01/2019: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1266

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus: Tiedonvälityksen merkitys kasvaa
Tilikauden 2018 tulos positiivinen
Maakuntaedunvalvonnan kilpailu kiristyy
ICT-valmistelussa asiakas on tärkein
Satakuntaliitto käsittelee kaavamuistutuksia
Satakunnan matkailun kasvuohjelmaa laaditaan
Satakunnasta bio- ja kiertotalouden edelläkävijä
Merialuesuunnittelu kommentointiin huhtikuussa
Vanhusneuvostojen puheenjohtajat koolla
Haku päällä! Vuoden kylä on...
Satakunnan vuodenvaihteen juhla 4.1.2019
ASKO - Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma
TEUVO tukee teollisuuden uudistumista

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Satakuntaliitto käsittelee kaavamuistutuksia

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotus 2 oli julkisesti nähtävillä 12.11.-14.12.2018 välisen ajan. Kaavaehdotuksen aineistoa esiteltiin kolmessa seudullisessa yleisötilaisuudessa Ulvilassa, Raumalla ja Jämijärvellä. Nähtävillä olon aikana oli kuntien jäsenillä ja osallisilla oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Määräaikaan mennessä Satakuntaliittoon toimitettiin 19 muistutusta, joista 6 muistutuksessa todettiin, ettei kaavasta ole huomautettavaa.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusta 2 koskevissa muistutuksissa esitettiin yhden uuden aurinkoenergian tuotannon kehittämisalueen osoittamista Merikarvialle ja uusien terminaalitoimintojen alueiden lisäämistä Merikarvialle ja Euraan. Lisäksi muistutuksissa esitettiin yhden maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön kohdemerkinnän poistamista Karvian Kantista. Muistutuksissa esitettiin muutoksia myös valtakunnallisesti arvokkaan Kokemäenjoen viljelymaiseman rajaukseen Porissa ja Kokemäellä. Lisäksi muistutuksissa esitettiin kaavaehdotuksessa esitetyn Niinistönsuon turvetuotannon alueen supistamista Eurajoen kunnan puolelta, Karviassa sijaitsevan Jouppilankeitaan turvetuotantoalueen rajauksen tarkistamista ja Ulvilassa sijaitsevaa Isosuon turvetuotantoalueen poistamista mahdollisten vesistövaikutusten vuoksi. Ulvilassa sijaitsevan Haukisuon turvetuotantoalueen selvitysaluemerkintää vaadittiin palautettavaksi turvetuotannon alueeksi ja toisaalta alue vaadittiin kokonaan poistettavaksi Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitettavista alueista. Muistutuksissa nousi esiin kriittinen suhtautuminen turvetuotannon alueisiin vesistö- ja ilmastovaikutusten näkökulmasta ja toisaalta yhdessä muistutuksessa todettiin, että turvetuotannon alueita ei ole osoitettu riittävästi. Muistutuksissa korostettiin myös kulttuuriympäristön ja luonnontilaisten alueiden säilyttämistä ja vaalimista.

Vaikka Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 ei osoiteta yhtään uutta tuulivoimaloiden aluetta, muistutuksissa nousi esiin tuulivoimatuotannon alueiden vastustaminen niiden aiheuttamien mahdollisten vaikutusten näkökulmasta.

Muistutuksia ja niihin laadittujen vastineiden luonnoksia on käsitelty Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 yhteistyöryhmässä ja Satakuntaliiton maakuntakaavatoimikunnassa 26.2.2019. Tavoitteena on, että vastineet käsitellään Satakuntaliiton maakuntahallituksessa 18.3.2019, jonka jälkeen kaava-aineistoon tehdään tarvittavat muutokset ja täydennykset. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 etenee hyväksymiskäsittelyyn Satakuntaliiton valtuustoon kevään aikana.

Kaavaprosessin vaiheita voi seurata Satakuntaliiton verkkosivuilta osoitteessa http://www.satakuntaliitto.fi/vmk2


Kokemäenjoki, Isosuo (kuva Tomi Glad)

Teksti ja lisätiedot:

maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf
 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009