04/2018: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1248

Kaikki artikkelit

Positiivisella mielellä uutta kohden
Aluekehityksen tilannekuva syksyllä 2018
Rakennerahastokauden 2021-2027 valmistelu
Pan Baltic Scope yhteistyötä rakentamassa
Kiertotalouteen vaikuttavat ilmiöt ja trendit
Satakunnan pääväyliä runkoverkkoon
Satakunnan edunvalvontaa kuntayhteistyönä
Satakunnan vanhusneuvosto aktiivinen toimija
Satakunnan vuodenvaihteen juhla 4.1.2019
Kameran kanssa luonnossa
Geopark-hakemus UNESCOn käsissä
Satakunta haki työntekijöitä Helsingissä
Satakunnan brändityö jatkuu, yhdessä

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Maakuntajohtajan pääkirjoitus: Positiivisella mielellä uutta kohden

Satakunnassa ja myös koko Suomessa talouden hyvä vire ja työllisyyden positiivinen kehitys ovat olleet vallitseva trendi vuoden 2018 ajan. Tämä suotuisa kehitys näyttää jatkuvan vuonna 2019 joskin hillitymmin kuin vuonna 2018.


Satakunnalla menee hyvin

Satakunnalla menee paremmin kuin kymmeneen vuoteen. Satakunnan työttömyys on vähentynyt viimeisen vuoden ajan selvästi maan keskiarvoa nopeammin. Työttömyysprosentti on maakunnassa nyt 8,8, mikä tarkoittaa noin 8 800 työtöntä työnhakijaa. Suuri osa työttömistä työllistyy työmarkkinoille ilman yhteiskunnan toimenpiteitä ja suurin osa työttömistä on työttömänä vain lyhyen aikaa tai jonkin kausiluontoisen ajan.

Yhteiskunnan työllistymistä edistäviä toimenpiteitä pitää kohdistaa entistä suunnatummin heihin, joiden työttömyys on pitkittymässä tai jo pitkittynyt. Satakunnassa vuoden aikana tapahtuneista päätöksistä negatiivisin on Venatorin pigmenttitehtaan lopettamispäätös, joka jättää suoraan yli 250 henkilöä työttömäksi ja parin vuoden sisällä vielä lisäksi noin 200 henkilöä menettää työnsä. Työllisyys on siis parantunut Venatorin lopettamispäätöksestä ja sen kerrannaisvaikutuksista huolimatta.


Puhu hyvää Satakunnasta!

Satakunnan väestöosuus koko Suomen väestöstä on noin 4 % ja maakunnan osuus Suomen viennistä lähes 5,5 % sekä teollisista työpaikoista yli 5,5 %. Yritystoiminnan uudistuminen, joidenkin toimialojen ja toimipaikkojen poistuminen ja uusien syntyminen sekä toisten kasvaminen on osa normaalia, toimivaa markkinataloutta. Voidaan sanoa, että keskimäärin vuositasolla jonkinlainen muutos koskettaa joka kymmenettä työpaikkaa. Satakunnassa on noin 85 000 työpaikkaa, joten tätä taustaa vasten Venatorinkin päätös, niin kipeä kuin se onkin työnsä menettäville, on osa koko ajan tapahtuvaa muutosta.

Satakunnassa väestökehitys on heikoin lenkkimme. Satakunnan väestömäärä on pitkään ollut laskeva ja syntyvyys on kuolleisuutta pienempi. Myös maan sisäinen muuttoliike on Satakunnalle negatiivinen. Maahanmuuttajista syntyy pieni väestönlisäys, joka ei kuitenkaan kokonaisuudessaan muuta Satakunnan väestökehityksen suuntaa. Negatiivinen väestökehitys tarkoittaa erityisesti työikäisen väestön vähenemistä ja ongelmia maakuntaan syntyvien tai syntymässä olevien työpaikkojen täyttämisessä.

Teemme töitä Satakunnan tunnettuuden ja houkuttelevuuden eteen ja tarvitsemme meitä kaikkia tähän työhön: puhumaan hyvää Satakunnasta ja Satakunnan mahdollisuuksista, jotta saamme maakuntamme maineen ja asukasmäärän nousuun.


Vuorovaikutus keskeisessä roolissa niin Satakuntaliiton kuin maakunta- ja soteuudistuksen työssä

Satakuntaliiton omat työt ovat edenneet eri toimialoilla hyvin ja vuorovaikutus yhteistyökumppanien ja maakunnan asukkaiden kanssa on ollut keskeisessä roolissa. Satakuntaliiton sisällä pitkään jatkunut kiire ja työkuorma ovat tänä vuonna näkyneet viraston henkilöstön jaksamisessa ja työyhteisön toimivuuteen on kiinnitettävä jatkossa aiempaa voimakkaammin huomiota, jotta ne tehtävät, joista Satakuntaliitto on vastuussa tulevat laadukkaasti tehdyksi myös jatkossa.

Satakunnassa monialaisen maakunnan valmistelua on jatkettu suunnitelmallisesti Satakuntaliiton johdolla, vaikka uudistuksen valtakunnan tason etenemisen epävarmuus on toki heijastunut myös meille ja erityisesti toimeenpanojen viivästyminen on tuntunut pitkästyttävältä ja turhauttavalta. Pian, eli viimeistään tulevan helmikuun lopussa, tiedämme kuinka valtakunnan tason uudistukselle käy, ja sen perusteella suuntaamme sitten Satakunnan omaa valmistelua. Maakuntauudistuksen valmistelun aikana maakunnan sisäinen keskusteluyhteys ja yhteinen tavoiteasetanta on kehittynyt entisestään ja vaikeista ratkaisuista ja erilaista lähtökohdista huolimatta avoin ilmapiiri on vahva.


Hyvää joulunaikaa ja eteenpäin vievää uutta vuotta 2019 kaikille!

vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä
Yhteystiedot

 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009