04/2018: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1252

Kaikki artikkelit

Positiivisella mielellä uutta kohden
Aluekehityksen tilannekuva syksyllä 2018
Rakennerahastokauden 2021-2027 valmistelu
Pan Baltic Scope yhteistyötä rakentamassa
Kiertotalouteen vaikuttavat ilmiöt ja trendit
Satakunnan pääväyliä runkoverkkoon
Satakunnan edunvalvontaa kuntayhteistyönä
Satakunnan vanhusneuvosto aktiivinen toimija
Satakunnan vuodenvaihteen juhla 4.1.2019
Kameran kanssa luonnossa
Geopark-hakemus UNESCOn käsissä
Satakunta haki työntekijöitä Helsingissä
Satakunnan brändityö jatkuu, yhdessä

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Satakunnan vanhusneuvosto aktiivinen toimija

Vuonna 2010 perustettu Satakunnan vanhusneuvosto toimii Satakunnan maakuntahallituksen alaisena. Toiminta on ollut vapaaehtoista, mutta toiminnalla on saatu osallistettua maakunnan kuntien vanhusneuvostoja, jotka ovat olleet lakisääteisiä vanhuspalvelulain alkamisesta asti vuodesta 2013.

Satakuntaliiton maakuntahallitus asettaa vanhusneuvoston toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Satakunnan vanhusneuvostossa ovat edustettuina Satakunnan eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan (SENK) keskuudestaan nimeämät neljä edustajaa, kolme seutukuntien vanhusneuvostojen edustajaa, yksi maakuntahallituksen nimeämä edustaja, yksi Satakunnan ammattikorkeakoulun edustaja sekä yksi Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön nimeämä edustaja. Jokaiselle jäsenelle on nimetty henkilökohtainen varajäsen ja Satakuntaliitto on nimennyt Satakunnan vanhusneuvostolle sihteerin.
Mitä Satakunnan vanhusneuvosto tekee?

Työseminaari järjestetään vuosittain kaikille Satakunnan vanhusneuvoston jäsenille ja varajäsenille sekä maakunnan kuntien vanhusneuvostojen jäsenille ja varajäsenille. Työseminaarissa painottuvat ryhmätyöt kulloinkin ajankohtaisista ikäihmisten asioista sekä asiantuntijaluennot.

Vuosittain on järjestetty kävijöille sekä näytteilleasettajille ilmainen yleisöseminaari, missä lyhyitä luentoja ja ohjelmaa. Kokouksia on vuosittain 4-5, joiden lisäksi pientyöryhmä kokoontuu ennen ja jälkeen järjestettyjen tapahtumien. Lausuntoja ja kannanottoja tehdään ympäri vuoden; Satakunnan vanhusneuvosto tutustuu maakunnan kuntien toimintakertomuksiin pohtien sieltä esille nousevia asioita ja niiden parantamista osaltaan.

Ensi keväänä järjestetään maakunnan kuntien vanhusneuvostojen puheenjohtajille ja Satakunnan vanhusneuvostolle oma kokouksensa, missä pyritään edelleen vahvistamaan sidettä Satakunnan vanhusneuvoston ja kuntien vanhusneuvostojen välillä sekä löytämään asioita, joihin tulisi puuttua ja joita pitäisi käsitellä. Lisätietoa Satakunnan vanhusneuvostosta ja tehtävistään www.satakuntaliitto.fi/vanhusneuvosto


Mitä tulevaisuudessa?

Uusi lainsäädäntö tuo uudet vaikuttajatoimielimet kuten nuoriso-, vammais- ja vanhusneuvostot pakollisiksi maakuntatasolla. Tärkeintä lienee tällöin se, että lakisääteisen vanhusneuvoston toiminta tulee lähelle kuntien vanhusasioita ja että siellä käsiteltävät asiat ovat tarpeellisia ja toiminta aktiivista.


Muut yhteistoimintaryhmät

Nuorten Ääni Satakunnassa -hankkeen verkostotapaamisissa ollaan vuoden aikana nähty upeita nuoria Satakunnan maakunnasta keskustelemassa tulevan nuorisovaltuuston perustamiseen liittyvistä asioista. Nuorilta on tullut selkeitä toiveita, ideoita ja rakentavia ehdotuksia nuorisovaltuuston toimintatapoihin.

Malli maakunnan nuorisovaltuuston perustamiseksi on lausunnoilla. Satula-hanke on loppumassa ja hankehakemus on tehty jatkoa varten ja töihin tarvitaan julkishallinnon osaaja. Kuntien koulutoimet tullevat mukaan omavastuuosuuksilla. Tuleva maakunnallinen nuorisovaltuusto kiinnittyy joko maakuntaliittoon tai uuteen maakuntaan.

Järjestötoimijoiden asioita on käyty kuulemassa mm. Valikkoverkoston ja Kansalaisareenan järjestämässä tilaisuudessa marraskuussa, oltu yhteistyössä tekemässä Yhteistyön Satakunta -tapahtumaa ja osallistuttu JYTRY:n järjestämiin järjestötyöpajoihin vuoden aikana.


Teksti ja lisätiedot:

Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri, markkinointisihteeri Ulla Koivula
Yhteystiedot 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009