01/2019: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1265

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus: Tiedonvälityksen merkitys kasvaa
Tilikauden 2018 tulos positiivinen
Maakuntaedunvalvonnan kilpailu kiristyy
ICT-valmistelussa asiakas on tärkein
Satakuntaliitto käsittelee kaavamuistutuksia
Satakunnan matkailun kasvuohjelmaa laaditaan
Satakunnasta bio- ja kiertotalouden edelläkävijä
Merialuesuunnittelu kommentointiin huhtikuussa
Vanhusneuvostojen puheenjohtajat koolla
Haku päällä! Vuoden kylä on...
Satakunnan vuodenvaihteen juhla 4.1.2019
ASKO - Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma
TEUVO tukee teollisuuden uudistumista

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Maakunnallisessa ICT-valmistelussa asiakas on tärkein

Maakuntauudistuksen keskeinen tavoite on parantaa maakunnan järjestämien palveluiden, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. Tässä työssä digitalisaatiolla on keskeinen merkitys. Digitalisaatio pitää sisällään ajatuksen, että palveluita voidaan tuottaa täysin uusilla tavoilla, tehostaa toimintatapoja, lisätä saatavuutta ja saavutettavuutta, olla riippumaton ajasta ja paikasta, tietää ja tehdä enemmän itse.

Digitalisaatiossa on yksinkertaisesti kyse tiedon saattamisesta sellaiseen muotoon, että se on helposti sekä asiakkaan, että ammattilaisen käytettävissä. Työtä tehdään sekä asiakkaita, että ammattilaisia varten, sillä digitalisaation tarkoitus on aina lisätä asiakkaan kokemaa arvoa. Digitalisaation avulla luodaan sujuva palvelu- ja työskentely-ympäristö, hillitään kustannusten kasvua ja tuetaan yhdenvertaisten palveluiden saatavuutta eri alueilla. Tavoitteena on, että kansalaisten digitaaliset palvelut ovat kaikkien saatavilla, kaikkialla ja kaikilla laitteilla. Lisäksi tavoitteena on parantaa tiedonkulkua ja asioinnin sujuvuutta. Rakennamme helppokäyttöisiä, turvallisia palveluita, joiden välillä tieto liikkuu tarvittaessa toimijalta toiselle.

Digitaalisia julkisia palveluita tarvitaan, koska väestö ikääntyy ja ikääntyminen yhdistettynä väestön vähenemiseen merkitsee kasvavaa palvelun tarvitsijoiden joukkoa. Samaan aikaan käytettävissä oleva työvoima vähenee. Vanhat konstit eivät enää riitä, vaan tarvitaan uusia. Myös tapamme toimia ja yleisesti käyttää palveluita on jo muuttunut. Digitaalisuus nykyaikaistaa ja monipuolistaa nykyisiä palveluita tuomalla nykyisten palveluiden rinnalle uusia mahdollisuuksia ja tapoja käyttää palveluita. Digitaalisuus mahdollistaa nopeita ajasta ja paikasta riippumattomia palveluita niille, jotka niitä haluavat hyödyntää.


ICT-valmistelu etenee suunnittelusta toteutukseen

Uuden maakunnan ICT-valmistelussa ollaan siirtymässä suunnittelusta toteutusvaiheeseen. Ajankohtaista on erityisesti maakunnan tietoliikenneratkaisujen rakentaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien yhtenäistäminen. Myös digitaaliset palvelut ja tiedonkulun sujuvoittaminen ovat avainasemassa.

Tavoitteena on, että uudessa Satakunnan maakuntaorganisaatiossa on käytössä vain yksi järjestelmä tietyn asian hoitamiseen, kuten esimerkiksi yksi palkanmaksujärjestelmä ja tulevaisuudessa myös yksi asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Nykyinen ICT-järjestelmien ja -ratkaisujen kokonaisuus on hyvin monimuotoinen, sillä esimerkiksi kunnilla ja kuntayhtymillä on käytössään runsas määrä maakunnalle siirtyviä järjestelmiä, jotka on tarkoitettu samaan käyttötarkoitukseen.

ICT-valmistelutyössä keskitymme luomaan ratkaisuja, jotka tukevat perustyön tekemistä uudessa maakunnassa. Haluamme tarjota työntekijöille avoimen tiedonkulun lisäksi toimivat ja joustavat työvälineet. Nyt tehtävä työ näkyy asiakkaille ja työntekijöille lopulta sujuvina, toimivina ja helppokäyttöisinä palveluina ja järjestelminä. Rakennamme pitkän aikavälin ratkaisuja, jotka kestävät aikaa.

ICT-valmistelutyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden maakuntien, valtakunnallisten hankkeiden ja valtion toimijoiden kanssa. On järkevää, että eri maakunnat eivät toteuta samaa ratkaisua 18 kertaan. Esimerkiksi kaikki sote-palvelut yhteen kokoavan mobiilisovelluksen toteuttaminen valtakunnallisena ratkaisuna on saanut laajaa kannatusta. Samoin valtakunnallisen yhteistyön kautta rakennetaan esimerkiksi tulevien maakuntien verkkosivustojen teknistä alustaa sekä ratkaisua, joka tarjoaa digitaalisia työkaluja toimistoon, sen keskinäiseen viestintään ja ryhmätyöhön. Lisäksi rakennetaan erilaisia toimialakohtaisia kokonaisuuksia.

Satakunnassa yhteistyötä tehdään erityisesti Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat Satakunnassa KuntaPro Oy sekä 2M-IT Oy, sekä valtakunnallisesti Vimana Oy ja SoteDigi Oy.


Teksti ja lisätiedot:

Arttu Perttula, ICT-asiantuntija ja vastuuvalmistelija
Taina Kilpeläinen, järjestelmäasiantuntija
Katri Tunttunen, digitaalisten palveluiden käyttöönoton valmistelija
Satakunnan maakunta- ja soteuudistuksen projektiorganisaatio 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009