01/2019: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1267

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus: Tiedonvälityksen merkitys kasvaa
Tilikauden 2018 tulos positiivinen
Maakuntaedunvalvonnan kilpailu kiristyy
ICT-valmistelussa asiakas on tärkein
Satakuntaliitto käsittelee kaavamuistutuksia
Satakunnan matkailun kasvuohjelmaa laaditaan
Satakunnasta bio- ja kiertotalouden edelläkävijä
Merialuesuunnittelu kommentointiin huhtikuussa
Vanhusneuvostojen puheenjohtajat koolla
Haku päällä! Vuoden kylä on...
Satakunnan vuodenvaihteen juhla 4.1.2019
ASKO - Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma
TEUVO tukee teollisuuden uudistumista

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Merialuesuunnittelun taustamateriaalien kommentointimahdollisuus alkaa huhtikuussa

Merialuesuunnittelussa on työstetty kolme suunnittelualueiden ominaisuuksia ja nykytilaa kuvaavaa ominaispiirreraporttia. Raporttien viimeistely on juuri käynnissä ja ne tulevat kaikkien nähtäville 3.4.2019 alkaen. Tuolloin on mahdollisuus tutustua kootusti myös kaikkeen muuhun merialuesuunnittelun taustaksi kerättyyn materiaaliin kuten Suomen meriympäristön tila 2018 -raporttiin ja aikaisemmin konsulttityönä valmistuneeseen Sinisen talouden tilannekuvaan. Museovirasto on puolestaan koonnut tietoa merellisestä kulttuuriperinnöstä suunnittelun taustaksi.

Koko aineisto kerätään verkkoon mm. suunnittelussa mukana olevien maakuntaliittojen verkkosivuille ja merialuesuunnittelun omille verkkosivuille. Aineistoon tutustumista helpotetaan tekemällä visuaalinen tiivistelmä, josta pääsee tutustumaan tarkemmin haluamiinsa asioihin mm. verkkolinkkien ja paikkatietoaineistojen avulla. Tiivistelmä toteutetaan Esrin ArcGIS Online -työkaluilla. Pysy kuulolla, asiasta tiedotetaan lisää, kun aineistot valmistuvat!


Suomen merialueet ovat hyvin monimuotoisia

Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueen ominaispiirreraportissa on käsitelty laajasti alueen ominaisuuksia: geologiaa, kasveja, eläimiä, ilmastoa, luontoarvoja, veden tilaa, asutusta ja kulttuuriperintöjä. Myös eri sektoreiden tämän hetkisen toiminnan laajuudesta merellä on muodostettu kokonaiskuvaa. Näiden tietojen perusteella lähdetään hahmottelemaan vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia kahdessa konsultin vetämässä työpajassa suunnittelualueittain yhdessä sidosryhmien kanssa. Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan skenaariotyöpajat pidetään toukokuussa 2019.

Samaan aikaan suunnittelualueilla tehtävän työn kanssa etenevät monet merialuesuunnittelua tukevat hankkeet. Satakuntaliitto on mukana PanBaltic Scope-hankkeessa.


Osallistu merialuesuunnitteluun!

Merialuesuunnittelua tukevassa PanBaltic Scope- hankkeessa on avattu karttakysely, johon pyydetään merkitsemään merkityksellisiä paikkoja ammatin harjoittamisen, vapaa-ajan, tai luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta Satakunnan meri- ja rannikkoalueilla.

Linkki kyselyyn https://app.maptionnaire.com/fi/5348/

Vastaaminen tapahtuu anonyymisti, eikä yksittäistä vastaajaa voi erottaa vastausaineistosta. Merialuesuunnittelijat koostavat vastauksista karttoja, jotta saadaan käsitys meren ja rannikkoalueen käyttäjille merkityksellisistä paikoista Satakunnassa. Kerättyä tietoa käytetään tukemaan kestävää merialuesuunnittelua.

Julkaistavat kartat merialueen merkityksellisistä paikoista ovat nähtävillä 9. päivä toukokuuta Meremme tähden -tapahtumassa Raumalla, jolloin pidetään kaikille avoin merialuesuunnittelun miniseminaari “Yhteinen meri, yhteinen tulevaisuus” klo 16-18 osoitteessa Suojantie 2, Rauma (SAMK:n Merimäen kampus). Tervetuloa paikan päälle kuulemaan ajankohtaista merialuesuunnittelusta, sekä tutustumaan merialueemme käyttöön!

 


Teksti ja lisätiedot:

maakuntainsinööri Anne Nummela
Yhteystiedot 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009