: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1244

Kaikki artikkelit

Reijo Kallio: Ratkaisun hetket lähestyvät
Luottamusta rakentamassa
Satakunta mukaan CPMR-verkostoon
Ajankohtaista koheesiopolitiikasta
Positiivisen rakennemuutoksen tietopohja vahvistu
MAKO:n toimeenpanosuunnitelma 2019-2020 työn alla
Pohjoinen kasvuvyöhyke vahvistaa Satakuntaa
Kokemäenjoki – Näkökulmia joen tulevaisuuteen
Merellisen matkailun koulutusta kehitetään
Lauhanvuoren kansallispuistoa myös Satakunnassa

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen verkostot vahvistavat Satakuntaa

Satakuntaliitto sekä Porin ja Rauman kaupungit ovat mukana Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteistyöverkostossa, johon kuuluu kaikkiaan Etelä-Suomen kuusi maakuntaliittoa ja kolmetoista kaupunkiseutua.

Valtakunnallisesti merkittävänä kasvuvyöhykkeenä Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä on Suomen valtion kanssa 2016-2018 voimassa oleva vyöhykesopimus, jonka strategisena painopisteenä on elinkeinoelämän kannalta keskeisten kuljetusketjujen ja logistiikkaratkaisujen kehittäminen yli hallinnollisten tai alueellisten rajojen.


Northern Growth Zone map -karttanäkymä

Vyöhykepohjainen yhteistyö on tulevaisuuden suunta

Vyöhykepohjaista yhteistyötä halutaan jatkossakin vahvistaa alueiden, kaupunkiseutujen ja valtion yhteistyömuotona. Suomen Itämeren alueen strategiassa Pohjoinen kasvuvyöhyke on keskeinen yritys- ja innovaatiotoimnnan alue ja työ- ja elinkeinoministeriön tulevaisuuskatsauksessa linjataan valtion osallistuvan kasvukäytävien ja -vyöhykkeiden kehittämiseen jatkossakin osana kasvupolitiikan toimenpiteitä.

Pohjoinen kasvuvyöhyke linkittää kaupunkiseutuja laajemmaksi työssäkäynti- ja talousalueeksi, joka tarjoaa yrityksille kansainvälisesti houkuttelevia investointikohteita. Vyöhykeyhteistyö yhdistää myös maaseutu- ja kaupunkialueita ja vahvistaa niiden välistä, kunkin vahvuuksiin nojaavaa vuorovaikutusta.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen verkostoyhteistyön tavoitteena on lisäksi kansainvälisten yhteyksien parantaminen ja yhteistyön tiivistäminen yli Suomen rajojen. Tästä esimerkkinä on äskettäin käynnistynyt CaaS (Corridor as a Service), digitaalisen älyliikenteen ekosysteemi. Siinä Etelä-Suomesta luodaan yhteyspistettä, hubia, lento- juna- maantie- ja laivaliikenteen tavarakuljetuksille Aasian ja Euroopan markkinoiden välille. Vahva kytkeytyminen näihin kuljetusketjuihin luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös Satakunnan yrityksille ja satamatoimijoille.

Selkärankana toimivat liikenneväylät

Kasvuvyöhykkeen kehittämisen selkäranka ovat toimivat liikenneväylät, ja erityisesti tulevan hallitusohjelman valmistelussa on tärkeää, että voimme edistää Satakunnan tavoitteita myös Pohjoisen kasvuvyöhykkeen puitteissa. Yhteisellä viestillä ääni kuuluu yksittäistä kaupunkia tai aluetta vahvempana.

Yhteinen tavoitteemme on kehittää Pohjoista kasvuvyöhykettä kansallisesti merkittävänä, strategisiin kumppanuuksiin kytkeytyvänä ja niitä mahdollistavana yhteistyöverkostona.

Siinä Satakunnalla on merkittävä rooli.


Teksti ja lisätiedot:

Marjo Uotila
Hankepäällikkö
Pohjoinen kasvuvyöhyke

Yhteystiedot


Marjo Uotila


 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009