04/2018: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1259

Kaikki artikkelit

Positiivisella mielellä uutta kohden
Aluekehityksen tilannekuva syksyllä 2018
Rakennerahastokauden 2021-2027 valmistelu
Pan Baltic Scope yhteistyötä rakentamassa
Kiertotalouteen vaikuttavat ilmiöt ja trendit
Satakunnan pääväyliä runkoverkkoon
Satakunnan edunvalvontaa kuntayhteistyönä
Satakunnan vanhusneuvosto aktiivinen toimija
Satakunnan vuodenvaihteen juhla 4.1.2019
Kameran kanssa luonnossa
Geopark-hakemus UNESCOn käsissä
Satakunta haki työntekijöitä Helsingissä
Satakunnan brändityö jatkuu, yhdessä

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Tarkastelussa kiertotalouteen vaikuttavat muutosilmiöt ja trendit

Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelman valmistelu etenee ja sen ensimmäinen versio tulee kommentoitavaksi alkuvuodesta. Kasvuohjelman tarkoituksena on luoda ja vahvistaa edellytyksiä bio- ja kiertotalouden kestävälle kasvulle Satakunnassa. Kasvuohjelman selvitykset ovat valmistumassa ja tilannekuva hahmottumassa. Nyt selvityksessä ovat tulevaisuuden osaamishaasteet sekä bio- ja kiertotalouden muutosilmiöt.


Kiertotalouden liiketoimintamallit

Siirtymä kertakäyttökulttuurista kokonaispalveluihin

Kasvuohjelmaan kartoitetaan bio- ja kiertotalouden toimintaympäristöön vaikuttavia ilmiöitä ja trendejä, joiden kautta pyritään ennakoimaan tulevaisuuden kehittämistarpeita ja valmistautumaan erilaisiin muutoskulkuihin. Maailma muuttuu yhä nopeampaan tahtiin: väestö ikääntyy ja kaupungistuu, ihmisten arvot ja tarpeet muuttuvat ja liiketoiminnan ansaintalogiikat muuttuvat, kun siirrytään kertakäyttökulttuurista kokonaispalveluihin. Eli ei esimerkiksi ostetakaan enää lämmityskattilaa vaan lämpöä ja tämän myötä syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia.


Ilmiötä tarkasteltiin yhteisessä työpajassa

Ilmiötarkastelu toteutettiin 18.12.2018 järjestettävässä Innosuuli -työpajassa, johon kutsuttiin asiantuntijoita eri tahoilta: yrityksistä, oppilaitoksista, kehittämisorganisaatioista ja julkisesta hallinnosta. Osallistujille lähetettiin ennakkoon kuvaukset keskeisistä muutosilmiöistä, joiden odotetaan vaikuttavan bio- ja kiertotalouden toimintaympäristöön.

Työpajassa pohdittiin ja kuvattiin ilmiötä tarkemmin: mistä on kyse? Mitä tiedämme asiasta? Tarvitaanko uutta tietoa? Lisäksi työpajassa keskusteltiin ja analysoitiin ilmiön tuomia haasteita ja mahdollisuuksia Satakunnassa, pohdittiin ennakoituja vaikutuksia eri sektorien näkökulmasta sekä laadittiin toimenpide-ehdotuksia, joita tullaan hyödyntämään maakunnallisessa kehitystyössä. Innosuuli toteutettiin yhteistyössä Futures Garden:in kanssa.


Teksti ja lisätiedot:

koordinaattori Sari Uoti 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009