01/2019: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1262

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus: Tiedonvälityksen merkitys kasvaa
Tilikauden 2018 tulos positiivinen
Maakuntaedunvalvonnan kilpailu kiristyy
ICT-valmistelussa asiakas on tärkein
Satakuntaliitto käsittelee kaavamuistutuksia
Satakunnan matkailun kasvuohjelmaa laaditaan
Satakunnasta bio- ja kiertotalouden edelläkävijä
Merialuesuunnittelu kommentointiin huhtikuussa
Vanhusneuvostojen puheenjohtajat koolla
Haku päällä! Vuoden kylä on...
Satakunnan vuodenvaihteen juhla 4.1.2019
ASKO - Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma
TEUVO tukee teollisuuden uudistumista

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Satakuntaliiton tilikauden 2018 tulos positiivinen

Satakuntaliiton toiminnan taloudellinen tulos oli vuonna 2018 lopulta positiivinen. Talousarvio 2018 laadittiin poikkeuksellisesti -100.000 euroa alijäämäiseksi. Syynä tähän oli maakuntauudistuksen valmistelu, siihen liittyvä aikataulu, viiteen kuukauteen rajattu toiminnallinen vastuu ja valtion 90 %:n avustusosuus. Budjetoitu alijäämä oli tarkoitus kattaa Satakuntaliiton aikaisempien vuosien ylijäämistä, joita oli muodostunut taseeseen yli 800.000 euroa. Tämänlaisella järjestelyllä jäsenkunnille ei muodostuisi maksuosuuksiin lisälaskutusta maakuntauudistuksen vuoksi.

Maakuntauudistuksen valmistelun aikataulun pitkittyessä valtion avustusta lisättiin kesän 2018 jälkeen ja avustusosuuksia muutettiin useita kertoja.  Kohdekuukausista riippuen osuudet ovat 90 %, 95 % tai 100 %. Vielä kesäkuun 2018 tilanteesta laaditussa liiton puolivuotisraportissa arviointiin koko tilikauden alijäämäksi muodostuvan- 150.-200.000 euroa.

Maakuntauudistusta valmistelee projektitoimisto, jonka toiminta alkoi 1.7.2017 ja on toistaiseksi maakuntaliiton vastuulla, kunnes uuden maakunnan väliaikaishallinto aloittaa toimintansa. Myös Satakuntaliiton viraston henkilökuntaa on osallistunut valmisteluihin ja liitto on tarjonnut talous-, henkilöstö- ja tietohallinnollisia palveluja projektitoimistolle. Nämä toiminnat ovat valtion avustuksen piiriin kuuluvia kustannuksia ja omalta osaltaan vaikuttaneet liiton oman toiminnan kulurakenteeseen positiivisesti.

Tilikauden 2018 tulos on n. 60.000 euroa ylijäämäinen. Tämä on ennakkotieto; asia käsitellään virallisesti maakuntahallituksessa 18.3.2019. Aikaisempien tilikausien ylijäämät huomioiden Satakuntaliiton jäsenkuntien maksuosuuksiin (2,33 Me) ei ole tarvetta tehdä korotuksia. Tilinpäätös ei anna aihetta muuttaa vuoden 2019 talousarviota liiton lakisääteiset tehtävien ja oman osalta. Ne pystytään hoitamaan vuonna 2019 nykytasoisten kuntaosuuksien turvin. Sen sijaan pitkittynyt maakuntauudistusvalmistelu aiheuttaa talousarvio 2019 uudelleen tarkastelun maakuntavaltuustossa keväällä.


Teksti ja lisätiedot:

vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen
Yhteystiedot 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009