04/2018: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1257

Kaikki artikkelit

Positiivisella mielellä uutta kohden
Aluekehityksen tilannekuva syksyllä 2018
Rakennerahastokauden 2021-2027 valmistelu
Pan Baltic Scope yhteistyötä rakentamassa
Kiertotalouteen vaikuttavat ilmiöt ja trendit
Satakunnan pääväyliä runkoverkkoon
Satakunnan edunvalvontaa kuntayhteistyönä
Satakunnan vanhusneuvosto aktiivinen toimija
Satakunnan vuodenvaihteen juhla 4.1.2019
Kameran kanssa luonnossa
Geopark-hakemus UNESCOn käsissä
Satakunta haki työntekijöitä Helsingissä
Satakunnan brändityö jatkuu, yhdessä

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Satakunnan pääväyliä runkoverkkoon

Liikenne- ja viestintäministeriö antoi 21.11.2018 asetuksen pääväylistä ja niiden palvelutasoista (ns. runkoverkkoasetus). Siinä pääväyliksi valittiin maantiet ja rautatiet nykyisten ja ennustettujen liikennemäärien perusteella. Liikennemäärien kehittymistä seurataan ja asetusta päivitetään tarpeen mukaan. Liikennemäärien lisäksi on huomioitu alueellinen saavutettavuus ja kansainväliset yhteydet.

Asetusluonnos oli lausuntokierroksella elo-syyskuussa 2018. Muun muassa Satakuntaliitto lausui asiasta ja ehdotti täydennyksiä verkon väyliin. Lausuntojen ja kuulemiskierroksen jälkeen asetusta täydennettiinkin maakunnan kannalta myönteisellä tavalla.

Satakunnasta pääväyliksi on nyt määritelty seuraavat yhteydet:
- Maantiet: valtatie 8, valtatie 2 ja valtatie 12
- Rautatiet: Tahkoluoto-Pori-Tampere ja Rauma-Tampere – tavaraliikenteen yhteydet


Karttakuva (lähde LVM)

Mitä pääväylä tarkoittaa?

Asetukseen valitut pääväylät yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat. Kaikki maakuntakeskukset ovat näiden valtion maanteiden ja rautateiden pääväylien varrella. Maanteistä pääväyliksi määriteltiin tiet, joilla kulki henkilöautoja yli 6 000 vuorokaudessa ja raskaan liikenteen autoja yli 600 vuorokaudessa.

Rautateiden pääväylillä matkustaa yli 1,5 miljoonaa henkilöä vuodessa tai ennusteissa vähintään miljoona matkaa vuodessa. Tavaraliikenteen pääväylillä kuljetuksia on vähintään kaksi (2) miljoonaa tonnia vuodessa.

Pääväylät ovat nopeimpia. Maanteillä nopeusrajoitus pääosin vähintään 80 km/h ja moottoriteillä pääosin 120 km/h. Henkilöliikenteen rautateillä nopeus pääsääntöisesti 120 km/h ja tavaraliikenteessä 80 km/h. Pääväylien ympärivuotinen korkeatasoinen kunnossapito asetetaan etusijalle.

Satakunnastakin jää tärkeitä väyliä, kuten VT 11, asetuksen ulkopuolelle. Asetuksella ei kuitenkaan päätetä investoinneista. Väyläverkoston investoinneista ja kehittämisestä päätetään tulevalla hallituskaudella valmistuvassa 12-vuotisessa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, ei nyt annettavassa asetuksessa. Kunnossapidon tasosta maantieverkolla säädetään myös uudistetussa maantielaissa. Asetus tulee voimaan 1.1.2019.


Teksti ja lisätiedot:

maakunta-asiamies Marika Luoma
Yhteystiedot 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009