: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1242

Kaikki artikkelit

Reijo Kallio: Ratkaisun hetket lähestyvät
Luottamusta rakentamassa
Satakunta mukaan CPMR-verkostoon
Ajankohtaista koheesiopolitiikasta
Positiivisen rakennemuutoksen tietopohja vahvistu
MAKO:n toimeenpanosuunnitelma 2019-2020 työn alla
Pohjoinen kasvuvyöhyke vahvistaa Satakuntaa
Kokemäenjoki – Näkökulmia joen tulevaisuuteen
Merellisen matkailun koulutusta kehitetään
Lauhanvuoren kansallispuistoa myös Satakunnassa

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Positiivisen rakennemuutoksen tietopohja vahvistuu

Päätöksenteon tulee perustua tietoon, ei uskomuksiin. Tämä edellyttää systemaattisesti tuotettua tietoa, joka on luotettavaa, oikea-aikaista ja sisällöltään tarkoituksenmukaista.

Positiivisen rakennemuutoksen edellyttämät toimenpiteet vaativat faktatietoa pohjakseen

Luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla on suuri rooli myös positiivisten rakennemuutoksen tuomiin haasteisiin vastaamisessa, ja päätöksenteon tietopohjan merkitys onkin tunnistettu Esko Ahon selvityksessä, jossa esitetään, että ”siltasopimuksen osana valtiohallinnon ja Lounais-Suomen alueen toimijoiden tulee sopia työnjaosta kattavan ja ajantasaisen tietopohjan tuottamisesta valmistelun ja päätöksenteon tueksi.”


Siltasopimuksen tietopohjan on kyettävä tarjoamaan riittävän kattava ja ajantasainen tilannekuva alueen keskeisistä kehitystrendeistä, jotta siltasopimuksen toimenpiteiden toteutus perustuisi yhteiseen näkemykseen Lounais-Suomen kehityksestä. Erityisesti ajantasaista tietoa tarvitaan yritysten muuttuvista osaamistarpeista. Lisäksi tarvitaan yhteinen tietopohja mm.  siltasopimuksen toimenpiteiden edistymisestä sekä oppilaitosten koulutustarjonnasta.
Poretieto analysoi muun muassa työllisyys-, muutto- ja koulutustietoja

Positiivisen rakennemuutoksen tietopohjan kehittämiseksi hyödynnettäviä tilastolähteitä ovat mm. työttömyys-, muuttoliike-, koulutus- ja rakennustilastot sekä yritysten suhdannetiedot.

Tietotarpeisiin vastaamiseksi Poretieto-hankkeessa (Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva ja ennakointi -hanke) toteutetaan positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva- ja seurantapalvelu. Palvelu toteutetaan osaksi Lounais-Suomen aluetietopalvelua (Lounaistieto.fi) siten, että sen tietosisällöt ovat upotettavissa myös muille alueellisille tietoalustoille, kuten Satamittari.fi.

Tiedon analysoinnin edelläkävijäalueeksi

Palveluun kootaan eri lähteistä keskeinen tietopohja alueen kehitystrendeistä, yritysten
osaamistarpeista, koulutuksen järjestämisestä ja siltasopimuksen toimenpiteiden edistymisestä. Tiedot visualisoidaan havainnollisesti interaktiivisella infografiikalla.
Siltasopimuksen tietopohjan tuottamisen visiona on luoda Lounais-Suomesta edelläkävijäalue uudistuvan elinkeinotoiminnan toimialojen ja toimintaympäristön analysoinnissa, tilannekuvan hallinnassa ja ennakoinnissa.


Teksti ja lisätiedot:
Katja Laitinen
vs. aluekehitysjohtaja

Saku Vähäsantanen
aluekehitysasiantuntija

YhteystiedotLisää aiheesta

Hanke toteutetaan syksyn 2018 ja kevään 2019 välisenä aikana. Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen liitolle myönnetyllä AIKO-rahoituksella yhteistyössä Satakuntaliiton kanssa.
 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009