikommassa asemassa oleville ihmisille. Politiikalla tavoitellaan nykyistä parempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista tasapainoa Euroopassa.

Koheesiopolitiikkaan haetaan uudistuksia

Euroopan komissio antoi 2.5.2018 ehdotuksensa EU:n monivuotisiksi rahoituskehyksiksi eli EU:n pitkän aikavälin talousarvioksi vuosille 2021-2027. Komissio julkaisi koheesiopolitiikan uudet asetusehdotukset toukokuun lopussa. EAKR-, koheesiorahasto-, EAY- ja yleisasetusehdotukset annettiin 29.5. ja ESR+-asetusehdotukset 30.5.2018.

Komissio valmistelee koheesiopolitiikkaan liittyviä uudistuksia liittyen sen hallinnon keventämiseen ja joustavuuden lisäämiseen. Rahoituksen saamisen halutaan jatkossa olevan paremmin yhteydessä siihen, että jäsenmaat noudattavat EU:n yhteisiä pelisääntöjä. Tavoitteena on saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys päälinjoista vuodessa, mutta todennäköisesti neuvottelut jatkunevat edelleen Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella vuoden 2019 loppupuolella.
Suomen tavoitteena kilpailukyvyn ja eurooppalaisten arvojen tukeminen

Suomen tavoitteena on varmistaa koheesiopolitiikan rahoituksen jatkuminen riittävällä tasolla kaikilla alueilla ja koheesiopolitiikan painopisteen siirtäminen entisestään EU:n kilpailukykyä ja eurooppalaisia arvoja tukevaan suuntaan.

Komission ehdotukset koheesiopolitiikan uudistamisesta sisältävät esim. temaattisen keskittämisen, jonka mukaan Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston, koheesiorahaston sekä meri- ja kalatalousrahaston tuki keskitetään eurooppalaista lisäarvoa eniten tuottaviin viiteen tavoitteiseen:

• Älykkäämpi Eurooppa (innovaatiot ja älykäs talouden murros)
• Vihreämpi vähähiilinen Eurooppa (puhtaat ja reilut energiaratkaisut, tuki vihreille ja sinisille investoinneille, kiertotalous, sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja riskienhallinta)
• Verkostoituneempi Eurooppa (liikkuvuus, alueelliset ICT-yhteydet)
• Sosiaalisempi Eurooppa (sosiaalisten oikeuksien pilari)
• Kansalaisten Eurooppa (kestävä ja yhdennetty kaupunki-maaseutu-rannikkoalueiden paikallinen kehittäminen)

Suomen ohjelman valmistelu alkaa syksyllä 2018

Kansallisen rakennerahasto-ohjelman valmistelu käynnistyy syksyn 2018 aikana. Valmistelua koordinoiva Työ- ja elinkeinoministeriö on kutsunut alueiden edustajat suuralueittain käytäviin keskusteluihin koskien rakennerahastojen ohjelmakauden 2021-27 ohjelmavalmistelun käynnistämiseen ja hallinnon järjestämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita.


Teksti ja lisätiedot:
Katja Laitinen
vs. aluekehitysjohtaja

Jyrki Tomberg
rahoitusasiantuntija

Yhteystiedot 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009