01/2019: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1263

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus: Tiedonvälityksen merkitys kasvaa
Tilikauden 2018 tulos positiivinen
Maakuntaedunvalvonnan kilpailu kiristyy
ICT-valmistelussa asiakas on tärkein
Satakuntaliitto käsittelee kaavamuistutuksia
Satakunnan matkailun kasvuohjelmaa laaditaan
Satakunnasta bio- ja kiertotalouden edelläkävijä
Merialuesuunnittelu kommentointiin huhtikuussa
Vanhusneuvostojen puheenjohtajat koolla
Haku päällä! Vuoden kylä on...
Satakunnan vuodenvaihteen juhla 4.1.2019
ASKO - Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma
TEUVO tukee teollisuuden uudistumista

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Maakuntaedunvalvonnan kilpailu kiristyy - miten Satakunta pysyy mukana

Tunnettu yhdysvaltalainen ekonomisti ja kaupunkitutkija Richard Florida, joka loi käsitteen 'luova luokka', on tuoreessa tutkimustyössään esittänyt teorian siitä miten suuralueet ja niiden vuorovaikutus ja verkostot, eivät niinkään kansallisvaltiot tai edes suurkaupungit, toimivat talouskasvun moottoreina maailmantaloudessa. Vaikka Florida keskittyy niin sanottuihin mega-alueisiin joita Euroopassa edustavat esimerkiksi Ranskan ja Saksan rajaseudut, Pohjois-Italia tai Etelä-Englanti Lontoon ympärillä, tutkimus tarjoaa paljon ajateltavaa myös kotimaiseen aluepoliittiseen keskusteluun.

Suomi on kokonaisuudessaan syrjässä jopa oman maanosansa mega-alueista, mutta korkeatasoinen infrastruktuurimme sekä väestön korkea osaamistaso antavat meille mahdollisuuksia erikoistua sellaisiin tuotannon ja palveluiden aloihin, joilla voi olla merkitystä myös globaaleissa arvoketjuissa. Suomen sisällä tämä tarkoittaa kuitenkin myös alueellista erikoistumista. Väestöltään pienet alueet eivät voi olla hyviä kaikessa - eivätkä ne voi luoda menestystä tyhjästä. Tarvitaan huippuosaamista valitulla vahvuusalueella - ja toisaalta geneerisiä valmiuksia toimia joustavasti ja etsiä uusia mahdollisuuksia vahvuuksiin kytkeytyen.


Vahvuudet ja valinnat

Satakunnan osalta kohtalonkysymys liittyy toisaalta omien vahvuuksien hiomiseen, toisaalta valintoihin. Vahvan teollisen perinteen omaava maakunta voi nojata onnistuneesti nimenomaan uudistuvaan teollisuuteen. Tämän teollisuuden kyky muuntautua vastaamaan nouseviin kysymyksiin ilmastoviisaiden ratkaisujen, robotiikan ym. osalta, voi luoda konkreettisia uusia elinkeinotoiminnan muotoja, työtä ja tuloja. Mutta samalla se profiloi aluetta joka taas vetää tätä kautta puoleensa uusia ihmisiä.

Tämän ”hyvän kehän” synnyttäminen vaatii Suomen oloissa myös valtiovallan tukea. Tätä työtä on tehty Satakuntaliiton ja Rud Pedersen Public Affairsin yhteistyössä viime kuukausina. Satakunnan edunvalvontasanoma on rakennettu toisaalta Suomen teollisuuden uudistamistarpeen varaan - ja toisaalta Satakunnan edelläkävijä- ja veturiroolin ottamiseen tässä työssä. Ajatuksena on ollut osoittaa Satakunnan erityistarpeiden huomioinnin merkitys koko Suomen kasvun kannalta. Kokemukset ovat olleet positiivisia - Satakunta on siirtynyt siltarumpupolitiikasta rakentavaan, kokonaisuuksia ymmärtävään edunvalvontaan.


Satakunta Suomen teollisena moottorina

Tulevalla hallituskaudella tämän työn varassa voidaan perustella kestävästi niin liikenneinvestointeja kuin erityisesti teollisuuden tarvitsemia osaamispanostuksia. Puolueet oikealta vasemmalle ovat sitoutuneet koulutuksen ja TKI:n rahoituksen parantamiseen. Satakunta voi omalta osaltaan pyrkiä ohjaamaan merkittävää osaa näistä uusista varoista omalla alueellaan tapahtuvaan koulutukseen ja tutkimukseen. Toistaiseksi puolueilla ei ole valmiita vastauksia siihen mihin lisääntyviä varoja käytetään. Tässä Satakunnan oppilaitoksilla ja elinkeinoelämällä on seuraava vaikuttamisen paikka.

Joka tapauksessa jo nyt tehty työ on osoittanut laajemman tarinan kertomisen tärkeyden ja merkityksen sidosryhmien tuen kannalta. Satakunta itsessään kiinnostaa pääasiassa satakuntalaisia itseään. Mutta Satakunta Suomen teollisena moottorina - ja sen edellytykset - kiinnostavat kaikkia suomalaisia.


Teksti ja lisätiedot:

Markus Ojakoski

Rud Pedersen Public Affairs Company
www.rudpedersen.com 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009