: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1243

Kaikki artikkelit

Reijo Kallio: Ratkaisun hetket lähestyvät
Luottamusta rakentamassa
Satakunta mukaan CPMR-verkostoon
Ajankohtaista koheesiopolitiikasta
Positiivisen rakennemuutoksen tietopohja vahvistu
MAKO:n toimeenpanosuunnitelma 2019-2020 työn alla
Pohjoinen kasvuvyöhyke vahvistaa Satakuntaa
Kokemäenjoki – Näkökulmia joen tulevaisuuteen
Merellisen matkailun koulutusta kehitetään
Lauhanvuoren kansallispuistoa myös Satakunnassa

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019-2020 työn alla

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (TOPSU) tukee maakunnan aluekehittämistoimenpiteiden jatkuvuutta. Parhaillaan valmistellaan toimeenpanosuunnitelmaa vuosille 2019-2020. Tarkoituksena on tuoda esille uuden maakuntaohjelman kehittämislinjauksiin vuosille 2019-2020 kytkeytyviä sisältöjä niiltä osin, kuin uusia asioita on noussut maakuntaohjelman laadintaprosessin jälkeen keskusteluun.
Laatimisprosessissa mukana TKI-toiminta ja alue-ennakointi

Toimeenpanosuunnitelman valmistelun yhteydessä kootaan aineistoa mm. Satakuntaliiton tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiofoorumeissa, jotka kytkeytyvät maakuntaohjelman toimintalinjoihin. Syys-lokakuun aikana toteutetaan myös sidosryhmäkysely. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaisesti toimeenpanosuunnitelmassa huomioidaan käynnissä olevat muutosprosessit (mm. maakuntauudistus ja koulutusreformi). Toimeenpanosuunnitelmaan kirjataan maakuntaohjelman toimintalinjoittain ja kehittämisteemoittain keskeiset kehittämissuunnitelmat ja -tarpeet. Suunnitelma tulee sisältämään EU-ohjelmien rahoituspainotusten lisäksi myös kansallisia ja edunvalvonnallisia toimenpiteitä ja esityksiä.

Rahoitussuunnitelma sisältää arviot alueen päätettävissä olevasta rahoituksesta

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan liittyy rahoitussuunnitelman laadinta vuosille 2019 ja 2020. Rahoitussuunnitelma sisältää arviot alueen päätettävissä olevasta kansallisen ja EU:n rakennerahastovarojen alueellisen suunnitelman rahoituksesta sekä niitä vastaavista valtion varoista sekä arviot kuntien ja muiden julkisyhteisöjen rahoitusosuuksista. EU:n ja sitä vastaavan valtion vastinrahan arviot tehdään hallintoviranomaisen antaman rahoituskehyksen puitteissa. Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyttäväksi 31.10.2018 mennessä.


Teksti ja lisätiedot:
Katja Laitinen
vs. aluekehitysjohtaja

Krista Tupala
aluekehitysasiantuntija

Jyrki Tomberg
aluekehitysasiantuntija

Yhteystiedot 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009